sách âm nhạc lớp 5

Từ năm học tập 2024 – 2025, sách giáo khoa (SGK) Âm nhạc lớp 5 ghi lại hoàn thành xong đoạn đường trước tiên của môn Âm nhạc cấp cho tè học tập theo dõi công tác 2018. Báo Lao Động vẫn sở hữu cuộc chuyện trò với TS Đỗ Thị Minh Chính – Tổng Chủ biên SGK Âm nhạc 5 - cỗ Kết nối học thức với cuộc sống đời thường về quy trình biên soạn SGK Âm nhạc bậc Tiểu học tập.