câu trần thuật reported speech

Có 3 dạng cấu hình câu tường thuật thông thường gặp gỡ nhất là cấu hình trần thuật thắc mắc, dạng câu kể và dạng câu đi ra mệnh lệnh. Trong nội dung bài viết sau đây, Langmaster tiếp tục tổ hợp những kỹ năng cần thiết về dạng câu này nhằm chúng ta dễ dàng và đơn giản ôn tập dượt và tìm hiểu thêm nhé. Cùng chính thức tức thì nào!

A. Câu trần thuật là gì?

Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong loại câu vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, thông thường dùng làm diễn đạt vấn đề, điều thưa hoặc tâm lý của người nào ê một cơ hội loại gián tiếp thông qua chuyện việc trích dẫn lại những gì người này đã thưa tuy nhiên ko dùng những vết ngoặc kép như vô câu thẳng. 

Bạn đang xem: câu trần thuật reported speech

Khi quy đổi kể từ câu thẳng (direct speech) thanh lịch câu trần thuật (reported speech), những động kể từ trần thuật thông thường thay cho thay đổi nhằm phù phù hợp với văn cảnh vô câu trần thuật. Các thay cho thay đổi này bao hàm thì, những đại kể từ, và những kể từ chỉ thời hạn vô câu.

Ví dụ: 

 • Câu thẳng (direct speech): "I am studying English now”, she said.
  Câu trần thuật (reported speech): She said that she was studying English then.
 • Câu thẳng (direct speech): "John said, 'I will be there on time.'"
  Câu trần thuật (reported speech): John said that he would be there on time.

Xem thêm: 

 • CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP
 • CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT

B. 3 dạng câu trần thuật thông thường gặp gỡ nhất vô Tiếng Anh

null

1. Câu trần thuật ở dạng câu kể

Câu trần thuật dạng câu kể là loại câu thông thường gặp gỡ nhất trong những dạng câu tường thuật. Nó được dùng làm thuật lại nội dung điều thưa hoặc mẩu chuyện và đã được một người không giống thưa trước ê. Để đem thanh lịch câu trần thuật dạng câu kể, tao người sử dụng cấu trúc told hoặc cấu trúc said.

Cấu trúc: S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: He said, “I lượt thích my room very much”.
 • Câu tường thuật: He said that he liked his room very much.

- S + said to tát + O -> told + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: Laura said to tát bầm, “I lượt thích this tuy nhiên.”
 • Câu tường thuật: Laura told bầm she liked that tuy nhiên.

- says/say to tát + O -> tells/tell + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: The teacher says to tát bầm ‘’The sky is blue’’ 
 • Câu tường thuật: The teacher tells bầm the sky is xanh rì.

Xem thêm: TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi 

2.1. Câu chất vấn đích sai (Yes/No questions)

Dạng công thức câu trần thuật dạng thắc mắc này thông thường chính thức vị động kể từ to tát be hoặc trợ động kể từ. Khi trần thuật lại dạng câu này, bạn phải đem thắc mắc thanh lịch dạng xác minh, tiếp sau đó quy đổi thì, trạng kể từ thời hạn, trạng kể từ xứ sở, đại kể từ, ngôi nhà ngữ, tân ngữ, đại kể từ sở hữu… sao cho tới tương thích. 

Cấu trúc: S + asked/wanted to tát know/wondered + if/whether + S + V

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Are you upset?” he asked 
 • Câu tường thuật: He asked if/whether I was upset.

2.2. Câu chất vấn nghi kị vấn (Wh-questions)

Đây là loại câu chính thức vị những kể từ nghi kị vấn như Why, When, What, Who, Which… Cấu trúc câu trần thuật asked như sau: 

S + asked (+O)/wanted to tát know/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: We asked them: “Where are you going on Sunday afternoon?”
 • Câu tường thuật: We asked them where they were going on Sunday afternoon.

- says/say to tát + O  -> asks/ask + O

- said to tát + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Đây là dạng cấu hình của câu trần thuật được dùng nhằm thuật lại một khẩu lệnh của những người thưa. Câu tường thuật khẩu lệnh thường dùng những động kể từ như: tell, ask, order, advise, warn, remind, instruct, ….

Cấu trúc: S + told + O + to-infinitive.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Please wait for bầm here, Linda.”
 • Câu tường thuật: George said -> George told Linda to tát wait for him there.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: “Please cook a meal for bầm, Mary.” Mary’s husband said.
 • Câu tường thuật: Mary’s husband told her to tát cook a meal for him.

- Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: ”Don’t eat in class”, the teacher said to tát us. 
 • Câu tường thuật: The teacher told us not to tát eat in class.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

C. Cách đem kể từ câu thẳng thanh lịch câu tường thuật

Để đem kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta cần thiết tiến hành 3 bước thay cho thay đổi về thì, đại kể từ và thêm thắt kể từ trần thuật. Dưới đấy là chỉ dẫn rõ ràng những bước cách thức câu tường thuật:

1. Cách 1: Thay thay đổi thì

 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên đơn (Simple Present), thì đem thanh lịch thì quá khứ đơn (Simple Past).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I love this song", she said. 
 • Câu tường thuật: She said that she loved that tuy nhiên.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous), thì đem thanh lịch thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous).

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: "We are studying English", they said. 
 • Câu tường thuật: They said that they were studying English.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên hoàn thiện (Present Perfect), thì đem thanh lịch thì quá khứ hoàn thiện (Past Perfect).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "He has already eaten lunch", she said.
 • Câu tường thuật: She said that he had already eaten lunch.
 • Hiện bên trên hoàn thiện tiếp tục (Present Perfect Continuous) → Quá khứ hoàn thiện tiếp tục (Past Perfect Continuous).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I have been studying English for two hours."
 • Câu tường thuật: He/She said that he/she had been studying English for two hours.
 • Tương lai đơn (Simple Future) hoặc “be going to” → Tương lai vô quá khứ (Future in the Past - bằng phương pháp thêm thắt "would" hoặc "was/were going to")

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "They will arrive at 8 PM,"  she said.
  Câu tường thuật: She said that they would arrive at 8 PM.
 • Câu trực tiếp: "She is going to tát Gọi her friend tomorrow,”, she said.
  Câu tường thuật: She said that she was going to tát Gọi her friend the next day.

Xem thêm: TẤT CẢ CÁC CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT!

2. Cách 2: Thay thay đổi đại từ

null

  • Thay thay đổi những đại từ theo quy tắc sau:
  • I → He/She
  • You → He/She
  • We → They
  • They → They
  • He/She/It → They (nếu thương hiệu người/thú cưng ko xác lập trước)
  • Me → Him/Her
  • Us → Them
  • My → His/Her
  • Our → Their

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I am going to tát the store."
   Câu tường thuật: He/She said that he/she was going to tát the store.
  • Câu trực tiếp: "We have finished our project."
   Câu tường thuật: They said that they had finished their project.
  • Câu trực tiếp: "Our team won the championship."
   Câu tường thuật: They said that their team had won the championship.
  • Câu trực tiếp: "Can you help bầm with this problem?"
   Câu tường thuật: He/She asked him/her if he/she could help him/her with that problem.
  • Thay thay đổi những kể từ chỉ thời hạn, ví dụ như "today" (hôm nay) trở nên "that day" (ngày đó) hoặc "now" (bây giờ) trở nên "then" (sau đó).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "He said, 'I'm busy now.'"
  • Câu tường thuật: He said that he was busy then.

  3. Cách 3: Thêm kể từ tường thuật

  Trong câu trần thuật, hay được sử dụng những kể từ ra mắt như "said", "told", "asked",...  nhằm chỉ ra rằng người thưa hoặc hành vi trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "She said, 'I will be there.'"
  • Câu tường thuật: She said that she would be there.

  D. Câu trần thuật cho tới câu hỏi 

  Để đem câu hỏi kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật cũng dùng những kể từ ra mắt như "asked", "wondered", "inquired", "wanted to tát know", ... tùy nằm trong vô văn cảnh. Để tạo nên trở nên câu trần thuật câu hỏi, tất cả chúng ta cần thiết chú ý những điểm sau:

  • Chuyển kể từ "Will" vô thắc mắc trở nên "Would" hoặc "Was/Were going to" vô câu trần thuật.
  • Chuyển thay đổi trật tự kể từ (subject) và động kể từ (verb) vô câu nhằm phù phù hợp với câu trần thuật.

  Cấu trúc: 

  • Câu chất vấn Wh/H: kể từ trần thuật + kể từ nhằm chất vấn (Wh/H) + mệnh đề
  • Câu chất vấn Yes/No: kể từ trần thuật + if/whether + mệnh đề

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What time is it?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked what time it was.
  • Câu trực tiếp: "Where are you going?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered where I/you/he/she/they were going.
  • Câu trực tiếp: "Why did you tự that?" they inquired.
   Câu tường thuật: They inquired why I/you/he/she/they had done that.
  • Câu trực tiếp: "Can I borrow your pen?" she wanted to tát know.
   Câu tường thuật: She wanted to tát know if she could borrow my/your/his/her/their pen.
  • Câu trực tiếp: "Are you coming to tát the party?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered if I/you/he/she/they were coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.

  E. Một số kiểu câu trần thuật quánh biệt

  1. Câu trần thuật cảm thán

  Để đem câu cảm nghĩ từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta hay được sử dụng những kể từ ra mắt như "exclaimed", "cried out", "said with excitement", “give an exclamation of”...

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What a beautiful sunset!" she exclaimed.
   Câu tường thuật: She exclaimed that it was such a beautiful sunset.
  • Câu trực tiếp: "Wow! I can't believe it!" he cried out.
   Câu tường thuật: He cried out that he couldn't believe it.
  • Câu trực tiếp: "How delicious this cake is!" they said with excitement.
   Câu tường thuật: They said with excitement that the cake was so sánh delicious.
  • Câu trực tiếp: "Amazing! We won the championship!" the team captain cheered.
   Câu tường thuật: The team captain cheered that it was amazing they had won the championship.

  Để thuật lại một trong những câu cảm thán như: Oh!, Marvelous!, Astonishing!, Eww!,..., tao rất có thể dùng cấu trúc "give an exclamation of + N" hoặc "with an exclamation of + N, mệnh đề" nhằm thao diễn mô tả lại xúc cảm của những người thưa vô câu trần thuật.

  • "Marvelous!" he said. ("Tuyệt vời!" Anh tao thưa.)
   → He gave an exclamation of admiration.
  • "Brilliant!" he exclaimed. ("Tuyệt vời!" Anh tao la lên.)
   → He gave an exclamation of approval.
  • "Fantastic!" he cheered as the team scored a goal. ("Tuyệt vời!" Anh tao tung hô khi team làm bàn thắng.)
   → With an exclamation of excitement, he cheered as the team scored a goal.
  • "Heavens!" he cried out. ("Trời ơi!" Anh tao la lên.)
   → With an exclamation of surprise, he cried out.
  • "Eww!" he grimaced at the sight of the messy room. ("Eo ôi!" Anh tao teo mặt mày nhận ra căn chống bừa bến bãi.)
   → With an exclamation of disgust, he grimaced at the sight of the messy room.

  Lưu ý một trong những kiểu câu: 

  • He said: "Sorry for the inconvenience."
   → He apologized for the inconvenience.
  • He said: “Thank you!”
   → He thanked bầm. 
  • He said: "Congratulations on your success."
   → He congratulated bầm on my success.
  • He said: "Have a great day!"
   → He wished bầm a great day.
  • He said: "I'm really sorry for what I did."
   → He expressed deep regret for his actions.
  • He said: "Goodbye and see you soon."
   → He said farewell and hoped to tát see bầm soon.
  • Minh said "Damn!".
   → Minh swore.
  • He said: “Thief!"
   → He called bầm a thief.
  • Lan said: “Good luck!”
   → Lan wished bầm luck.

  2. Chuyển câu vấn đáp Yes/No vô câu tường thuật

  "Yes" và "No" vô điều thưa loại gián tiếp thông thường được diễn tả bằng phương pháp dùng cấu hình "Chủ ngữ + trợ động kể từ mến hợp" vô câu trần thuật. Dưới đấy là một trong những ví dụ minh họa:

  • Câu trực tiếp: "Will you attend the meeting?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked if I would attend the meeting.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I would.
  • Câu trực tiếp: "Did they arrive on time?" he asked.
   Câu tường thuật: He asked if they had arrived on time.
   => "Yes" tiếp tục thành: They said they had.
  • Câu trực tiếp: "Have you finished the project?" the quấn asked.
   Câu tường thuật: The quấn asked if I had finished the project.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I had.
  • Câu trực tiếp: "Can he swim?" she inquired.
   Câu tường thuật: She inquired if he could swim.
   => "No" tiếp tục thành: He said he couldn't.
  • Câu trực tiếp: "Is she coming to tát the party?" they wondered.
   Câu tường thuật: They wondered if she was coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.
   => "No" tiếp tục thành: She said she wasn't.

  Ví dụ ăm ắp đủ:

  • Câu trực tiếp: "Are you coming to tát the party?" she asked and I said "Yes!".
  • Câu tường thuật: She asked if I was coming to tát the các buổi tiệc nhỏ and I said I was.

  3. Câu trần thuật đặc biệt quan trọng dạng to tát V

  3.1. Câu trần thuật điều khuyên

  Để quy đổi điều răn dạy kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "advised + S + (not) to tát V + O" hoặc "suggested + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: You should study hard for the exam," the teacher said.
   Câu tường thuật: The teacher advised bầm to tát study hard for the exam.
  • Câu trực tiếp: "Don't forget to tát Gọi your parents," she said.
   Câu tường thuật: She advised bầm not to tát forget to tát Gọi my parents.
  • Câu trực tiếp: "You'd better bring an umbrella," he said.
   Câu tường thuật: He suggested that I should bring an umbrella.
  • Câu trực tiếp: "If I were you, I wouldn't take that risk," she said.
   Câu tường thuật: She suggested that I shouldn't take that risk.
  • Câu trực tiếp: "Why don't we go for a walk?" he suggested.
   Câu tường thuật: He suggested that we should go for a walk.

  3.2. Câu trần thuật cảnh báo

  Để tạo nên trở nên câu trần thuật chú ý, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "warned + that + S + (should) V + O" hoặc "advised + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Be careful! The road is bumpy," the policeman said.
   Câu tường thuật: The policeman warned that the road was bumpy.

  null

  • Câu trực tiếp: "Be careful with that knife! It's very sharp," the chef said.
   Câu tường thuật: The chef advised that I should be careful with the knife as it was very sharp.

  3.3. Câu trần thuật cho tới phép

  Để đem câu được cho phép kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "allowed + S + to tát V + O" hoặc "gave/granted permission for + S + to tát V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can use my máy tính xách tay," she said.
   Câu tường thuật: She allowed bầm to tát use her máy tính xách tay.
  • Câu trực tiếp: "The manager permitted us to tát leave early today," the employees said.
   Câu tường thuật: The employees said that the manager gave permission for them to tát leave early today.
  • Câu trực tiếp: "Yes, you can use my phone," he said.
   Câu tường thuật: He granted permission for bầm to tát use his phone.

  3.4. Câu trần thuật điều hứa

  Để quy đổi một lời hứa hẹn kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "promised + that + S + would + V + O" hoặc "made a promise + that + S + would + V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I promise I will help you with your project," she said.
   Câu tường thuật: She promised that she would help bầm with my project.
  • Câu trực tiếp: "We promise that we would always be there for each other," they said.
   Câu tường thuật: They made a promise that they would always be there for each other.

  3.5. Câu trần thuật điều đe doạ

  Để quy đổi điều rình rập đe dọa kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "threatened + that + S + would + V + O" hoặc "made a threat + that + S + would + V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I will hurt you if you don't tự what I say!" he said.
   Câu tường thuật: He threatened that he would hurt bầm if I didn't tự what he said.
  • Câu trực tiếp: "They will face serious consequences if they betray us," the leader warned.
   Câu tường thuật: The leader made a threat that they would face serious consequences if they betrayed us.

  3.6. Câu trần thuật điều mời

  Để quy đổi điều mời mọc kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "invited + S + to V + O" hoặc "extended an invitation + to tát + S + to tát V + O" (lịch sự, sang trọng hơn). Dưới đấy là một trong những ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Would you lượt thích to tát come to tát the các buổi tiệc nhỏ with us?" they asked.
   Câu tường thuật: They invited bầm to tát come to tát the các buổi tiệc nhỏ with them.
  • Câu trực tiếp: "Do you want to tát join us for dinner?" she said.
   Câu tường thuật: She invited bầm to tát join them for dinner.
  • Câu trực tiếp: "We would be honored if you could attend our wedding," the couple said.
   Câu tường thuật: The couple extended an invitation to bầm to tát attend their wedding.
  • Câu trực tiếp: "You are welcome to tát visit us anytime," they told their friends.
   Câu tường thuật: They extended an invitation to their friends to tát visit them anytime.

  3.7. Câu trần thuật nhắc nhở

  Để quy đổi điều nhắc nhở kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "reminded + S + (that) + S + (should) V + O" hoặc "gave a reminder + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Remember to tát submit the report by the over of the day," the manager told the team.
   Câu tường thuật: The manager reminded the team (that) they (should) submit the report by the over of the day.
  • Câu trực tiếp: "This is a friendly reminder to tát pay your bills on time," the tin nhắn stated.
   Câu tường thuật: The tin nhắn gave a reminder (that) I (should) pay my bills on time.

  3.8. Câu trần thuật điều cầu xin

  Để quy đổi điều cầu nài kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình “begged/implored + S + to tát V + O”.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Please, forgive bầm for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He begged (me) for forgiveness for his mistake.
  • Câu trực tiếp: "Please don't tell anyone about this," he pleaded with his friend.
   Câu tường thuật: He begged his friend not to tát tell anyone about that.
  • Câu trực tiếp: "I really need your help with this problem," she said to tát her teacher.
   Câu tường thuật: She implored her teacher to tát help her with this problem.

  3.9. Câu trần thuật điều động viên

  Để quy đổi điều khích lệ kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "encouraged + S + (to) V + O" hoặc "gave encouragement + (to) S + to tát V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can tự it! Keep going!" he said to tát bầm.
   Câu tường thuật: He encouraged bầm to tát keep going.
  • Câu trực tiếp: "You're doing great, keep up the good work," the coach said to tát the
   team.
   Câu tường thuật: The coach gave encouragement to tát the team to tát keep up the good work.

  3.10. Câu trần thuật điều ý kiến đề nghị hùn đỡ

  Để quy đổi điều lời khuyên hỗ trợ kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "offered + (to) V + O" hoặc "proposed + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Do you need any help with your assignment?" she asked.
   Câu tường thuật: She offered to tát help bầm with my assignment.
  • Câu trực tiếp: "Let's size a study group to tát prepare for the exam," she suggested to tát her classmates.
   Câu tường thuật: She proposed that they (should) size a study group to tát prepare for the exam.

  3.11. Câu trần thuật điều đồng ý/không đồng ý

  Để quy đổi sự đồng ý và từ chối kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta dùng nhì cấu hình "agreed +  to tát V + ..." (đồng ý) hoặc "refused + (to) V + O" (từ chối).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Yes, I will help you with the presentation," she said.
   Câu tường thuật: She agreed to tát help with the presentation.
  • Câu trực tiếp: "No, I won't lend you any money," she said.
   Câu tường thuật: She refused to tát lend any money.

  null

  4. Câu trần thuật đặc biệt quan trọng dạng V-ing

  4.1. Câu trần thuật điều buộc tội

  Để quy đổi điều kết tội kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "accused + S + of + V-ing" hoặc "charged + S + with + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You stole my money!" she said to tát him.
   Câu tường thuật: She accused him of stealing her money.
  • Câu trực tiếp: "He committed the crime," the detective said.
   Câu tường thuật: The detective charged him with committing the crime.

  4.2. Câu trần thuật điều sụp đổ lỗi

  Để quy đổi điều sụp đổ lỗi kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "blamed + S + for + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You broke the vase!" she said to tát him.
  • Câu tường thuật: She blamed him for breaking the vase.

  4.3. Câu trần thuật điều tự thú, quá nhận

  Để quy đổi điều tự thú hoặc quá nhận kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "confessed to tát + V-ing" hoặc "admitted + V-ing/having V(p2)”.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I broke the window," he said.
   Câu tường thuật: He confessed to breaking the window.
  • Câu trực tiếp: "Yes, I made a mistake," she said.
   Câu tường thuật: She admitted making/having made a mistake.

  4.4. Câu trần thuật điều phủ nhận

  Để quy đổi điều lắc đầu kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "denied + V-ing/having V(p2)"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I didn't steal the money," he said. 
  • Câu tường thuật: He denied stealing the money.

  4.5. Câu trần thuật điều nài lỗi

  Để quy đổi điều nài lỗi kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "apologized (to sb) + (for + N/V-ing)" hoặc "said sorry + (for + N/V-ing)"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for being late," she said.
   Câu tường thuật: She apologized for being late.
  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He said sorry for his mistake.

  4.6. Câu trần thuật điều cảm ơn

  Để quy đổi điều cảm ơn kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "thanked + S + for + N/V-ing" hoặc "expressed gratitude + to tát + S + for + N/V-ing"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Thank you for helping bầm," she said.
   Câu tường thuật: She thanked bầm for helping her.
  • Câu trực tiếp: "Thank you for coming to tát the các buổi tiệc nhỏ," they said.
   Câu tường thuật: They expressed gratitude to him for coming to tát the các buổi tiệc nhỏ.

  4.7. Câu trần thuật điều tán tụng ngợi

  Để thuật lại điều tán tụng ngợi vô câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "praised + S + for + V-ing" hoặc "complimented/congratulated + S + on + N/V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You did a great job on the project," he said.
   Câu tường thuật: He praised bầm for doing a great job on the project.
  • Câu trực tiếp: "You are an excellent leader," the team members said.
   Câu tường thuật: The team members complimented him on being an excellent leader.
  • Câu trực tiếp: "Congratulations on your new book," the publisher said.
   Câu tường thuật: The publisher congratulated the author on their new book.

  null

  4.8. Câu trần thuật sự trái khoáy quyết

  Để thuật lại sự trái khoáy quyết kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "insisted + on + V-ing" hoặc "was/were determined to tát + V"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I will finish this project on time," she said.
   Câu tường thuật: She insisted on finishing the project on time.
  • Câu trực tiếp: "I want to tát join the team," she said.
   Câu tường thuật: She was determined to join the team.

  5. Câu trần thuật ước nguyện

  Để quy đổi câu ước nguyện kể từ câu thẳng thanh lịch câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "wished + that + S + (would/could/might) V + O" hoặc "expressed a wish + that + S + (would/could/might) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I wish I could travel around the world," she said.
   Câu tường thuật: She wished that she could travel around the world.
  • Câu trực tiếp: "I wish it would stop raining," he said.
   Câu tường thuật: He expressed a wish that it would stop raining.

  6. Câu trần thuật với Let

  • Ý nghĩa đi ra lệnh: 

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let bầm know your decision by tomorrow," he said. 
  • Câu tường thuật: He requested (that) I let him know my decision by tomorrow.
  • Ý nghĩa đề nghị:

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let's go to tát the beach this weekend," they said. 
  • Câu tường thuật: They suggested going to tát the beach that weekend. 
  • Ý nghĩa lạnh lùng, ko quan liêu tâm: 

  Ví dụ:

  Xem thêm: giá trị hàng hóa là

  • Câu trực tiếp: The student: "Minh wants to tát skip the test." - The teacher said, “Let him".
  • Câu tường thuật: The student said that Minh wanted to tát skip the test but the teacher didn't mind. 

  7. Câu trần thuật với câu điều kiện

  Khi quy đổi kể từ lời nói thẳng với câu ĐK loại 1 thanh lịch câu trần thuật, câu điều khiếu nại loại 1 tiếp tục lùi một thì và trở nên câu ĐK loại 2.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "If it rains, I will bring an umbrella." 
  • Câu tường thuật: She said (that) if it rained, she would bring an umbrella.

  Trong ngôi trường hợp câu ĐK loại 2 và loại 3, tất cả chúng ta không thay đổi cấu hình của câu và ko cần thiết lùi thì. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi ngôi nhà ngữ và tân ngữ nhằm phù phù hợp với văn cảnh của câu trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu ĐK loại 2: 

  Câu trực tiếp: "If I had more time, I would visit my grandparents."
  Câu tường thuật: She said (that) if she had more time, she would visit her grandparents.

  • Câu ĐK loại 3: 

  Câu trực tiếp: "If I had studied harder, I might have passed the exam."
  Câu tường thuật: He said (that) if he had studied harder, he might have passed the exam.

  Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

  8. Câu trần thuật với Needn’t

  Khi câu thẳng chứa chấp kể từ "needn't", tất cả chúng ta hay được sử dụng cấu trúc "didn't have to" vô câu trần thuật nhằm diễn tả ý nghĩa sâu sắc tương tự. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You needn't attend the meeting tomorrow," she said. 
  • Câu tường thuật: She said (that) I didn't have to tát attend the meeting tomorrow.

  F. Lưu ý khi đem kể từ câu thẳng thanh lịch câu tường thuật

  1. Nếu động kể từ trần thuật ở thì hiện tại tại

  Trong tình huống các động kể từ trần thuật được phân tách ở group thì lúc này, tất cả chúng ta tiếp tục không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ hướng dẫn và chỉ định, trạng kể từ chỉ xứ sở và trạng kể từ chỉ thời gian khi đem bọn chúng thanh lịch cấu hình câu trần thuật.

  Ví dụ: 

  He says: “I’m going to tát Thủ đô New York next weekend.”

  Câu tường thuật: He says he is going to tát Thủ đô New York next weekend.

  2. Nếu động kể từ trần thuật ở thì quá khứ

  Nếu động kể từ trần thuật vô câu lại ở thì quá khứ, thì khi ghi chép câu trần thuật, động kể từ chủ yếu tiếp tục lùi 1 bậc về quá khứ theo gót phép tắc sau: 

  - Will/ shall → would/ should.

  - Am/ is/ are going to tát → was/ were going to tát.

  - Must → had to tát.

  - Can → could.

  - Thì lúc này đơn → thì quá khứ đơn.

  - Thì lúc này tiếp tục → thì quá khứ tiếp tục.

  - Thì quá khứ tiếp tục → thì quá khứ hoàn thiện tiếp tục.

  - Thì lúc này hoàn thiện → thì quá khứ hoàn thiện. 

  - Thì quá khứ đơn → thì quá khứ hoàn thiện.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: “I’ll talk to tát your quấn,” he said.
  • Câu tường thuật: He said he would talk to tát my quấn.

  Xem thêm:

  => SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

  => THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

  3. Các động kể từ quánh biệt

  Trong những câu trần thuật thường thì, vẫn đang còn một trong những động kể từ không bao giờ thay đổi khi đem thanh lịch điều thưa loại gián tiếp như would, could, might, should, ought to.

  4. Chuyển thay đổi trạng kể từ thời hạn và điểm chốn

  Trong tình huống động kể từ trần thuật ở thì quá khứ thì khi đem thanh lịch cấu hình câu trần thuật vô Tiếng Anh, những trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ hướng dẫn và chỉ định tiếp tục thay cho thay đổi như sau:

  - Today → that day.

  - Tonight → that night.

  - Tomorrow → the next day/ the following day.

  - Yesterday → the day before/ the previous day.

  - Ago → before.

  - Now → then.

  - Next/ on Saturday → the next/ following Saturday.

  - Last Saturday → the previous Saturday/ the Saturday before.

  - The day after tomorrow → in two day’s time/ two days later.

  - This → that.

  - These → those.

  - This/ that → the.

  - Here → there. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: “I’m leaving here tomorrow,” said Jane.
  • Câu tường thuật: Jane said (that) she was leaving there the next day.

  null

  ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

  G. Bài tập dượt những cấu hình câu trần thuật với đáp án

  1. Bài tập

  Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau về những cấu hình câu trần thuật vô Tiếng Anh:

  1. “If the weather is fine, I will go to tát the beach with my friends,” she said.

  .......................................................................................................................................

  2. “What would you tự if you had one day off ?” I asked her.

  .......................................................................................................................................

  3. “I would have come to tát see you if I had known your address, Harry,” Tom said.

  .......................................................................................................................................

  4. “I’m sure he will help you if you ask him.” she told bầm.

  .......................................................................................................................................

  5. “If today were Monday, we would go to tát school,” my friend said to tát bầm.

  .......................................................................................................................................

  6. She said to tát bầm, “If I were you, I wouldn’t tell her my address.”

  .......................................................................................................................................

  7. “There would not be enough seats if a lot of guests came,” they said.

  .......................................................................................................................................

  8. “You will be surprised if you meet her,” Ann said to tát Clara.

  .......................................................................................................................................

  9. The boy said: “I won’t be strong if I don’t play soccer everyday.”

  .......................................................................................................................................

  10. “What would you tự if you saw a spider?” Nam asked Chi.

  .......................................................................................................................................

  Bài tập dượt 2: Chuyển những câu sau về những cấu hình câu trần thuật đặc biệt quan trọng vô Tiếng Anh:

  1. "If I have time, I will visit you tomorrow," she said.

  2. "Would you lượt thích to tát join us for dinner?" they asked.

  3. "Be careful! The road is slippery," the sign said.

  4. "Please, lend bầm some money," he said.

  5. "You did a great job on the presentation," the manager praised.

  6. "Let bầm help you with your luggage," he offered.

  7. "I broke the vase," she admitted.

  8. "Let's go to tát the movies tonight," he suggested.

  9. "You broke the window," she accused.

  10. "Don't forget to tát Gọi bầm later," he reminded bầm.

  2. Đáp án

  Bài tập dượt 1:

  1. She said that if the weather was fine, she would go to tát the beach with her friends.

  2. I asked her what she would tự if she had one day off.

  3. Tom said that he would have come to tát see bầm if he had known Harry's address.

  4. She told bầm that she was sure he would help bầm if I asked him.

  5. My friend said to tát bầm that if today were Monday, they would go to tát school.

  6. She said to tát bầm that if she were bầm, she wouldn't tell her address to tát her.

  7. They said that there would not be enough seats if a lot of guests came.

  8. Ann said to tát Clara that she would be surprised if she met her.

  9. The boy said that he wouldn't be strong if he didn't play soccer every day.

  10. Nam asked Chi what she would tự if she saw a spider.

  Bài tập dượt 2:

  1. She said that if she had time, she would visit bầm the next day.

  2. They invited bầm to tát join them for dinner.

  3. The sign warned that the road was slippery.

  4. He begged bầm to tát lend him some money.

  5. The manager praised bầm for doing a great job on the presentation.

  6. He offered to tát help bầm with my luggage.

  7. She admitted breaking the vase.

  8. He suggested going to tát the movies that night.

  Xem thêm: học viện hậu cần điểm chuẩn 2022

  9. She accused bầm of breaking the window.

  10. He reminded bầm to tát Gọi him later.

  Kết luận

  Trên đấy là 3 dạng cấu hình câu trần thuật thường gặp gỡ nhất. Trong tiếp xúc Tiếng Anh, chắc chắn rằng các bạn sẽ thông thường xuyên dùng bọn chúng. Vậy nên, hãy ghi nhớ thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt thường ngày nhằm gia tăng và trau dồi kỹ năng của tớ nhé. Hình như, nhớ rằng ĐK thực hiện bài xích test trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh free tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!