cặp lực và phản lực trong định luật 3 newton

Câu hỏi:

18/06/2019 271,448

A. thuộc tính nhập và một vật.

Bạn đang xem: cặp lực và phản lực trong định luật 3 newton

B. thuộc tính nhập nhì vật không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko đều nhau về kích thước.

D. đều nhau về kích thước tuy nhiên ko nằm trong giá bán.

Chọn đáp án B

Trong lăm le luật III Niu – tơn, lực và phản lực có những đặc điểm:

Lực và phản lực luôn luôn trực tiếp xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, tuy nhiên ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy được gọi là nhì lực trực đối.

Lực và phản lực ko cân nặng bằng nhau vì chúng để vào nhì vật sự khác biệt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật nào là tại đây vận động bám theo quán tính?

A. Vật vận động tròn xoe đều.

B. Vật vận động bên trên một đường thẳng liền mạch.

C. Vật rơi tự tại kể từ bên trên cao xuống ko quỷ sát.

D. Vật vận động Khi toàn bộ những lực thuộc tính lên vật mất mặt chuồn.

Câu 2:

Hãy chỉ ra rằng tóm lại sai. Lực là vẹn toàn nhân thực hiện cho:

A. vật vận động.

B. hình dạng của vật thay cho thay đổi.

C. kích thước véc tơ vận tốc tức thời của vật thay cho thay đổi.

D. phía vận động của vật thay cho thay đổi.

Câu 3:

Khi một con cái ngựa kéo xe cộ, lực thuộc tính nhập con cái ngựa thực hiện mang đến nó vận động về phần bên trước là:

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

A. lực nhưng mà con cái ngựa thuộc tính nhập xe cộ.

B. lực nhưng mà xe cộ thuộc tính nhập ngựa.

C. lực nhưng mà ngựa thuộc tính nhập khu đất.

D. lực nhưng mà khu đất thuộc tính nhập ngựa.

Câu 4:

Đại lượng đặc thù mang đến nấc quán tính chủ quan của một vật là:

A. trọng lượng.

B. lượng.

C. véc tơ vận tốc tức thời.

D. lực.

Câu 5:

Hành khách hàng ngồi bên trên xe cộ xe hơi đang được vận động, xe cộ bất thần rẽ quý phái nên. Theo quán tính chủ quan khách hàng sẽ:

A. nghiêng quý phái nên.

B. nghiêng quý phái ngược.

C. ngả người về hâu phương.

D. chúi người về phần bên trước.

Câu 6:

Một hóa học điểm đứng yên lặng bên dưới thuộc tính của tía lực 12N, 20N, 16N. Nếu vứt lực 20N thì hiệp lực của nhì lực sót lại có tính rộng lớn vì chưng từng nào ?

A. 4N

B. 20N

C. 28N

Xem thêm: hệ thức lượng trong tam giác

D. 15N