một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Bạn đang xem: một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Đáp án:

Độ lâu năm quãng lối AB là 45 km.

Lời giải:

Gọi chừng lâu năm quãng lối AB là $x$ (km) $(x>0)$.

$\Rightarrow$ Thời gian tham lên đường là $\dfrac x{15}$ (h)

Thời gian tham về là $\dfrac x{12}$ (h)

Vì thời hạn về nhiều hơn thế thời hạn lên đường là 45 phút = $\dfrac34$ (h) nên tớ sở hữu phương trình:

Xem thêm: đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào

$\dfrac x{12} -\dfrac x{15} = \dfrac34$

$\Rightarrow x\left({\dfrac1{12} - \dfrac1{15}}\right) = \dfrac34$

$\Rightarrow \dfrac x{60 }= \dfrac34$

$\Rightarrow x=\dfrac 34 . 60 = 45$ (km)

Vậy chừng lâu năm quãng lối AB là 45 km.

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: tính giá trị của biểu thức lớp 4

4.7

51 vote