chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất nào là sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 

  Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường

  • A. Tristearin          
  • B. Tripanmitin           
  • C. Triolein     
  • D. Saccarozo

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Các hóa học bự ko no ở ĐK thông thường là hóa học lỏng

  Các hóa học bự no ở ĐK thông thường là hóa học rắn

  Saccarozo ở ĐK thông thường là hóa học rắn

Mã câu hỏi: 33214

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: đặc điểm của văn học việt nam trong nửa đầu thế kỷ 19 là

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những sắt kẽm kim loại tại đây, sắt kẽm kim loại nào là đem tính khử yếu đuối nhất : 
 • Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại phản xạ với nước ở sức nóng phỏng thông thường là: 
 • Dãy sắt kẽm kim loại nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp HCl và Cl2 đều nằm trong tạo ra một muối bột : 
 • Kim loại nhẹ nhõm nhất : 
 • Chất nào là tại đây không tồn tại phản xạ thủy phân :  Triolein
 • Chất đem công thức phân tử C6H12O6 rất có thể gọi là : 
 • Axit nào là sau đó là axit bự : Axit Stearic
 • Công thức chất hóa học của Crom (III) hidroxit : 
 • Nếu cho tới hỗn hợp CuSO4 vô hỗn hợp NaOH thì sau phản xạ xuất hiện tại kết tủa màu sắc : 
 • Este X được tạo ra trở thành kể từ axit axetic và ancol metylic đem công thức phân tử là : 
 • Cho một hình mẫu kim loại tổng hợp (Zn – Mg – Ag) vô hỗn hợp CuCl2, sau phản xạ nhận được láo phù hợp 3 sắt kẽm kim loại bao gồm : 
 • Hợp hóa học cơ học X ứng dụng với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp Br2 tuy nhiên ko ứng dụng được với hỗn hợp NaHCO3.
 • Tơ lapsan là thành phầm của phản xạ trùng dừng thân ái : 
 • Tinh bột chỉ hòa tan chất lượng nội địa giá tạo ra hồ nước tinh ranh bột
 • Thủy phân  hóa học X vì như thế hỗn hợp NaOH nhận được 2 hóa học Y và Z đều sở hữu phản xạ tráng gương.
 • Thiết bị như hình vẽ tiếp sau đây :Không thể dùng để làm tiến hành thực nghiệm nào là vô số những thực nghiệm được trìn
 • Trong những thực nghiệm sau :(1) Cho khí NH3 ứng dụng với CuO nung nóng(2) Cho Si đơn hóa học ứng dụng với hỗn hợp NaOH(3) Cho
 • Chất nào là sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thông thường : 
 • Cho Mg ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng tạo ra trở thành khí X, sức nóng phân tinh ranh thể KNO3 tạo ra trở thành khí Y, cho tới tinh ranh thể MnO2 tác d�
 • Axit axetic ko ứng dụng được với hỗn hợp nào là : 
 • Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vô 275 ml hỗn hợp HCl  2M nhận được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X .
 • Cho những thực nghiệm sau :(1) Thanh Fe nhúng vô hỗn hợp H2SO4 loãng(2) Thanh Fe đem quấn thừng Cu vô hỗn hợp H2SO4 loãng(3) Th
 • Nhỏ kể từ từ 100 ml hỗn hợp X bao gồm NaOH 2M và Ba(OH)2 3M vô 125 ml hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 1M và ZnSO4 1,6M, sau thời điểm phản xạ xảy
 • Hidrat hóa 2-metylbut-2-en (điều khiếu nại mến hợp) nhận được thành phầm đó là : 
 • Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn trăng tròn ml hỗn hợp HCl 1,5M vô 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,1M và NaHCO3 0,2M, sau thời điểm phản xạ thu đ
 • Cho 2,24g bột Fe vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp láo phù hợp bao gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M.
 • Thủy phân trọn vẹn 1 peptit X mạch hở chỉ nhận được glyxin.
 • Cho 1 mol triglixerit X ứng dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitat và 2 mol natri oleat.
 • Hợp hóa học cơ học X được tạo ra vì như thế glixerol và axit axetic.
 • Dãy những hóa học : CH3COOC2H5, CH3OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô sản phẩm ứng dụng được với hỗn hợp NaOH là : 
 • Trong những thực nghiệm sau :(1) Cho hỗn hợp H2SO4 phản xạ với hỗn hợp Ba(HCO3)2(2) Cho hỗn hợp Na2CO3 vô hỗn hợp AlCl3
 • Từ m gam tinh ranh bột pha trộn ancol etylic vì như thế cách thức lên men với hiệu suất của tất cả quy trình là 85%.
 • Có tư hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau khắc số : (1) H2SO4 1M ; (2) HCl 1M ; (3) KNO3 1M và (4) HNO3 1M.
 • Thí nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z, T với những dung dịch demo được ghi bên dưới bảng sau : Mẫu thử Thuố
 • Cho những tuyên bố sau :(a) Thủy phân vinyl axetat vì như thế NaOH đun giá, nhận được natri axetat và fomandehit(b) Polietilen
 • Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M vì như thế năng lượng điện rất rất trơ cho tới khi lượng hỗn hợp hạn chế 10,2
 • Hỗn phù hợp X bao gồm andehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân).
 • Hòa tan trọn vẹn láo phù hợp rắn bao gồm Fe3O4 (1,4x mol) và Cu (x mol) vô hỗn hợp HCl (vừa đủ), kết giục phản xạ chỉ thu đ
 • Đốt cháy không còn 12,78g láo phù hợp X bao gồm 2 este đơn chức và 1 amino axit Z nằm trong sản phẩm đồng đẳng của glyxin (MZ > 75) cần thiết dùn
 • Cho láo phù hợp A bao gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều hở và đều tạo ra vì như thế Gly và Ala).

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA