công thức định luật 2 newton

Định luật II Newton là 1 trong kỹ năng và kiến thức khôn cùng cần thiết vô vật lý cơ. Trong nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu về nội dung và công thức toan luật II Newton. Dường như sẽ có được những bài xích tập luyện tự động luận đi kèm theo nhằm ôn tập luyện. Cùng VUIHOC theo đòi dõi nhé!

1. Phát biểu nội dung toan luật 2 Newton

Nội dung toan luật II Newton: Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực ứng dụng lên vật. Độ rộng lớn của tốc độ tỉ lệ thành phần thuận với kích cỡ của lực và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với lượng của vật.

Bạn đang xem: công thức định luật 2 newton

2. Công thức toan luật 2 Newton

Theo toan luật ii niu-tơn thì: $\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$ (1)

Trong bại liệt tớ có: 

 • F: là kích cỡ của lực (tính theo đòi đơn vị chức năng N)

 • m: là lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng kg)

 • a: là tốc độ của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng $m/s^2$)

Từ công thức (1) phía trên, tớ rất có thể mò mẫm đi ra những lực ứng dụng vô vật: $\vec{F}= m\vec{a}$

Trong tình huống, vật Chịu đựng ứng dụng của khá nhiều lực thì tớ sở hữu hiệp lực F được xem bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + … + \vec{F_n}$

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô ôn tập luyện và xây đắp suốt thời gian học tập tập THPT vững vàng vàng

3. Mở rộng lớn toan luật 2 Newton

Từ công thức (1) phía trên, theo đòi toan luật II Niu-tơn thì Vector tốc độ luôn luôn nằm trong phía với vector lực: F a

Theo toan luật I Niu-tơn: nếu như 1 vật ko Chịu đựng ứng dụng của lực nào là hoặc Chịu đựng ứng dụng của những lực sở hữu hiệp lực vì thế 0 thì vật đang được đứng yên tĩnh tiếp tục kế tiếp đứng yên tĩnh và vật đang được hoạt động tiếp tục kế tiếp hoạt động trực tiếp đều.

Khối lượng là đại lượng vô phía, đặc thù mang lại nút quán tính chủ quan của những vật.

Giữa trọng lượng và lượng của một vật sở hữu ông tơ quan lại hệ: $ \vec{P} = m \vec{g}$

Độ rộng lớn trọng tải là trọng lượng: $P = mg (N)$

Trong bại liệt tớ có:

 • P: là trọng lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng N)

 • g: là tốc độ rơi tự tại, $g = 9.8 m/s^2$ hoặc $g = 10 m/s^2$ theo đòi đề bài xích quy ước.

 • m: là lượng của vật (tính theo đòi đơn vị chức năng kg)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp kỹ năng và kiến thức và những cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện vô đề đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

4. Bài tập luyện rèn luyện toan luật 2 Newton

Câu 1: Một vật đang được đứng yên tĩnh bên trên mặt mày phẳng lì ở ngang thì được truyền một lực F. Sau 10s vật này đạt được véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Bỏ qua loa ma mãnh sát thân ái vật và mặt mày phẳng lì, nếu như gữ vẹn toàn vị trí hướng của lực tuy nhiên tăng vội vã gấp đôi kích cỡ lực F vô vật thì sau 5s véc tơ vận tốc tức thời của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức: $v_1=v_0+a_1t_1 \rightarrow a_1= \frac{v_1-v_o}{t_1}=\frac{4-0}{10}=0.4 m/s^2$

 • Mà $F_1 = ma_1 = m. 0,4 (N)$

 • Khi tăng lực F gấp rất nhiều lần trở nên $F_2 = 2. F_1 = 0.8m$ → $a_2=\frac{F_2}{m}=0,8mm=0.8m/s^2$

 • Mà $v_2 = v_0 + a_2t_2 = 0 + 0,8. 15 = 12 m/s$

Vậy khi không thay đổi vị trí hướng của lực và tăng vội vã gấp đôi kích cỡ lực F vô vật thì sau 15s véc tơ vận tốc tức thời của vật là 12 m/s

Câu 2: Một xe hơi sở hữu lượng 1.5T đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v = 54 km/h thì hãm phanh và hoạt động chậm trễ dần dần đều. hiểu lực hãm vì thế 3000N. Tính quãng lối và thời hạn xe cộ chuồn được cho tới khi xe cộ dừng hoàn toàn lại.

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có: $v_0 = 54 km/h = 15 m/s$, khi xe cộ dừng hoàn toàn lại thì $v = 0 m/s$

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động, gốc thời hạn là khi chính thức hãm phanh. Định luật II Newton cho thấy $\vec{F_h}=m.\vec{a}$

 • Chiều dương $-F_h = ma$ → $a = \frac{-F}{m} = \frac{-3000}{1500} = -2 m/s^2$

 • Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2. a. s$ → $S=\frac{15^2-0^2}{2.2}$ → $s = 56.25 m$

 • Mà $v=v_0+at$ → $S=\frac{v-v_o}{a} = S=\frac{0-15}{2} = 7.5 (s)$

Vậy kể từ lúc chính thức hãm phanh, xe cộ dịch chuyển tăng được một quãng lối lâu năm 56.25 m vô thời hạn 7.5 s rồi dừng hoàn toàn lại.

Câu 3: Một vật sở hữu lượng 500 g hoạt động nhanh chóng dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ 2 m/s. Sau thời hạn 4s, vật dịch chuyển được quãng lối 24 m. hiểu vật luôn luôn Chịu đựng ứng dụng của lực kéo $F_k$ và lực cản $F_c = 0.5 N$. Tính kích cỡ của lực kéo.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

  Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

 • Theo toan luật II Niu-tơn thì $\vec{F} + \vec{F_c} = m.a$

 • Chiếu lên chiều dương tớ sở hữu $F - F_c = ma$ → $F = ma mãnh + F_c$ (1)

 • Mà $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ → $24=1,4+ \frac{1}{2}a. 4^2$ → $a=2 m/s^2$

 • Thay vô phương trình (1) tớ sở hữu F = 0,5. 2 + 0.5 = 1.5 N

Vậy kích cỡ của lực kéo vì thế 1.5 N

Câu 4: Vật hoạt động trực tiếp bên trên phần đường AB Chịu đựng ứng dụng của lực \vec{F_1} theo đòi phương ngang và tăng cường kể từ 0 lên 10 m/s vô một khoảng chừng thời hạn là t. Trên phần đường BC tiếp theo sau, vật Chịu đựng tác dụng của lực F2 theo đòi phương ngang và tăng cường cho tới 15 m/s cũng vô một khoảng chừng thời hạn là t. Tính tỉ số $\frac{F_2}{F_1}$.

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng toan luật 2 Newton mang lại vật tớ có:

 • Trên phần đường AB: $a_1 = \frac{F_1}{m}$ (1)

 • Trên phần đường BC: $a_2 = \frac{F_2}{m}$ (2)

 • Lấy $\frac{(2)}{(1)}$ tớ được $\frac{F_2}{F_1}=\frac{a_2}{a_1}$ (3)

Mặt không giống tớ có:

 • $a_1= \frac{v_1-v_{o1}}{t}= \frac{10-0}{t}= \frac{10}{t}$

 • $a_2= \frac{v_2-v_{o2}}{t}= \frac{15-10}{t}= \frac{5}{t}$

Thay vô phương trình (3) tớ được:$ \frac{F_2}{F_1}=\frac{\frac{5}{t}}{\frac{10}{t}}=\frac{1}{2}$

Vậy tỉ số thân ái $\frac{F_2}{F_1}=\frac{1}{2}$

Câu 5: Một vật sở hữu lượng 200 g chính thức hoạt động nhanh chóng dần dần đều và chuồn được 100 centimet vô thời hạn 5s. hiểu lực cản có tính rộng lớn là Fc = 0.02 N.

a) Hãy tính lực kéo $\vec{F_k}$.

b) Sau quãng lối ấy lực kéo nên vì thế từng nào nhằm vật hoạt động trực tiếp đều?

Hướng dẫn giải

 • Chọn chiều dương là chiều fake động

 • $m = 200 g  = 0.2 kg; s = 100 centimet = 1 m; t = 5s; v_0 = 0$

c) $F_c = 0.02 N$; $s = v_0 t + 0,5.at^2$ → $a=0.08 (m/s^2)$

$F_k - F_c = ma$ → $F_k = F_c + ma mãnh = 0.036 N$

Vậy lực kéo $F_k = 0.036 N$

d) Để vật hoạt động trực tiếp đều thì $F_k - F_c = 0$ → $F_k = F_c = 0.02 N$

Vậy lực kéo $F_k$ nhằm vật kế tiếp hoạt động trực tiếp đều là $F_k = 0.02 N$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không lấy phí ngay!!

Xem thêm: đúng ghi đ sai ghi s

Qua nội dung bài viết này, VUIHOC hòng rằng rất có thể hùn những em nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về toan luật II Newton. Để học tập nhiều hơn nữa những kỹ năng và kiến thức Vật lý 10 hao hao Vật lý trung học phổ thông thì những em hãy truy vấn brightenglish.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức lúc này nhé!

>>>Xem thêm: Trọn cỗ lý thuyết và bài xích tập luyện về toan luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

>>>Xem thêm: Nội dung toan luật 3 Newton: Nội dung, công thức và bài xích tập luyện chi tiết