chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn loại tài liệu này cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

  Bạn đang xem: chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm toán lý

  • A. AutoNumber
  • B. Yes/No
  • C. Number
  • D. Currency

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn loại dữ liệu Number cho tới ngôi trường điểm "Toán", "Lý",...

Mã câu hỏi: 2661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

CÂU HỎI KHÁC

 • Thành phần hạ tầng của Access là:
 • Trong Access, mong muốn thao tác với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn:
 • Để há một bảng ở cơ chế kiến thiết, tao lựa chọn bảng cơ rồi:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?
 • Trong Access, một phiên bản ghi được tạo nên trở thành kể từ dãy:
 • Trong Access, khi nhập tài liệu cho tới bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True.
 • Khi lựa chọn loại tài liệu cho tới ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ), phải  lựa chọn loại nào?
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp một trong những nhị độ quý hiếm như: ngôi trường giới tính”, trường  đoàn viên”, ..
 • Đâu là loại tài liệu văn phiên bản nhập Access:
 • Chọn loại tài liệu này cho tới ngôi trường điểm
 • Trong Access khi tao nhập tài liệu cho tới ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cầ
 • Trong cử buột CSDL đang được thao tác, sẽ tạo cấu tạo bảng nhập cơ chế kiến thiết, thao tác triển khai mệnh lệnh này tại đây l
 • Cửa buột cấu tạo bảng được chia thành những phần nào?
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:
 • Khi thao tác với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:
 • Trong khi tạo nên cấu tạo bảng, mong muốn thay cho thay đổi độ dài rộng của ngôi trường, tao xác lập độ quý hiếm mới nhất bên trên dòng:
 • Các ngôi trường tuy nhiên độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập có một không hai từng mặt hàng của bảng được gọi là:
 • Hãy lựa chọn tuyên bố trúng trong số tuyên bố sau?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Để hướng đẫn khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau khoản thời gian lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Trong Access, mong muốn thay cho thay đổi khóa chủ yếu, tao lựa chọn ngôi trường mong muốn hướng đẫn khóa chủ yếu rồi thực hiện:
 • Khi đang được thao tác với cấu tạo bảng, mong muốn lưu cấu tạo nhập đĩa, tao thực hiện :
 • Cấu trúc bảng bị thay cho thay đổi khi mang trong mình một trong mỗi thao tác này sau đây?
 • Muốn xóa một bảng, tao lựa chọn thương hiệu bảng cần thiết xóa nhập trang bảng rồi thực hiện:
 • Muốn thay đổi bảng THISINH trở thành thương hiệu bảng HOCSINH tao thực hiện :

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA