poli vinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

21/08/2019 78,855

Bạn đang xem: poli vinyl axetat là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

C. CH3COO-CH=CH2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Poli (vinyl axetat) (PVA) được dùng làm sản xuất tô, keo dán dán. Monome dùng làm trùng khớp PVA là

A. CH3COOCH=CH2

B. CH2=CHCOOCH3

C. HCOOCH=CH2

D. CH3COOCH3

Câu 2:

Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo ra trở nên kể từ những monome ứng là

A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.

C. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.

D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH

Câu 3:

Tơ nilon -6,6 nằm trong loại:

A. tơ nhân tạo

B. tơ cung cấp tổ hợp.

C. tơ thiên nhiên

Xem thêm: viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

D. tơ tổng hợp

Câu 4:

Polime nào là tại đây được tổ hợp bởi vì phản xạ trùng ngưng?

A. Polistiren.

B. Teflon.

C. Poli(hexametylen-ađipamit).

D. Poli(vinyl clorua)

Câu 5:

Loại vật tư polime nào là tại đây với chứa chấp yếu tắc nitơ?

A. Nhựa poli(vinyl clorua).

B. Tơ visco.

C. Cao su buna.

D. Tơ nilon-6,6.

Câu 6:

Trong những polime sau, polime nào là với cấu hình mạng không khí ?

A. Amilopectin

B.Cao su lưu hóa

C. Amilozơ

Xem thêm: em hãy viết một đoạn văn

D. Xenlulozơ