sách giáo khoa toán 7

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 6. CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ.
Bài 1. Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số đều bằng nhau.
Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận.
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch tặc.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ thành phần nhập thực tiễn.
Bài luyện cuối chương 6.

CHƯƠNG 7. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ.
Bài 1. Biểu thức số, biểu thức đại số.
Bài 2. Đa thức một đổi thay.
Bài 3. Phép nằm trong và luật lệ trừ nhiều thức một đổi thay.
Bài 4. Phép nhân và luật lệ phân tách nhiều thức một đổi thay.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Cách tính điểm tầm môn học tập kì.
Bài luyện cuối chương 7.

Xem thêm: ba3(po4)2

Xem thêm: ý nghĩa của chị số điện cảm là

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 8. TAM GIÁC.
Bài 1. Góc và cạnh của một tam giác.
Bài 2. Tam giác đều bằng nhau.
Bài 3. Tam giác cân nặng.
Bài 4. Đường vuông góc và lối xiên.
Bài 5. Đường trung trực của một quãng trực tiếp.
Bài 6. Tính hóa học thân phụ lối trung trực của tam giác.
Bài 7. Tính hóa học thân phụ lối trung tuyến của tam giác.
Bài 8. Tính hóa học thân phụ lối cao của tam giác.
Bài 9. Tính hóa học thân phụ lối phân giác của tam giác.
Bài 10. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Làm giàn hoa tam giác nhằm tô điểm lớp học tập.
Bài luyện cuối chương 8.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Làm quen thuộc với đổi thay cố tình cờ.
Bài 2. Làm quen thuộc với phần trăm của đổi thay cố tình cờ.
Bài 3. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Nhảy theo đòi xúc xắc.
Bài luyện cuối chương 9.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]