chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Câu hỏi:

30/07/2019 85,057

A. Sinh tổ hợp protein nhằm tiết rời khỏi ngoài

Bạn đang xem: chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Đáp án chủ yếu xác

B. Mang những vết chuẩn chỉnh đặc thù mang đến tế bào

C. Tiếp nhận và DT vấn đề nhập vào tế bào

D. Thực hiện nay trao thay đổi hóa học đằm thắm tế bào với môi trường

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhân của tế bào nhân thực không tồn tại điểm lưu ý này sau đây?

A. Nhân được bảo phủ vì thế lớp màng kép

B. Nhân chứa chấp hóa học nhiễm sắc bao gồm ADN link với protein

C. Màng nhân có rất nhiều lỗ nhỏ nhằm trao thay đổi hóa học với ngoài nhân

D. Nhân chứa được nhiều phân tử ADN dạng vòng

Câu 2:

Đặc điểm không tồn tại ở tế bào nhân thực là

A. Có màng nhân, sở hữu khối hệ thống những bào quan

B. Tế bào hóa học được phân thành nhiều xoang riêng rẽ biệt

C. Có trở nên tế bào vì thế peptidoglican

D. Các bào quan liêu sở hữu màng bao bọc

Câu 3:

Tế bào này tại đây sở hữu lưới nội hóa học láng vạc triển?

A. Tế bào biểu bì

B. Tế bào gan

C. Tế bào hồng cầu

D. Tế bào cơ

Xem thêm: i was an mba student in the usa and i lived in the university's coed dormitory

Câu 4:

Mạng lưới nội hóa học láng không tồn tại công dụng này sau đây?

A. Sản xuất enzim nhập cuộc nhập quy trình tổ hợp lipit

B. Chuyển hóa lối nhập tế bào

C. Phân bỏ những hóa học ô nhiễm và độc hại nhập tế bào

D. Sinh tổ hợp protein

Câu 5:

Lưới nội hóa học phân tử nhập tế bào nhân thực sở hữu công dụng này sau đây?

A. Bao gói những thành phầm được tổ hợp nhập tế bào

B. Tổng phù hợp protein tiết ra phía bên ngoài và protein cấu trúc nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim nhập cuộc nhập quy trình tổ hợp lipit

D. Chuyển hóa lối và phân bỏ hóa học ô nhiễm và độc hại so với cơ thể

Câu 6:

Những phần tử này của tế bào nhập cuộc việc vận trả một protein thoát khỏi tế bào?

A. Lưới nội hóa học phân tử, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

B. Lưới nội hóa học láng, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

C. Sở máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

D. Riboxom, cỗ máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Câu 7:

Bào quan liêu riboxom không tồn tại điểm lưu ý này sau đây?

A. Làm trọng trách tổ hợp protein

B. Được cấu trúc vì thế nhì bộ phận đó là rARN và protein

C. Có cấu trúc bao gồm một đái phần rộng lớn và một đái phần bé

Xem thêm: in germany it's important to be serious in a work situation

D. Được bảo phủ vì thế màng kép phôtpholipit