nghĩa của từ là gì


Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc thù, sinh hoạt, quan tiền hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

1. Nghĩa của từ là gì?

Nghĩa của kể từ là nội dung (sự vật, đặc thù, sinh hoạt, quan tiền hệ…) nhưng mà kể từ biểu thị.

Bạn đang xem: nghĩa của từ là gì

Quảng cáo

Có thể hiểu nghĩa của kể từ đó là nội dung nhưng mà kể từ biểu thị để giúp đỡ tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hiểu và phát hiện được nội dung kể từ cơ.

2. Ví dụ minh họa

Cây: một loại thực vật đem rễ, thân mật, lá, cành.

Xem thêm: dữ phượng hành tập 1

Bâng khuâng: chỉ hiện trạng tình yêu ko rõ ràng rệt của loài người.

Rung rinh: hoạt động hỗ tương, nhẹ dịu, tiếp tục.


  • Cách giải nghĩa của từ

    Có thể lý giải nghĩa của kể từ vì chưng nhị cơ hội chính: Trình bày định nghĩa nhưng mà kể từ biểu thị; Đưa đi ra những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái khoáy nghĩa với kể từ cần thiết lý giải.

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí