hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Chú Đại Bi trong số nghi tiết tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo phong cách Âm Phạn - Âm Hán - Âm Việt. Dưới đó là những đoạn Clip chỉ dẫn học tập Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit) vô cùng cụ thể của Phật tử Liên Tâm (GS. Phan Đình Quế).

Lợi ích nhiệm màu sắc của Chú Đại bi

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc luyện họp của những Phật, người tình tát, những thần và vương

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc luyện họp của những Phật, người tình tát, những thần và vương

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, bởi ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài xích chú này còn có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ tiến hành 15 điều lành lặn, không biến thành 15 loại hoạnh tử bức kinh hoảng.

Bạn đang xem: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

Được 15 điều lành

1. Sinh đi ra thông thường được bắt gặp vua hiền lành,

2. Thường sinh nhập nước an ổn định,

3. Thường bắt gặp vận may,

4. Thường bắt gặp được các bạn đảm bảo chất lượng,

5. Sáu căn khá đầy đủ,

6. Tâm đạo nhuần nhuyễn,

7. Không phạm giới cấm,

8. Bà con cái hòa thuận thương yêu thương,

9. Của cải đồ ăn thông thường được đủ đầy,

10. Thường được người không giống kính cẩn, giúp sức,

11. Có của báu không biến thành cướp đoạt,

12. Cầu gì đều được toại ý,

13. Long, Thiên, thiện thần thông thường bám theo hộ vệ,

14. Được bắt gặp Phật nghe pháp,

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa rạm sâu sắc.

Không bị 15 loại hoạnh tử

1. Chết vì như thế đói khát khốn gian khổ,

Xem thêm: chương trình toán lớp 4

2. Chết vì như thế bị gông xiềng, giam giữ tấn công đập,

3. Chết vì như thế oan gia báo thù hằn,

4. Chết vì như thế chiến trường,

5. Chết vì như thế bị mãnh thú hổ, sài lang thực hiện kinh hoảng,

6.Chết vì như thế rắn rết, trườn cạp,

7. Chết trôi, bị tiêu diệt cháy,

8. Chết vì như thế bị dung dịch độc,

9. Chết vì như thế trùng độc thực hiện kinh hoảng,

10. Chết vì như thế điên loàn thất lạc trí,

11. Chết vì như thế té kể từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm,

12. Chết vì như thế người ác trù ếm,

13. Chết vì như thế lặn thần, hung thần quỷ ác thực hiện kinh hoảng,

14. Chết vì như thế bệnh nguy kịch bức bách,

15. Chết vì như thế tự động tử.

Ngoài đi ra, theo Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 trở nên, toàn bộ phiền óc tội chướng đều được chi tiêu trừ, thân thuộc khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được những tông phái Phật giáo trì niệm vô cùng phổ cập và phổ cập. Tuy nhiên, thần chú này được những ngôi nhà Phật học tập dịch không giống nhau về thương hiệu kinh giống như chương cú. Đơn cử như phiên bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi với 94 câu, phiên bản dịch của ngài Kim Cương Trí với 113 câu, phiên bản dịch của ngài Bất Không với 82 câu…

Hướng dẫn học tập Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskrit)

Chú Đại bi 84 trở nên (dễ phát âm, dễ dàng nhìn)

Xem thêm: bác hồ nói được bao nhiêu thứ tiếng

Ý nghĩa, công suất và quyền lợi hành trì chú Đại Bi

Nghi thức trì chú Đại Bi - Viên ngọc của những người nằm trong tử

Sự linh ứng nhiệm màu sắc của Chú Đại bi