động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 126,943

A. Lá và rễ.    

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch chuyển kể từ tế bào quang quẻ hợp ý nhập lá (cơ quan liêu nguồn) nhập mạch rây cho tới những ban ngành chứa chấp (rễ, ngược,…).

- Động lực của dòng sản phẩm mạch rây là sự việc chênh chếch áp suất thấm vào thân ái ban ngành mối cung cấp (nơi đem áp suất thấm vào cao) và ban ngành chứa chấp (nơi đem áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của ban ngành mối cung cấp với những tế bào của ban ngành chứa chấp gom dòng sản phẩm mạch rây chảy kể từ điểm đem áp suất thấm vào cao cho tới điểm đem áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của dòng sản phẩm mạch rây là sự việc chệnh chếch áp suất thấm vào thân ái (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận fake ở thân ái công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc quý phái mạch rây

C. Từ mạch rây quý phái mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm cai quản bào và?

A. Tế bào nội tị nạnh.     

B. Tế bào lông bú mớm.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu tị nạnh.

Câu 3:

Chất tan được vận fake hầu hết nhập hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những Đặc điểm sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở thành ống lâu năm lên đường kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào bại liệt trở thành những ống lâu năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc đem từng nào Đặc điểm tiếp tục phát biểu ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây đem bộ phận hầu hết là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thử nghiệm chứng tỏ dòng sản phẩm mạch mộc và dòng sản phẩm mạch rây, người tớ tổ chức tiêm nhập mạch rây nằm trong phần thân ái thân của một cây đang được cách tân và phát triển mạnh một hỗn hợp color đỏ; mặt khác, một hỗn hợp gold color được tiêm nhập mạch mộc của thân ái ở nằm trong phỏng cao. Hiện tượng nào là tiếp sau đây đem Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa thẳm mặt mũi khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ loét, còn chóp rễ (phần thâm thúy nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ loét.

C. Ngọn cây đem cả dung dịch nhuộm đỏ loét và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ loét.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ đem cả dung dịch nhuộm đỏ loét và vàng.