chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,813

A. Qui tắc bàn tay trái

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập vị qui tắc bàn tay ngược.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay ngược hứng những lối chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều hoạt động của năng lượng điện thì ngón tai dòng sản phẩm choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều tuy nhiên song với lối mức độ kể từ, chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện ngược hướng với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vị ko khi tăng độ dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tăng khi tăng độ dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Lực kể từ tách khi tăng độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều khi tao thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ ứng dụng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ ứng dụng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ ứng dụng lên đoạn thừng khi nó ko tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ ứng dụng lên đoạn thừng với vị trí đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mày ứng dụng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn thừng dẫn đặt điều nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn đặt điều nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: cấu tạo máy biến thế

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song cách nhau chừng 32 (cm) nhập bầu không khí, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên thừng 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt mày phẳng lặng 2 dòng sản phẩm năng lượng điện, ngoài khoảng tầm 2 dòng sản phẩm năng lượng điện và cơ hội dòng sản phẩm I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vị ko thì dòng sản phẩm năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm với độ mạnh trăng tròn (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều hoạt động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mày phẳng lặng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: / là phép toán thuộc nhóm

D. Lực kể từ ứng dụng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ