phép trừ phân số lớp 4

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là một trong những vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục hoàn toàn có thể thực hiện được bài xích tập luyện. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là một trong những vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng và kiến thức ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục hoàn toàn có thể thực hiện được bài xích tập luyện. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: phép trừ phân số lớp 4

Đầu tiên, những em rất cần phải hiểu một vài ba kỹ năng và kiến thức lý thuyết và thủ tục bài xích tập luyện. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhị phân số sở hữu khuôn mẫu số giống như nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến tử số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

2. Trừ nhị phân số sở hữu khuôn mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số ê.

Chú ý: Khi triển khai luật lệ trừ nhị phân số, nếu như phân số nhận được ko tối giản thì tớ rút gọn gàng trở nên phân số tối giản.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 luật lệ trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài xích tập luyện tương quan cho tới luật lệ trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm nó biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - nó = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhị gửi được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai gửi nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết triển khai luật lệ tính. Sau ê triển khai đối chiếu nhị phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3:

Luyện tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhị gửi nhiều hơn nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài tập luyện tự động luyện luật lệ trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm nó biết: nó + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S đang được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ cướp bao nhiêu?

b) Tính diện tích S trống trải ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

5. Giải bài xích tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

5.1. Bài tập luyện SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

b) 

Giải vấn đề lớp 4 luật lệ trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe mạnh Phù Đổng cả nước thứ tự loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn tiếp tục giành được, sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp vì như thế từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn tiếp tục giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần cân nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài tập luyện SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học vấn đề lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài tập luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Trong một khu dã ngoại công viên sở hữu \frac{6}{7} diện tích S tiếp tục trồng hoa và cây trái, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây trái là từng nào phần diện tích S của khu dã ngoại công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây trái bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu dã ngoại công viên.

Xem thêm: tính từ la gì lớp 4

Vuihoc tiếp tục trình làng cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 luật lệ trừ phân số.

Hãy tìm hiểu thêm tăng những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài rời khỏi, Vui học tập còn hỗ trợ cho những em nhiều dạng khác nhau bài xích tập luyện nhằm những em tự động ôn luyện từng ngày.