đối tượng của giao thông vận tải là


1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm lưu ý của giao thông vận tải vận tải đường bộ. 2. Phân tích những yếu tố tác động đến việc trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ. 3. rình bày tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ lối xe hơi bên trên trái đất...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

? mục 1

Bạn đang xem: đối tượng của giao thông vận tải là

Trả câu nói. thắc mắc mục 1 trang 93 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục 1, hãy trình diễn tầm quan trọng và Điểm lưu ý của giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 1a, 1b (Vai trò và quánh điểm).

Lời giải chi tiết:

a. Vai trò

- Với kinh tế tài chính, giao thông vận tải vận tải đường bộ vận fake vật liệu, vật tư kỹ năng,… cho tới điểm phát triển và thành phầm cho tới điểm hấp phụ. Nhờ ê xúc tiến phát triển, liên kết những ngành kinh tế tài chính.

- Với cuộc sống, giao thông vận tải vận tải đường bộ vận fake khách hàng, đáp ứng nhu yếu di chuyển của người ở, liên kết những địa hạt, tăng mạnh năng lực bình yên quốc chống. Đồng thời, xúc tiến quy trình hội nhập quốc tế.

- Giao thông vận tải đường bộ kết nối đằm thắm trở nên tân tiến kinh tế tài chính với trở nên tân tiến xã hội.

b. Đặc điểm

- Đối tượng đáp ứng của giao thông vận tải vận tải đường bộ là nhân loại và những thành phầm vật hóa học vì thế nhân loại thực hiện rời khỏi. Sản phẩm của giao thông vận tải vận tải đường bộ là sự việc vận chuyển người và sản phẩm & hàng hóa kể từ điểm này cho tới điểm không giống.

- Chất lượng của cty giao thông vận tải vận tải đường bộ được Đánh Giá vì thế vận tốc vận chuyển, sự tiện ngờ, sự đáng tin cậy cho tới hành không giống và sản phẩm & hàng hóa.

- Tiêu chí Đánh Giá lượng cty của giao thông vận tải vận tải đường bộ là lượng vận fake (số lượt khách hàng, số tấn sản phẩm hóa); lượng vận chuyển (số lượt khách hàng.km; số tấn.km); cự li vận fake tầm (km).

- Sự phân bổ của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ với tính đặc trưng, theo dõi màng lưới (gồm những tuyến và đầu ông tơ gửi gắm thông).

- Khoa học tập technology thực hiện thay cho thay đổi mô hình, quality,… của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Quảng cáo

? mục 2

Trả câu nói. thắc mắc mục 2 trang 94 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề mục 2, hãy phân tách những yếu tố tác động đến việc trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 2 (các yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bố).

Lời giải chi tiết:

Các yếu tố tác động đến việc trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải:

- Vị trí địa lí: Hình ảnh tận hưởng đến việc xuất hiện của những mô hình giao thông vận tải vận tải đường bộ, sự tạo hình những màng lưới giao thông vận tải vận tải đường bộ và sự liên kết của màng lưới giao thông vận tải phía bên trong với màng lưới giao thông vận tải bên phía ngoài cương vực.

- Điều khiếu nại ngẫu nhiên và khoáng sản thiên nhiên: Hình ảnh tận hưởng cho tới sự lựa lựa chọn mô hình giao thông vận tải vận tải đường bộ tương thích, sự phân bổ màng lưới giao thông vận tải vận tải đường bộ và sinh hoạt của những phương tiện đi lại vận tải đường bộ.

- Điều khiếu nại kinh tế tài chính xã hội:

+ Sự trở nên tân tiến, phân bổ những ngành kinh tế tài chính và dân cư: Hình ảnh tận hưởng cho tới sự tạo hình những đầu ông tơ và màng lưới giao thông vận tải vận tải đường bộ, ra quyết định lượng vận tải đường bộ (hàng hóa, hành khách).

+ Vốn đầu tư: Hình ảnh tận hưởng cho tới quy tế bào, vận tốc trở nên tân tiến giao thông vận tải vận tải đường bộ, mô hình giao thông vận tải vận tải đường bộ.

+ Khoa học tập – công nghệ: Hình ảnh tận hưởng cho tới trình độ chuyên môn (vận tốc phương tiện đi lại, sự đáng tin cậy, sự tiện ngờ,..) của giao thông vận tải vận tải đường bộ.

? mục 3

Trả câu nói. thắc mắc mục 3a trang 95 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục a và hình 34.1, 34.2, 34.3, hãy trình diễn tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ lối xe hơi bên trên trái đất.

Hình 34.1. Bản đồ vật màng lưới lối xe hơi và đường tàu bên trên trái đất, năm 2019

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 3a (Đường dù tô) và hình 34.1, 34.2, 34.3.

Lời giải chi tiết:

* Tình hình trở nên tân tiến giao thông vận tải vận tải đường bộ lối xe hơi bên trên thế giới

- Ưu thế: tiện lợi, cơ động và dễ dàng liên kết với những mô hình vận tải đường bộ không giống.

- Tổng chiều nhiều năm không ngừng nghỉ tăng, kể từ 27 803,8 ngàn km (2000) lên 38 016,5 ngàn km (2019).

- Số lượng phương tiện đi lại vận tải đường bộ càng ngày càng tăng.

- Các vương quốc tiếp tục và đang được hướng đến trở nên tân tiến những phương tiện đi lại đằm thắm thiện với môi trường xung quanh, giao thông vận tải mưu trí.

* Phân thân phụ giao thông vận tải vận tải đường bộ lối xe hơi bên trên thế giới

- Mạng lưới lối xe hơi phân bổ rộng thoải mái từng bên trên trái đất trừ những vùng vĩ chừng cao, băng tuyết chứa đựng xung quanh năm.

- Mật chừng và chiều nhiều năm lối xe hơi phân bổ vô cùng không giống nhau Một trong những châu lục:

+ Mạng lưới dày quánh và tỉ trọng chiều nhiều năm lối xe hơi lớn số 1 thuộc sở hữu châu Á (với 42,1% năm 2019). 

+ Tiếp cho tới châu Mỹ với 29,8 %, tỷ lệ lối ở Nam Mỹ dày rộng lớn đối với Bắc Mĩ. 

+ Châu Âu lúc lắc 17,7%, Châu Phi 7,8%, châu Đại Dương 2,6 % (chủ yếu ớt ở ven bờ biển phía nam giới châu lục Ô-xtrây-li-a).

- Các vương quốc với chiều nhiều năm lối xe hơi lớn số 1 trái đất là: Hoa Kỳ, Trung Quốc, đè Độ, Bra-xin, Liên bang Nga. Riêng những vương quốc này đã sở hữu ½ tổng chiều nhiều năm đường đi bộ của trái đất.

Trả câu nói. thắc mắc mục 3b trang 95 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục b và hình 34.1, 34.4, 34.5, hãy trình diễn tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu bên trên trái đất.

Hình 34.1. Bản đồ vật màng lưới lối xe hơi và đường tàu bên trên trái đất, năm 2019

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 3b (Đường dù tô) và hình 34.1, 34.4, 34.5.

Lời giải chi tiết:

- Tình hình trở nên tân tiến giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu bên trên thế giới:

+ Đầu thế kỉ XIX, giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu Ra đời với việc phối hợp giữa các việc dùng đầu máy khá nước với lối ray vì thế Fe. Từ ê ngành đường tàu trở nên tân tiến không ngừng nghỉ về cả chiều nhiều năm tuyến, trình độ chuyên môn kỹ năng, năng lực vận hành,...

+ Tổng chiều nhiều năm đường tàu tăng thêm kể từ 1011,7 ngàn km (2000) lên 1321,9 ngàn km (2019).

+ Tốc chừng và mức độ vận tải đường bộ tăng thêm nhờ nâng cấp technology, tăng mạnh vận dụng technology mới mẻ, tự động hóa hóa  nhằm đạt hiệu suất cao tối ưu và đảm bảo môi trường xung quanh.

+ Một số mô hình đường tàu văn minh như đường tàu bên trên cao, tàu năng lượng điện ngầm, những tuyến tàu siêu tốc,…

- Phân thân phụ giao thông vận tải vận tải đường bộ đường tàu bên trên thế giới:

+ Mạng lưới đường tàu phân bổ không được đều Một trong những lục địa và vương quốc, thông thường gắn kèm với những điểm và vương quốc với nền công nghiệp trở nên tân tiến kể từ sớm.

+ Châu Âu và Đông Bắc Hoa Kỳ là điểm với tỷ lệ đường tàu tối đa.

Trả câu nói. thắc mắc mục 3c trang 96 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục c và hình 34.6, hãy trình diễn tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ lối sản phẩm ko bên trên trái đất.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 3c (Đường sản phẩm không) và hình 34.6.

Lời giải chi tiết:

- Tình hình trị triển: 

+ Đây là ngành Ra đời muộn tuy vậy với bước trở nên tân tiến mạnh mẽ và uy lực cả về con số và quality trường bay, máy cất cánh.

+ Năm 2019, ngành sản phẩm ko trái đất vận fake được 4,4 tỉ lượt khách hàng.

+ Các máy cất cánh càng ngày càng văn minh rộng lớn, vận fake được lượng khách hàng to hơn, cất cánh được quãng lối xa xôi rộng lớn với vận tốc thời gian nhanh và đáng tin cậy rộng lớn.

+ Tuy nhiên, ngành này đang được nhằm lại yếu tố rộng lớn về độc hại không gian.

- Sự phân bố:

Xem thêm: giờ quốc tế được tính theo múi giờ số mấy

+ Các tuyến sản phẩm ko sôi động nhất là tuyến phố xuyên Đại Tây Dương nối châu Âu với châu Mỹ và tuyến nối Hoa Kỳ với  điểm Á Lục – Tỉnh Thái Bình Dương.

+ Các vương quốc có tương đối nhiều trường bay quốc tế vận fake lượng khách hàng rộng lớn của trái đất là Hoa Kỳ, Trung Quốc,…

+ Các trường bay quốc tế vận fake khách hàng lớn số 1 năm 2019: Át-lan-ta (Hoa Kỳ), Bắc Kinh (Trung Quốc), Lốt An-giơ-let (Hoa Kỳ), Dubai (Các tè quốc gia Ả - rập thống nhất),…

Trả câu nói. thắc mắc mục 3d trang 97 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục d và hình 34.6, hãy trình diễn tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ đường thủy bên trên trái đất.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 3d (Đường biển) và hình 34.6.

Lời giải chi tiết:

- Tình hình trị triển:

+ Giao thông đường thủy đảm nhiểm 3/5 lượng luân fake sản phẩm & hàng hóa vô tổng lượng của toàn bộ những phương tiện đi lại giao thông vận tải chuyển vận sản phẩm & hàng hóa bên trên trái đất (chủ yếu ớt là dầu lửa và những thành phầm của dầu mỏ).

+ Khối số lượng sản phẩm vận fake vì thế công-te-nơ không ngừng nghỉ tăng và trở thành phổ biến.

+ Năm 2019, với rộng lớn 2 triệu cái tàu đại dương bên trên trái đất.

+ Ngành vận tải đường bộ đường thủy hướng đến tiến độ ngặt nghèo, giới hạn khủng hoảng rủi ro và đảm bảo hành hóa đáng tin cậy vô quy trình vận fake, bên cạnh đó để ý đảm bảo môi trường xung quanh đại dương và biển.

- Phân bố:

+ Các tuyến phố đại dương sôi động nhất là tuyến liên kết đằm thắm châu Âu với điểm châu Á – Tỉnh Thái Bình Dương và những tuyến liên kết nhì mặt mũi bờ Đại Tây Dương

+ Các cảng đại dương với số lượng sản phẩm lưu thông lớn số 1 ở 2019 đều nằm tại vị trí châu Á: Thượng Hải (Trung Quốc),  Xin-ga-po, Ninh Ba - Chu Sơn (Trung Quốc), Thẩm Quyến (Trung Quốc), Busan (Hàn Quốc),…

Trả câu nói. thắc mắc mục 3e trang 97 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục e, hãy trình diễn tình hình trở nên tân tiến và phân bổ giao thông vận tải vận tải đường bộ lối sông, hồ nước.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục 3e (Đường sông, hồ).

Lời giải chi tiết:

- Tình hình trị triển:

+ Vận chuyển vận bên trên sông, hồ nước xuất hiện nay kể từ vô cùng sớm dựa vào khối hệ thống sông, hồ nước ngẫu nhiên và càng ngày càng thuận tiện nhờ những sinh hoạt tôn tạo của nhân loại.

+ Cải tạo ra hạ tầng lối thủy, liên kết vận tải đường bộ lối thủy và cảng đại dương công-te-nơ, phần mềm technology cao,… là Xu thế trở nên tân tiến của ngành vận tải đường bộ lối sông hồ nước vô sau này.

- Sự phân bố:

+ Các vương quốc trở nên tân tiến mạnh giao thông vận tải vận tải đường bộ lối sông, hồ nước là Hoa Kỳ, Liên Bang Nga, Ca-na-đa.

+ Các khối hệ thống sông, hồ nước với tiềm năng rộng lớn về giao thông vận tải là Đa-nuýp, Rai-nơ, Von-ga,… (châu Âu); Mê Kông, Dương Tử,.. (châu Á), Mi-xi-xi-pi và Ngũ Hồ (châu Mỹ).

Luyện tập

Giải bài xích rèn luyện trang 97 SGK Địa lí 10

Vẽ biểu đồ vật cột thể hiện nay số lượt khách hàng vận fake vì thế lối sản phẩm ko của trái đất theo dõi bảng số liệu sau đây. Nhận xét.

Phương pháp giải:

- Xác format biểu đồ: biểu đồ vật cột đơn, hàng năm ứng với cùng 1 cột.

- Nhận xét: phụ thuộc vào biểu đồ vật và bảng số liệu nhằm đánh giá về Xu thế thay cho thay đổi (tăng hoặc giảm), vận tốc ra sao.

Lời giải chi tiết:

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ vật số lượt khách hàng vận fake vì thế lối sản phẩm ko, quy trình tiến độ 2000 - 2019 (tỉ lượt người)

- Nhận xét:

+ Số lượng khách hàng vận fake vì thế lối sản phẩm ko bên trên trái đất càng ngày càng tăng, từ là một,9 tỉ người (2000) lên 2,6 tỉ người (2010) và đạt 4,4 tỉ người (2019).

+ Nguyên nhân: Do đấy là mô hình vận tải đường bộ với vận tốc thời gian nhanh, đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi về thời hạn của khách hàng.

Vận dụng

Giải bài xích áp dụng trang 97 SGK Địa lí 10

Tìm hiểu về quy trình trở nên tân tiến của giao thông vận tải vận tải đường bộ lối xe hơi hoặc lối sản phẩm ko ở việt nam.

Phương pháp giải:

Có thể dò thám kiếm bên trên mạng internet theo dõi dàn ý:

- Ưu điểm yếu kém của mô hình vận tải đường bộ.

- Tình hình trị triển: chiều nhiều năm màng lưới đường đi bộ, lượng vận fake, những tuyến phố giao thông vận tải cần thiết.

- Hạn chế.

Lời giải chi tiết:

Quá trình trở nên tân tiến của giao thông vận tải vận tải đường bộ lối dù tô:

- Ưu điểm: 

+ Có tính cơ động, hoạt bát, thích ứng cao với nhiều loại địa hình.

+ Có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao bên trên cự li vận tải đường bộ cộc và tầm.

+ Có năng lực phối phù hợp với những mô hình vận tải đường bộ không giống.

- Nhược điểm:

+ Vận chuyển vận sản phẩm nặng trĩu, độ quý hiếm thấp, lên đường lối xa xôi không tồn tại lãi.

+ Chiếm nhiều diện tích S khu đất, chừng đáng tin cậy không đảm bảo.

+ Gây độc hại môi trường xung quanh và ùn tắc giao thông vận tải.

- Tình hình trở nên tân tiến.

+ Đến năm 2010, toàn quốc với rộng lớn 250 ngàn km đường đi bộ, rộng lớn 18 ngàn km lối quốc lộ - đường cao tốc.

+ Đường cỗ lúc lắc 77,68% vô cơ cấu tổ chức sản phẩm & hàng hóa lượng vận fake.

+ Mạng lưới lối hình xương của cá.

+ Trục Bắc - Nam với tuyến quốc lộ 1A là cần thiết nhất ở ven bờ biển, phía tây với lối TP HCM.

+ Các tuyến phố ngang: 5,8, 279, 7,8,9,15, 22, 51,…

=> Hạn chế:

- Đường hẹp.

- Chất lượng lối xấu xí.


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 35. Địa lí ngành bưu chủ yếu viễn thông SGK Địa lí 10 Kết nối trí thức

  1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm lưu ý ngành bưu chủ yếu viễn thông. 2. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ của bưu chủ yếu viễn thông. Nêu ví dụ. 3. Trình bày tình hình trở nên tân tiến và phân bổ ngành bưu chủ yếu viễn thông bên trên trái đất...

 • Bài 36. Địa lí ngành phượt SGK Địa lí 10 Kết nối trí thức

  1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm lưu ý của phượt. 2. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ phượt. 3. Trình bày tình hình trở nên tân tiến và phân bổ phượt bên trên trái đất....

 • Bài 37. Địa lí ngành thương nghiệp và ngành tài chủ yếu ngân hàng SGK Địa lí 10 Kết nối trí thức

  1. Trình bày tầm quan trọng và Điểm lưu ý của ngành thương nghiệp. 2. Phân tích những yếu tố tác động đến việc trở nên tân tiến và phân bổ ngành thương nghiệp. 3. Trình bày tình hình trở nên tân tiến và phân bổ ngành thương nghiệp trái đất...

 • Bài 38. Thực hành: Viết report dò thám hiểu về một ngành cty SGK Địa lí 10 Kết nối trí thức

  Viết report dò thám hiểu về một ngành cty tiếp tục học tập (giao thông vận tải đường bộ, bưu chủ yếu viện thông, thương nghiệp, phượt, tài chủ yếu ngân hàng) hoặc những ngành cty không giống (bảo hiểm, hắn tế, dạy dỗ, cty pháp lí, lăng xê, hotel, công triệu chứng,...).

 • Bài 33. Cơ cấu, tầm quan trọng, Điểm lưu ý, những yếu tố tác động đến việc trở nên tân tiến và phân bổ cty SGK Địa lí 10 Kết nối trí thức

  1. Trình bày cơ cấu tổ chức của ngành cty. 2. Trình bày tầm quan trọng của ngành cty. Nêu ví dụ minh họa. 3. Trình bày Điểm lưu ý của ngành cty. Nêu ví dụ minh họa. 4. Phân tích những yếu tố tác động cho tới sự trở nên tân tiến và phân bổ ngành cty. Nêu ví dụ minh họa...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: giải bất phương trình lớp 10

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.