phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới

Câu hỏi:

24/08/2022 12,794

C. Hình thức thể hiện cộng cư.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có dịch chuyển theo dõi thời hạn.

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Đáp án đích là: C

Phân tía dân sinh sống là 1 trong hiện tượng lạ xã hội với tính quy luật bởi tác dụng tổ hợp của một loạt yếu tố kể từ bất ngờ cho tới tài chính - xã hội. Sự phân bổ dân sinh sống bên trên toàn cầu không được đều vô không khí và dịch chuyển theo dõi thời hạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á với tỷ lệ dân sinh cao nhất?

Câu 2:

nguyên nhân nào là tại đây với tính ra quyết định cho tới phân bổ dân cư?

Câu 3:

Khu vực với tỷ lệ dân sinh thấp nhất toàn cầu lúc này là

Xem thêm: đặc điểm của văn học việt nam trong nửa đầu thế kỷ 19 là

Câu 4:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á với tỷ lệ dân sinh thấp nhất?

Câu 5:

Châu lục nào là tại đây với tỉ trọng nhỏ nhất vô dân sinh sống toàn thế giới?

Câu 6:

Khu vực nào là tại đây ở châu Âu với tỷ lệ dân sinh tối đa hiện nay nay?

Câu 7:

Châu lục nào là tại đây với tỉ trọng lớn số 1 vô dân sinh sống toàn thế giới?

Câu 8:

Khu vực nào là tại đây ở châu Âu với tỷ lệ dân sinh thấp nhất hiện nay nay?

Câu 9:

Khu vực nào là tại đây ở châu Phi với tỷ lệ thấp nhất hiện nay nay?

Câu 10:

Khu vực nào là tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ dân sinh thấp nhất hiện nay nay?

Câu 11:

Khu vực nào là tại đây ở châu Mĩ với tỷ lệ dân sinh tối đa hiện nay nay?

Xem thêm: toán lớp 5 tỉ số phần trăm

Câu 12:

Tiêu chí nào là tại đây được dùng nhằm thể hiện nay tình hình phân bổ dân cư?

Câu 13:

Khu vực nào là tại đây ở châu Phi với tỷ lệ tối đa hiện nay nay?

Câu 14:

Khu vực với tỷ lệ dân sinh tối đa toàn cầu lúc này là