hàm số không có cực trị

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị (hàm số bậc 3) đem điều giải nhằm chúng ta xem thêm.

GIẢI PHÁP HỌC TỐT 12

Bạn đang xem: hàm số không có cực trị

XUẤT PHÁT SỚM ĐỖ ĐẠI HỌC SỚM

✅ Lộ trình chuẩn chỉnh 4 bước: Học – Luyện – Hỏi – Kiểm Tra

✅ Cung cung cấp khối hệ thống bài bác giảng, chuyên mục, phủ trọn vẹn kiến thức và kỹ năng THPT

✅ Trang bị cách thức, phương án thực hiện bài bác tự động luận, trắc nghiệm

✅ Kho bài bác luyện, đề đánh giá lớn lao ở từng học tập lực

✅ Đội ngũ nghề giáo phổ biến, nhiều kinh nghiệm

Tham khảo thêm:

 • Cực trị của hàm số
 • Tìm m nhằm hàm số đem 7 vô cùng trị
 • Tìm m nhằm hàm số đem 3 vô cùng trị

Xét hàm số sau: hắn = ax3 + bx2 + cx + d với a ≠ 0

Khi cơ y’ = 3ax2 + 2bx+c với y’ = 0 ⇔ 3ax2 + 2bx+c=0

Hàm số không tồn tại vô cùng trị Khi và chỉ Khi phương trình y’ = 0 vô nghiệm hoặc là đem nghiệm kép ⇔ Δ’ ≤ 0 ⇔ b2-3ac ≤ 0

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị – Bài tập

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị (ví dụ 1)

Tìm tổng số độ quý hiếm vẹn toàn của m nhằm hàm số

không đem vô cùng trị:

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 7

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng: A

Ta đem y’ = x2 + 2mx – (2m – 3)

Xét y’ = 0 ⇔ x2 + 2mx – (2m – 3) = 0

Hàm số tiếp tục không tồn tại vô cùng trị Khi vài ba chỉ Khi y’ = 0 đem tối nhiều 1 nghiệm

Xem thêm: could you do me a favor

⇔ Δ’ ≤ 0 ⇔ m2 + (2m – 3) ≤ 0 ⇔ -3 ≤m≤ 1

Kết phù hợp với ĐK m vẹn toàn nên m{-3;-2;-1;0;1}

Vậy sẽ sở hữu được 5 độ quý hiếm m vừa lòng đòi hỏi Việc.

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị (ví dụ 2)

Với độ quý hiếm nào là của thông số m thì hàm số hắn = x3 – 3x2 + 3(1 – m2)x + 1 tiếp tục không tồn tại vô cùng trị.

 • A. m ≠ 2
 • B. m ∈ R
 • C. m = 0
 • D. Không tồn bên trên m

Lời giải chi tiết

Đáp án đúng: C

Ta đem y’ = 3x2 – 6x + 3(1 – m2) với y’ = 0 ⇔ x2-2x + 1 – m2 = 0

Hàm số tiếp tục mang lại tiếp tục không tồn tại điểm vô cùng trị Khi phương trình y’ = 0 vô nghiệm hoặc đem nghiệm kép ⇔ Δ’ ≤ 0 ⇔ 1 – (1 – m2) ≤ 0 ⇔ m2 ≤ 0 vậy m=0 thỏa mã đòi hỏi Việc.

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị (ví dụ 3)

Cho hàm số sau: hắn = -2x3+(2m – 1)x2-(m2 – 1)x – 2. Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số tiếp tục mang lại tiếp tục không tồn tại vô cùng trị .

Lời giải chi tiết

Chúng tao đem y’ = -6x2 + 2(2m – 1)x – (m2 – 1) với y’ = 0 ⇔ -6x2 + 2(2m – 1)x – (m2 – 1) = 0

Hàm số tiếp tục mang lại tiếp tục không tồn tại vô cùng trị Khi phương trình y’ = 0 đem vô nghiệm hoặc là đem nghiệm kép

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị | điều giải ví dụ 3
Tìm m nhằm hàm số không có cực trị | điều giải ví dụ 3

Tìm m nhằm hàm số không có cực trị (ví dụ 4)

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số  sẽ không tồn tại vô cùng trị.

Lời giải chi tiết

– Với tình huống m=1 hàm số tiếp tục mang lại tiếp tục trở nên hắn = 3x2 + x + 2 đấy là hàm số bậc nhị nên luôn luôn chỉ mất độc nhất 1 vô cùng trị.

→ Vậy với m=1 (loại)

– Trường ăn ý m ≠ 1, đem y’ = (m – 1)x2 + 2(m + 2)x + m với y’ = 0 ⇔ (m – 1)x2 + 2(m + 2)x + m = 0

Xem thêm: tính chất đường pg trong tam giác

Hàm số tiếp tục mang lại tiếp tục không tồn tại vô cùng trị Khi phương trình y’ = 0 vô nghiệm hoặc là đem nghiệm kép

Trên đấy là một trong những bài bác tập Tìm m nhằm hàm số không có cực trị đem điều giải (toán 12) nhằm chúng ta xem thêm.