quang điện trở được chế tạo từ

Câu hỏi:

19/07/2022 845

Bạn đang xem: quang điện trở được chế tạo từ

A. hóa học cung cấp dẫn và với Điểm lưu ý là dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng Lúc không trở nên phát sáng và trở thành dẫn năng lượng điện tầm thường Lúc được phát sáng phù hợp.

B. sắt kẽm kim loại và với Điểm lưu ý là năng lượng điện trở suất của chính nó rời Lúc với khả năng chiếu sáng phù hợp hấp thụ vào.

C. sắt kẽm kim loại và với Điểm lưu ý là năng lượng điện trở suất của chính nó tăng Lúc với khả năng chiếu sáng phù hợp hấp thụ vào.

D. hóa học cung cấp dẫn với Điểm lưu ý là dẫn năng lượng điện tầm thường Lúc không trở nên phát sáng và trở thành dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng Lúc được phát sáng phù hợp.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quang năng lượng điện trở được sản xuất kể từ hóa học cung cấp dẫn với Điểm lưu ý là dẫn năng lượng điện tầm thường Lúc không trở nên phát sáng và trở thành dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng Lúc được phát sáng phù hợp.

Chọn đáp án D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào là sau đó là sai so với quang quẻ phổ liên tục?.

A. Quang phổ liên tiếp dựa vào bộ phận kết cấu của mối cung cấp sáng sủa.

B. Quang phổ liên tiếp bao gồm một dải màu sắc biến hóa liên tiếp kể từ đỏ loét cho tới tím.

C. Quang phổ liên tiếp dựa vào nhiệt độ phỏng của vật rét sáng sủa.

D. Quang phổ liên tiếp dùng để làm đo nhiệt độ phỏng của vật rét sáng sủa.

Câu 2:

Trong thực nghiệm Young về uỷ thác bôi khả năng chiếu sáng, nhì khe hẹp cách nhau chừng một khoảng tầm a = 0,5mm, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là D = l,5m. Hai khe được chiếu vì chưng sự phản xạ với bước sóng λ = 0,6 μm. Trên mùng nhận được hình hình họa uỷ thác bôi. Tại điểm M bên trên mùng cơ hội vân sáng sủa trung tâm (chính giữa) một khoảng tầm 5,4mm với vân sáng sủa bậc:

A. 6

B. 3

C. 2 

D. 4

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đó là sai Lúc nói tới hiện tượng lạ giã sắc ánh sáng?

Xem thêm: phân tích bài thơ vội vàng

A. Quang phổ của khả năng chiếu sáng Trắng với bảy màu sắc cơ bản: đỏ loét, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B. Chùm khả năng chiếu sáng Trắng không trở nên giã sắc Lúc trải qua lăng kính.

C. Ánh sáng sủa đơn sắc không trở nên giã sắc Lúc trải qua lăng kính.

D. Các tia sáng sủa tuy vậy song bao gồm những màu sắc đơn sắc không giống nhau hấp thụ vào mặt mày mặt của một lăng kính thì những tia ló rời khỏi ở mặt mày mặt cơ với góc nghiêng không giống nhau đối với phương lúc đầu.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Tia mặt trời và tia tử nước ngoài đều là sóng năng lượng điện kể từ.

B. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều ko nằm trong vùng khả năng chiếu sáng trông thấy.

C. Các hóa học rắn, lỏng và khí ở áp suất rộng lớn Lúc bị nung rét vạc rời khỏi quang quẻ phổ vạch.

D. Sóng khả năng chiếu sáng là sóng ngang.

Câu 5:

Thí nghiệm uỷ thác bôi Iâng nhập không gian, hấp thụ vào nhì khe khả năng chiếu sáng đơn sắc, khoảng tầm vân để ý được bên trên mùng là i. Nhúng toàn cỗ thực nghiệm nhập nội địa thì:

A. Khoảng vân để ý được là i.

B. Không thể để ý được hiện tượng lạ uỷ thác bôi.

C. Khoảng vân để ý được to hơn i.

D. Khoảng vân để ý được nhỏ rộng lớn i.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Chất khí hoặc tương đối ở áp suất thấp được kích ứng vì chưng nhiệt độ hoặc vì chưng năng lượng điện mang đến quang quẻ phổ liên tiếp.

B. Chất khí hoặc tương đối được kích ứng vì chưng nhiệt độ hoặc vì chưng năng lượng điện luôn luôn mang đến quang quẻ phổ vạch.

C. Quang phổ liên tiếp của nhân tố nào là thì đặc thù mang đến nhân tố ấy.

Xem thêm: đại học thăng long học phí

D. Quang phổ vạch của nhân tố nào là thì đặc thù mang đến nhân tố ấy.