hô hấp ở động vật

I. HÔ HẤP LÀ GÌ?

Quảng cáo

Bạn đang xem: hô hấp ở động vật

Hô hấp là tập trung những quy trình, vô bại liệt khung hình lấy ôxi kể từ bên phía ngoài vô nhằm ôxi hóa những hóa học vô tế bào và hóa giải tích điện cho những sinh hoạt sinh sống, đôi khi thải CO2 ra ngoài.

Nguyên tắc của quy trình hô hấp: Khuyếch nghiền khí kể từ điểm sở hữu mật độ cao cho tới điểm sở hữu mật độ thấp.

Hô hấp bao hàm những quy trình thở ngoài và thở vô, vận fake khí.

Hô hấp ngoài: là quy trình trao thay đổi khí với môi trường thiên nhiên bên phía ngoài trải qua mặt phẳng trao thay đổi khí (phổi, đem, da) giữa khung hình và môi trường thiên nhiên → cung cấp cho oxi cho tới thở tế bào, thải CO2 từ hô hấp trong ra phía bên ngoài.

Hô hấp vô là quy trình trao thay đổi khí vô tế bào và quy trình thở tế bào, tế bào nhận O2, tiến hành quy trình thở tế bào và thải đi ra khí CO2 để tiến hành những quy trình trao thay đổi khí vô tế bào.

Xem thêm: luật an ninh mạng được quốc hội việt nam ban hành vào năm nào

Hình 1: Các tiến độ của quy trình hô hấp 

II. BỀ MẶT TRAO ĐỔI KHÍ

Bề mặt mũi trao thay đổi khí là điểm tiến hành quy trình trao thay đổi khí (nhận Ovà hóa giải CO2) thân thiết khung hình với môi trường thiên nhiên.

Bề mặt mũi trao thay đổi khí của cơ sở thở của động vật hoang dã nên cần thiết thỏa mãn nhu cầu được những đòi hỏi sau đây

    + Bề mặt mũi trao thay đổi khí rộng lớn, diện tích lớn

Xem thêm: cách mạng công nghiệp lần 3

    + Mỏng và lúc nào cũng ẩm ướt canh ty khí khuếch nghiền qua chuyện dễ dàng dàng

    + Có nhiều mao quản và ngày tiết sở hữu sắc tố hô hấp

    + Có sự lưu thông khí tạo nên sự chênh chếch mật độ nhằm những khí khuếch nghiền dễ dàng dàng