để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

Câu hỏi:

20/02/2020 9,000

Bạn đang xem: để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

A. SiO2 + Mg  2MgO + Si.

B. SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + CO2.

C. SiO2 + HF  SiF4 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một lá kẽm vô hỗn hợp với hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng hoàn thành lấy lá kẽm thoát khỏi hỗn hợp, cọ nhẹ nhàng, thực hiện thô thì thấy lượng lá kẽm gia tăng 2,35% đối với lượng lá kẽm trước phản xạ. Khối lượng lá kẽm trước phản xạ là:

A. 80 gam.

B. 60 gam

C. đôi mươi gam

D. 40 gam

Câu 2:

Có thể tổ hợp rượu etylic kể từ CO2 bám theo sơ đ sau:

CO2  tinh bột  glucozơ  rượu etylic.

Tính thể tích CO2 sinh rời khỏi tất nhiên sự tạo nên trở nên rượu etylic nếu như CO2 khi đu sử dụng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của từng quy trình ln lượt là 50%; 75%; 80%

A. 373,3 lít.

B. 280,0 lít.

C. 149,3 lít.

D. 112,0 lít.

Câu 3:

Khi chính thức phản xạ, độ đậm đặc một hóa học là 0,024 (mol/l). Sau 10 giây xẩy ra phản xạ, độ đậm đặc của hóa học này đó là 0,022 (mol/l). Tốc phỏng phản xạ vô tình huống này là:

A. 0,0003 (mol/l.s).

B. 0,00025 (mol/l.s).

C. 0,00015 (mol/l.s).

Xem thêm: đúng ghi đ sai ghi s

D. 0,0002 (mol/l.s).

Câu 4:

Để dung hòa 40 ml giấm ăn cần thiết 25 ml hỗn hợp NaOH 1M. hiểu lượng riêng biệt của giấm là một g/ml. Mẫu giấm ăn này còn có độ đậm đặc là:

A. 3,5%.

B. 3,75%.

C. 4%.

D. 5%.

Câu 5:

Một hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và hắn mol SO42-.  Đem cô cạn hỗn hợp X nhận được 46,9g muối bột khan. Giá trị của x, y là:

A. x = hắn = 0,267

B. x = 0,15, hắn = 0,325.

C. x = 0,4, hắn = 0,2.

D. x = 0,2, hắn = 0,3.

Câu 6:

Nhôm không biến thành hoà tan vô dung dịch:

A. HCl

B. HNO3 đặc, nguội,

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 7:

Cho mặt hàng những chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số hóa học vô mặt hàng phản xạ với hỗn hợp NaOH là:

A.5

B.4

C.3

Xem thêm: bức xạ nhiệt là gì

D.2