sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 27,067

A. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 lượt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối đặc biệt, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân đặc biệt.

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

B. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → từng đại bào tử vẹn toàn phân 3 lượt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối đặc biệt, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân đặc biệt.

C. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 lượt cho tới túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối đặc biệt, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân đặc biệt.

D. Tế bào u của noãn hạn chế phân cho tới 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót vẹn toàn phân 3 lượt cho tới túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối đặc biệt, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân đặc biệt.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc này tại đây sở hữu chứa chấp protein tiến hành tác dụng vận gửi những hóa học vô cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm kiểu như nhau về cấu trúc thân thiện lizoxom và ko bào là

A. Bào quan tiền sở hữu lớp màng kép bảo phủ.

B. Đều sở hữu độ cao thấp rất rộng.

C. Được bảo phủ chỉ bởi vì một tờ màng đơn.

D. Đều sở hữu vô tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động này tiếp sau đây theo đuổi mức độ trương nước?

A. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: thế nào là phát triển bền vững

B. Sự đóng góp ngỏ của lá cây trinh tiết phái nữ, khí khổng đóng góp ngỏ.

C. Lá cây họ đỗ xoè rời khỏi và khép lại, khí khổng đóng góp ngỏ.

D. Hoa chục giờ nở vô buổi sáng sớm, khí khổng đóng góp ngỏ.

Câu 4:

Cung hành động tự nhiên “co ngón tay của người” tiến hành theo đuổi trật tự động nào?

A. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan tiền nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi phi lý về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh vô về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, sở hữu nhì loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng khuynh hướng về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: when i was a child

D. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất).