đơn vị của cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tao bịa đặt nhì ngược cầu năng lượng điện ngược vệt nhập một bình kín rồi bú không còn bầu không khí đi ra. Ta tiếp tục biết, lực bú của nhì ngược cầu không chỉ yếu ớt cút và lại mạnh lên. Như vậy nên sở hữu một môi trường xung quanh này cơ truyền tương tác năng lượng điện đằm thắm nhì ngược cầu. Môi ngôi trường này là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường xung quanh (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối sát với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa đặt nhập nó.

Nơi này sở hữu năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện cơ sở hữu năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm nhập không khí sẽ gây nên đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q trực thuộc năng lượng điện ngôi trường cơ có khả năng sẽ bị Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường phỏng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này đưa đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao bịa đặt bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo toan luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta phát biểu năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa vời Q càng yếu ớt. Vì thế rất cần được thiết kế một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng theo lần lượt những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta rất có thể thấy kích cỡ của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét. Tuy nhiên theo gót công thức (1.1), kích cỡ F của lực năng lượng điện tỉ trọng thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là kích cỡ của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do cơ, tao tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tao sở hữu khái niệm sau:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập bởi thương số của kích cỡ lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện test q (dương) bịa đặt bên trên điểm cơ và kích cỡ của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là một trong những đại lượng vectơ.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường được trình diễn bởi một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tao có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo gót một tỉ trọng xích này cơ.

Xem thêm: sao kế đô tốt hay xấu

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ông xã hóa học năng lượng điện trường

Giả sử sở hữu nhì năng lượng điện điểm Q­1­ và Q phát sinh bên trên điểm M nhì vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ông xã hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 mặt khác thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm bởi tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo gót quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những đàng mức độ điện

Người tao chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập hợp ý những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo gót phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên cơ. Mỗi đàng cơ gọi là một trong những đàng mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá bán của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nói cách tiếp, đàng mức độ năng lượng điện là đàng nhưng mà lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các Điểm sáng của đàng mức độ điện

+ Qua từng điểm nhập năng lượng điện ngôi trường sở hữu một và duy nhất đàng mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết thúc giục ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đàng mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tao chỉ vẽ một vài không nhiều đàng theo gót quy tắc sau : Số đàng mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa đặt vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tao xét thì tỉ trọng với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong phỏng lớn; đàng mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Điện ngôi trường nhập một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm ở vị trí đằm thắm nhì phiên bản sắt kẽm kim loại phẳng lì bịa đặt tuy vậy song cùng nhau và năng lượng điện đều nhau, ngược vệt là một trong những năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: susan felt sick because she ate four cream cakes

Sơ đồ dùng suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện