người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

Câu hỏi:

06/06/2020 106,903

A. với lực thuộc tính lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều tuy vậy song cạnh nó

Bạn đang xem: người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

B. với lực thuộc tính lên một kim nam châm hút từ đặt điều tuy vậy song cạnh nó.

C. với lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

D. với lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn đặt điều kề bên nó

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: D

Hướng dẫn: Người tớ quan sát kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện tự 3 cách: với lực thuộc tính lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều cạnh nó, hoặc với lực thuộc tính lên một kim nam châm hút từ đặt điều cạnh nó, hoặc với lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là đúng

Một dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vô kể từ ngôi trường vuông góc với đàng mức độ kể từ, chiều của lực kể từ thuộc tính vào trong dòng năng lượng điện sẽ không còn thay cho thay đổi khi

A. thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện ngược lại

B. thay đổi chiều chạm màn hình kể từ ngược lại

C. mặt khác thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và thay đổi chiều chạm màn hình từ

D. con quay dòng sản phẩm năng lượng điện một góc 90° xung xung quanh đàng mức độ từ

Câu 2:

Một thừng dẫn trực tiếp với dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều vô vùng không khí với kể từ ngôi trường đều  như hình vẽ. Lực kể từ thuộc tính lên thừng có 

A. phương ngang phía quý phái trái

B. phương ngang phía quý phái phải

C. phương trực tiếp đứng phía lên

D. phương trực tiếp đứng phía xuống

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Xem thêm: quy đồng mẫu số lớp 4

B. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi tăng độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi chiều Khi mặt khác thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc dây

B. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với chiều lâu năm của đoạn dây

C. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với góc hợp ý tự đoạn thừng và đàng mức độ từ

D. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với chạm màn hình kể từ bên trên vị trí đặt đoạn dây

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều vô kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính vô trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn thừng Khi nó ko tuy vậy song với đàng mức độ từ

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn thừng với vị trí đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mày bằng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và đàng chạm màn hình kể từ.

Xem thêm: ancol có tác dụng với naoh không

D. Lực kể từ thuộc tính lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ