loài lúa mì trong hiện nay được hình thành trên cơ sở

hint-header

Cập nhật ngày: 16-05-2022


Chia sẻ bởi: Thanh Loan Nguyen Thi


Loài tiểu mạch trồng lúc này được tạo hình bên trên cơ sở

sự cơ hội li địa lí thân mật tiểu mạch châu Âu và tiểu mạch châu Mỹ.

B

thành quả của quy trình lai xa cách không giống loại.

C

thành quả của tự động nhiều bội 2n trở nên 4n của loại tiểu mạch.

D

thành quả của quy trình lai xa cách và nhiều bội hoá rất nhiều lần.

Chủ đề liên quan

Phát biểu nào là tiếp sau đây nói đến tầm quan trọng của cơ hội li địa vô quy trình tạo hình loại là đích thị nhất?

A

Môi ngôi trường địa lí không giống nhau là nguyên vẹn nhân chủ yếu thực hiện phân hoá bộ phận loại gen của quần thể.

B

Cách li địa lí luôn luôn trực tiếp kéo theo cơ hội li sinh đẻ.

C

Cách li địa lí rất có thể kéo theo tạo hình loại mới mẻ qua không ít quá trình trung gian giảo fake tiếp.

D

Không đem cơ hội li địa lí thì ko thể tạo hình loại mới mẻ.

Hình trở nên loại vì chưng cách thức nào là xẩy ra thời gian nhanh nhất?

Quần thể cây tứ bội được tạo hình kể từ quần thể cây lưỡng bội rất có thể coi như loại mới mẻ vì thế

A

cây tứ bội gửi gắm phấn với cây lưỡng bội mang đến đời con cái bất thụ.

B

cây tứ bội đem tài năng sinh đẻ hữu tính xoàng rộng lớn cây lưỡng bội.

C

cây tứ bội đem tài năng phát triển, cải tiến và phát triển mạnh rộng lớn cây lưỡng bội.

D

cây tứ bội đem cơ sở sinh chăm sóc, cơ sở sinh đẻ to hơn cây lưỡng bội.

Cho biết từng gen quy toan một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột biến đổi. Theo lí thuyết, phép tắc lai nào là mang đến đời con cái đem loại gen phân li theo gót tỉ trọng 1:2: 1?

Cho phép tắc lai: AaBbDD x AabbDd, số loại gen và loại hình chiếm được ở đời con cái là bao nhiêu?

A

12 loại gen, 8 loại hình.

B

18 loại gen, 4 loại hình.

C

6 loại gen, 4 loại hình.

D

12 loại gen, 4 loại hình.

Ở một loại thực vật, P.. thuần chủng không giống nhau vì chưng 2 cặp tính trạng tương phản gửi gắm phấn cùng nhau F1 chiếm được 100% cây thân mật cao. Cho F1 tự động thụ phấn F2 đem sự phân li loại hình theo gót tỉ trọng 56,25% cây thân mật cao : 43,75% cây thân mật thấp. Tính theo gót lý thuyết, vô số những cây thân mật thấp chiếm được ở F2 thì tỉ trọng cây ko thuần chủng là

Cho biết từng gen quy toan một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, những gen links trọn vẹn cùng nhau. Theo lí thuyết, phép tắc lai nào là tại đây mang đến đời con cái đem loại hình phân li theo gót tỉ trọng 3:1?

Ở một loại thực vật, alen A quy toan thân mật cao trội trả toan đối với alen a quy toan thân mật thấp; alen B quy toan ngược tròn trặn trội trọn vẹn đối với alen b quy toan ngược lâu năm. Cho gửi gắm phấn nhì cây thuần chủng nằm trong loại (P) không giống nhau về nhì cặp tính trạng tương phản, chiếm được F1 bao gồm toàn cây thân mật cao, ngược tròn trặn. Cho F1 tự động thụ phấn, chiếm được F2 bao gồm 5000 cây, vô cơ đem 450 cây thân mật thấp, ngược lâu năm. sành rằng vô quy trình tách phân tạo hình gửi gắm tử đực và gửi gắm tử hình mẫu đều xẩy ra hoạn gen với tần số đều nhau. Kiểu gen và tần số hoạn gen của F1

A

; 40%

B

; 8%

C

; 8%

D

; 40%

Cơ thể đem loại gen AaBb tách phân đưa đến 16 loại gửi gắm tử, vô cơ loại gửi gắm tử ABDe lúc lắc tỉ trọng 1,25%. sành rằng không tồn tại đột biến đổi, tần số hoạn gen là?

Trường thích hợp nào là tiếp tục dẫn cho tới sự DT liên kết?

A

Các cặp gen quy toan những cặp tính trạng phía trên những cặp NST không giống nhau.

B

Các cặp gen quy toan những cặp tính trạng xét cho tới nằm trong phía trên 1 cặp NST.

C

Các tính trạng Lúc phân ly thực hiện trở nên một group tính trạng links.

Xem thêm: could you do me a favor

D

Tất cả những gen phía trên và một NST cần luôn luôn DT cùng với nhau.

Ở những loại loại vật lưỡng bội, số group gen links ở từng loại vì chưng số

B

NST vô cỗ lưỡng bội của loại.

C

NST vô cỗ đơn bội của loại.

Nhận toan nào là tại đây không đích thị với ĐK xẩy ra hoạn gen?

A

Hoán vị gen chỉ xẩy ra ở những khung người dị thích hợp tử về một cặp gen.

B

Hoán vị gen xẩy ra Lúc đem sự trao thay đổi đoạn trong số những crômatit không giống mối cung cấp vô cặp NST kép tương đương ở kỳ đầu I tách phân.

C

Hoán vị gen chỉ mất ý nghĩa sâu sắc Lúc đem sự tái ngắt tổng hợp những gen bên trên cặp NST tương đương.

D

Hoán vị gen còn tùy vô khoảng cách trong số những gen hoặc địa điểm của gen ngay sát hoặc xa cách tâm động.

Ở người, tính trạng đem túm lông bên trên tai di truyền

Điều không đích thị về NST nam nữ ở từng người là NST giới tính

A

chỉ bao gồm một cặp vô nhân tế bào.

B

chỉ mất trong những tế bào sinh dục.

C

tồn bên trên ở cặp tương đương XX hoặc ko tương đương XY.

D

chứa chấp những gen qui toan nam nữ và những gen qui toan tính trạng không giống.

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói đến quan hệ thân mật loại gen, môi trường xung quanh và loại hình?

A

Kiểu hình chỉ tùy thuộc vào loại gen nhưng mà ko Chịu đựng tác động của những nguyên tố môi trường xung quanh.

B

Thầy u ko truyền mang đến con cái những tính trạng đã tạo nên sẵn nhưng mà truyền một loại gen.

C

Kiểu hình là thành quả của sự việc tương tác thân mật loại gen và môi trường xung quanh.

D

Kiểu gen qui toan tài năng phản xạ của khung người trước môi trường xung quanh.

Với 2 alen A và a, chính thức vì chưng một thành viên đem loại gen Aa, ở mới tự động thụ phấn loại n, thành quả tiếp tục là:

A

AA = aa = ; Aa = .

B

AA = aa = ; Aa =.

C

AA = Aa = ; aa = .

D

AA = Aa = ; aa = .

Phát biểu nào là bên dưới đó là đích thị so với quần thể tự động phối?

A

Tần số kha khá của những alen bất biến tuy nhiên tỉ trọng dị thích hợp tách dần dần, tỉ trọng đồng thích hợp tăng dần dần qua loa những mới.

B

Tần số kha khá của những alen bất biến nên ko tác động gì tới việc biểu lộ loại gen ở mới sau.

C

Tần số kha khá của những alen bị thay cho thay đổi tuy nhiên ko tác động gì tới việc biểu lộ loại gen ở mới sau.

D

Tần số kha khá của những alen thay cho thay đổi tuỳ từng tình huống, vì thế ko thể đem Tóm lại đúng chuẩn về tỉ trọng những loại gen ở mới sau.

Điểm nào là tại đây ko nằm trong toan luật Hacđi-Vanbec?

A

Phản ánh hiện trạng cân đối DT vô quần thể, phân tích và lý giải vì thế sao vô vạn vật thiên nhiên đem những quần thể đang được lưu giữ ổn định toan qua loa thời hạn lâu năm.

B

Từ tần số kha khá của những alen đang được biết rất có thể Dự kiến được tỉ trọng những loại loại gen và loại hình vô quần thể.

C

Xem thêm: đường biên giới trên biển giới hạn từ

Phản ánh hiện trạng động của quần thể, thể hiện tại tính năng của tinh lọc và phân tích và lý giải hạ tầng của tiến thủ hoá.

D

Từ tỉ trọng những loại loại hình rất có thể suy đi ra tỉ trọng những loại loại gen và tần số kha khá của những alen.