chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Câu hỏi:

21/08/2019 78,457

A. nhà nước Anh thống trị thẳng nén Độ

Bạn đang xem: chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Đáp án chủ yếu xác

B. Cai trị trải qua cỗ máy cơ quan ban ngành bạn dạng xứ

C. Dựng nên chính phủ nước nhà và quân group tay sai.

D. Để mang đến quần chúng nén Độ hưởng trọn quy định tự động trị.

Đáp án A

Chính phủ Anh tóm quyền thống trị thẳng nén Độ, ngày 1/1/1877, Nữ Hoàng Anh tuyên tía mặt khác là Nữ Hoàng nén Độ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối năm 1885, chủ yếu đảng thứ nhất của giai cấp cho tư sản nén Độ được xây dựng với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc đại

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng 

D. Đảng Cộng hòa

Câu 2:

Điểm như thể nhau cơ bạn dạng vô quyết sách thống trị của thực dân Anh ở nén Độ và của thực dân Pháp ở nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

A. đều triển khai quyết sách dạy dỗ nên đáp ứng công việc khai thác

B. đều triển khai chính sách thống trị trực trị (cai trị trực tiếp) phân chia nhằm trị

C. góp vốn đầu tư cách tân và phát triển những ngành công nghiệp nặng trĩu ở nằm trong địa

D. triển khai chính sách thống trị loại gián tiếp trải qua cỗ máy cơ quan ban ngành tay sai

Câu 3:

Từ đằm thắm thế kỉ XIX, thực dân Anh coi nén Độ là

A. nằm trong địa cần thiết nhất

Xem thêm: quy đồng mẫu số lớp 4

B. đối tác chiến lược chiến lược

C. quân thù nguy khốn nhất

D. điểm dựa tin cẩn nhất

Câu 4:

Phương pháp đấu giành giật đa phần của Đảng Quốc đại trong mỗi năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là phương pháp

A. tuyên truyền, chuyển động quần chúng dùng đấm đá bạo lực cơ hội mạng

B. hiền hòa, đề nghị chính phủ nước nhà thực dân tổ chức cải cách

C. đảo chính, lật sụp cơ quan ban ngành thực dân Anh ở nén Độ

D. liên minh với chính phủ nước nhà thực dân nhằm đàn áp quần chúng

Câu 5:

Nội dung này phản ánh đích tình hình nén Độ đằm thắm thế kỉ XIX?

A.Thực dân Anh hoàn thành xong việc xâm lăng và bịa ách thống trị ở nén Độ

B. Anh và Pháp hợp tác nhau nằm trong cai trị nén Độ

C. Chế phỏng phong con kiến ở nén Độ sụp sụp trả toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp vô nén Độ

Câu 6:

Sự xây dựng Đảng Quốc đại ý nghĩa gì?

A. Đánh vệt giai cấp cho tư sản nén Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị

B. Chế phỏng thống trị của thực dân Anh ở nén Độ suy yếu

C. Giai cấp cho tư sản nén Độ vững mạnh kinh tế tài chính mạnh

Xem thêm: em hãy viết một đoạn văn

D. Giai cấp cho người công nhân nén Độ đang được bước lên vũ đài chủ yếu trị