polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

Câu hỏi:

25/06/2022 14,565

B. Poli(vinyl clorua).

Bạn đang xem: polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Tinh bột, xenlulozơ là polime thiên nhiên

Tơ visco là polime cung cấp tổng hợp

Poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Tơ poliamit rất bền và đẹp vô môi trường thiên nhiên axit.

B. Tơ xenlulozơ axetat nằm trong loại tơ cung cấp tổ hợp.

C. Polietilen được pha chế bởi phản xạ trùng dừng etilen.

D. Cao su lưu hóa đem tính đàn hồi tầm thường rộng lớn cao su đặc thường.

Câu 2:

Hợp kim dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng tầm thường sắt kẽm kim loại vẹn toàn hóa học vì thế links chất hóa học vô kim loại tổng hợp là?

A. Liên kết sắt kẽm kim loại.

B. Liên kết ion.

C. Liên kết nằm trong hóa trị.

D. Liên kết ion và nằm trong hóa trị.

Câu 3:

Cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại là?

A. Dạng lão hóa và dạng khử của và một nhân tố sắt kẽm kim loại.

B. Dạng lão hóa và dạng khử của và một thích hợp hóa học của sắt kẽm kim loại.

Xem thêm: em hãy viết một đoạn văn

C. Dạng lão hóa và dạng khử của những dạng thù địch hình của một nhân tố sắt kẽm kim loại.

D. Dạng lão hóa và dạng khử của một cation sắt kẽm kim loại và sắt kẽm kim loại tê liệt.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Hợp kim đem tính dẫn điện

B. Hợp kim đem tính dẫn nhiệt

C. Hợp kim đem tính dẻo

D. Hợp kim mượt rộng lớn đối với những sắt kẽm kim loại trở nên phần

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) nhận được CO2, H2O và 2,24 lít khí N2. Cho m gam X tính năng không còn với hỗn hợp HCl dư, số mol HCl đang được phản xạ là

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 6:

Cho 4,5 gam glyxin tính năng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

A. 6,66.

B. 5,55.

C. 4,85.

Xem thêm: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

D. 5,82.