ôn thi đánh giá năng lực

Nền tảng ĐGNL HSA

Nền tảng ĐGNL HSA

Học phí hoàn hảo gói: 2.990.000 đồng

Bạn đang xem: ôn thi đánh giá năng lực

Ngày bế giảng: 30-06-2024

Lớp PAT HSA Nhanh 2 (iLIVE)

Lớp PAT HSA Nhanh 2 (iLIVE)

Học phí hoàn hảo gói: 3.500.000 đồng

Ngày bế giảng: 31-07-2024

PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

Là lịch trình học giúp học viên khối hệ thống hóa những kỹ năng trọng tâm vô lịch trình trung học phổ thông, mặt khác chuẩn bị cho những em những tài năng thường xuyên biệt bám sát nội dung đề ganh đua HSA của ĐH Quốc gia thủ đô hà nội. 

PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn vẹn

Học phí hoàn hảo gói: 2.900.000 đồng

Ngày bế giảng: 31-07-2025

Lớp PAT LT ĐGNL ĐHQG HN (iLIVE)

Lớp PAT LT ĐGNL ĐHQG HN (iLIVE)

Học phí hoàn hảo gói: 19.240.000 đồng

Ngày bế giảng: 30-06-2024

PAT-I (HSA) Luyện đề

PAT-I là quy trình thực chiến với đề ganh đua nhằm kể từ tê liệt học viên rèn cách thức, luyện kĩ năng trí tuệ, sẵn sàng tâm lí trước lúc lao vào kì thi HSA của Đại học tập Quốc gia Hà Nội

PAT-I (HSA) Luyện giải đề

Xem thêm: công thức tính s tam giác

PAT-I (HSA) Luyện giải đề

Học phí hoàn hảo gói: 1.900.000 đồng

Ngày bế giảng: 30-06-2024

TopUni iTest HSA

TopUni iTest HSA

Học phí hoàn hảo gói: 1.990.000 đồng

Ngày bế giảng: 30-06-2024

Thi demo ĐGNL ĐHQGHN

Thi demo ĐGNL ĐHQGHN

Học phí hoàn hảo gói: 1.000.000 đồng

Ngày bế giảng: 30-06-2024

Workshop phía nghiệp HSA

Workshop phía nghiệp HSA

Học phí hoàn hảo gói: 600.000 đồng

Ngày bế giảng: 30-06-2024

Xem thêm: nhân tố sinh thái là gì

Sách

Tổng ôn Nhanh luyện ganh đua ĐGNL ĐH Quốc gia Hà Nội

Tổng ôn Nhanh luyện ganh đua ĐGNL ĐH Quốc gia thủ đô hà nội

Học phí hoàn hảo gói: 225.000 đồng

Thời gian tham học: 365 ngày