phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai

Cập nhật: 20/12/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên bên trên Lào Cai
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Thai Nguyen University - Lao Cai Campus
 • Mã trường: DTP
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khoét tạo: Đại học tập - Sau ĐH - Liên thông - Văn vì chưng 2 - Các khóa đào tạo và huấn luyện ngắn ngủi hạn
 • Địa chỉ: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Tỉnh Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
 • SĐT: 02143 859 299
 • Email: [email protected]
 • Website: http://laocai.tnu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/phanhieudaihocthainguyentailaocai

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời gian trá xét tuyển

Bạn đang xem: phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai

 • Đối với công thức xét tuyển chọn điểm đua THPT: Theo quy tấp tểnh của Sở GD&ĐT.
 • Đối với công thức xét tuyển chọn theo đòi sản phẩm ghi nhập học tập bạ THPT: Trước ngày 15/09/2023.
 • Đối với công thức xét tuyển chọn thẳng: Ngày 20/08/2023

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức tuyển chọn sinh

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm kỳ đua chất lượng tốt nghiệp THPT 
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm học hành ghi nhập học tập bạ trung học phổ thông.
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn trực tiếp.

4.2. Ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

a. Đại học tập hệ chủ yếu quy

Phương thức 1: Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm kỳ đua chất lượng tốt nghiệp THPT

 • Thông báo sau khoản thời gian sở hữu sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phương thức 2: Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm học hành ghi nhập học tập bạ THPT

 • Học sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sở hữu tổng điểm 3 môn (trong tổng hợp ĐK xét tuyển) ghi nhập học tập bạ lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có) đạt kể từ 15 điểm trở lên trên.
 • Riêng so với những ngành đào tạo và huấn luyện nghề giáo (Giáo dục Mầm non, Giáo dục đào tạo Tiểu học): Học sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sở hữu lực học tập lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc diểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kể từ 8.0 trở lên trên.

Phương thức 3: Xét tuyển chọn thẳng

 • Xét tuyển chọn trực tiếp theo đòi Quy chế tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT; Xét tuyển chọn trực tiếp sỹ tử đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nhập kỳ đua học viên Giỏi cấp cho tỉnh.

b. Cao đẳng hệ chủ yếu quy

- Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm học hành ghi nhập học tập bạ THP:

 • Đối với ngành Giáo dục đào tạo Mầm non: Học sinh chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sở hữu học tập lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông bịa đặt kể từ 6,5 điểm trở lên trên.
 • Đối với ngành Cao đẳng giờ đồng hồ Trung Quốc: Học sinh chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sở hữu tổng điểm 3 môn (trong tổng hợp ĐK xét tuyển) ghi nhập học tập bạ trung học phổ thông và điểm ưu tiên (nếu có) ko thấp rộng lớn 15 điểm;

- Xét tuyển chọn nhờ vào sản phẩm kỳ đua chất lượng tốt nghiệp THP:

 • Thông báo sau khoản thời gian sở hữu sản phẩm đua Tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Xét tuyển chọn thẳng:

 • Xét tuyển chọn trực tiếp theo đòi Quy chế tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT; Xét tuyển chọn trực tiếp sỹ tử đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nhập kỳ đua học viên Giỏi cấp cho tỉnh.

5. Học phí

Học phí dự con kiến với SV chủ yếu quy của Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên bên trên Tỉnh Lào Cai như sau:

STT Ngành học Dự con kiến số tiền/ Tín chỉ - Học kỳ I năm học tập 2023-2024
1 Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y) 325.000
2 Khoa học tập cây cỏ (Chuyên ngành Trồng trọt)
3 Ngành Quản trị công ty Du lịch và Lữ hành 272.000
4 Ngành Quản lý Tài vẹn toàn và Môi trường 270.000
5 Ngành Ngôn ngữ Tiếng Trung 272.000
6 Ngành Kinh tế
7 Ngành Cao đẳng giờ đồng hồ Trung Quốc 234.000
8 Ngành Đại học tập Giáo dục đào tạo Mầm non Không nên đóng góp học tập phí
9 Ngành Đại học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học
10 Ngành Cao đẳng Giáo dục đào tạo Mầm non

II. Các ngành tuyển chọn sinh

STT Mã ngành Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển Mã công thức xét tuyển Tên công thức xét tuyển Chỉ tiêu xài (Dự kiến) Tổ ăn ý môn xét tuyển
I. Đại học
1 7620105

Chăn nuôi

- Chăn nuôi - Thú Y

100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 30 A00
B00
D01
C02
200 Xét học tập bạ
2 7620110

Khoa học tập cây trồng

- Trồng trọt

100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 30
200 Xét học tập bạ
3 7850101 Quản lý Tài ngyên và Môi trường 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 30
200 Xét học tập bạ
4 7810103 Quản trị công ty Du lịch và Lữ hành 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 70 C00
D01
C03
C04
200 Xét học tập bạ
5 7140201 Giáo dục Mầm non 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 150 A00
C14
C00
C20
200 Xét học tập bạ
6 7140202

Giáo dục Tiểu học
(Chương trình đại trà)

100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 100 A00
C14
C00
C20
200 Xét học tập bạ
7 7140202 Giáo dục Tiểu học
(Chương trình giờ đồng hồ Anh)
100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 30 A01
B08
D01
D15
200 Xét học tập bạ
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 120 D01
D04
D10
D15
200 Xét học tập bạ
9 7310101 Kinh tế 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 70 A00
A01
D10
C04
200 Xét học tập bạ
II. Cao đẳng
1 5110201 Giáo dục Mầm non 100 Xét sản phẩm đua chất lượng tốt nghiệp THPT/ trung học phổ thông Quốc gia 50 C00
B03
C04
C20
200 Xét học tập bạ
2 6220209 Tiếng Trung Quốc 200 Xét học tập bạ 80 D01
D04
D15
C00

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên bên trên Tỉnh Lào Cai như sau:

Tên ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022 Năm 2023

Xét theo đòi điểm đua trung học phổ thông QG

Xét theo đòi học tập bạ THPT

Xét theo đòi KQ đua THPT

Xét theo đòi KQ đua THPT

Xét theo đòi KQ đua TN THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Xét theo đòi KQ đua TN THPT

Xét theo đòi học tập bạ

Giáo dục Mầm non

25

19,0

19,0

21,00

21,00

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kể từ 8,0 trở lên

Giáo dục Tiểu học tập

(Chương trình đại trà)

20

22,2

22,2

25,75

25,75

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kể từ 8,0 trở lên

Giáo dục Tiểu học tập

(Chương trình giờ đồng hồ Anh)

22,00

22,00

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kể từ 8,0 trở lên

Ngôn ngữ Trung Quốc

14,50

19,5

Xem thêm: tính giá trị của biểu thức lớp 4

19,5

24,00

24,00

Kinh tế

14,50

14,5

14,5

15,00

15,00

Chăn nuôi

13

15

14,50

14,5

14,5

15,00

15,00

Khoa học tập cây trồng

13

15

14

14,5

14,5

15,00

15,00

Quản lý Tài vẹn toàn và Môi trường

13

15

14,50

14,5

14,5

15,00

15,00

Quản trị công ty Du lịch và Lữ hành

13,50

15

14,50

14,5

14,5

19,00

19,00

Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)

16

16,5

21

17,0

17,0

17,00

17,00

Học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kể từ 6,5 trở lên

Tiếng Trung Quốc (Hệ cao đẳng)

14,50

14,5

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên bên trên Lào Cai
Cán bộ Phân hiệu Đại học tập Thái Nguyên bên trên Lào Cai

Xem thêm: rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui sướng lòng gửi mail tới: [email protected]