peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

Câu hỏi:

08/12/2019 17,764

Bạn đang xem: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

B. Ala-Gly-Ala-Gly.       

C. Ala-Ala-Gly-Gly.       

D. Gly-Gly

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D.

Vì Gly–Gly là đipeptit nên không tồn tại phản xạ color biure.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây là sai?

A. Protein đơn giản và giản dị được tạo nên trở thành kể từ những gốc α-amino axit.

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly với phản xạ color biure với Cu(OH)2.

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở với nhị links peptit.

D. Tất cả những peptit đều sở hữu năng lực nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Câu 2:

Số đồng phân cấu trúc của amin bậc một với nằm trong công thức phân tử C4H11N là:

A. 3. 

B. 2.  

C. 5.  

D. 4.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần lực bazơ kể từ trái khoáy quý phái cần là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2021

B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 4:

Anilin không tác dụng với:

A. Nước brom     

B. Dung dịch HCl 

C. Dung dịch NaOH      

D. Dung dịch HNO2

Câu 5:

Chất này tại đây vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl?

A. Anilin    

B. Alanin    

C. Phenylamoni clorua   

D. Metylamin

Câu 6:

Công thức phân tử của glyxin là:

A. C2H7O2N        

B. C3H7O2N          

C. C2H5O2N         

Xem thêm: / là phép toán thuộc nhóm

D. C3H9O2N