bài giải toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn luyện định nghĩa về phân số
 • Ôn luyện đặc thù cơ bạn dạng của phân số
 • Ôn luyện đối chiếu nhị phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện luyện phân số thập phân
 • Ôn luyện luật lệ nằm trong và luật lệ trừ nhị phân số
 • Ôn luyện luật lệ nhân và luật lệ phân tách nhị phân số
 • Hỗn số
 • Luyện luyện cộng đồng 1 trang 15
 • Luyện luyện cộng đồng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện luyện cộng đồng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn luyện về giải toán
 • Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện luyện cộng đồng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện luyện Héc-ta
 • Luyện luyện cộng đồng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các luật lệ tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện luyện số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân vày nhau
 • So sánh nhị số thập phân - Luyện luyện trang 42, 43
 • Luyện luyện cộng đồng số thập phân trang 43
 • Luyện luyện viết lách những số đo chừng lâu năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhị số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng luật lệ nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một số trong những thập phân với một số trong những tự động nhiên
 • Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng luật lệ nhân trang 61, 62
 • Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những tự động nhiên
 • Chia một số trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,...
 • Chia một số trong những bất ngờ mang đến một số trong những bất ngờ tuy nhiên thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân
 • Chia một số trong những bất ngờ mang đến một số trong những thập phân - Luyện luyện trang 70
 • Chia một số trong những thập phân mang đến một số trong những thập phân - Luyện luyện trang 71, 72
 • Luyện luyện cộng đồng luật lệ phân tách trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện luyện trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện luyện trang 77
 • Luyện luyện cộng đồng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC vứt túi 
 • Sử dụng PC thu về nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán tốt nhất có thể và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 của Shop chúng tôi bên trên chuyên nghiệp mục: Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện luyện trang 88, 89
 • Luyện luyện cộng đồng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn xoe, đàng tròn 
 • Chu vi hình tròn trụ - Luyện luyện trang 98, 99
 • Diện tích hình tròn trụ - Luyện luyện trang 99, 100
 • Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu đồ dùng hình quạt
 • Luyện luyện về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện luyện cộng đồng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện luyện cộng đồng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện luyện trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện luyện cộng đồng trang 123
 • Luyện luyện cộng đồng trang 124, 125
 • Luyện luyện cộng đồng chương 3 trang 127
 • Luyện luyện cộng đồng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, hoạt động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện luyện trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với 1 số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện luyện cộng đồng trang 137, 138
 • Luyện luyện véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện luyện quãng đàng trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện luyện thời hạn trang 143
 • Luyện luyện cộng đồng trang 144
 • Luyện luyện cộng đồng trang 144, 145
 • Luyện luyện cộng đồng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn luyện về số bất ngờ trang 147, 148
 • Ôn luyện về phân số trang 148, 149
 • Ôn luyện về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn luyện về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn luyện về đo chừng lâu năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn luyện về đo chừng lâu năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn luyện về đo diện tích S trang 154
 • Ôn luyện về đo thể tích trang 155
 • Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn luyện về đo Thời gian
 • Ôn luyện về luật lệ cộng
 • Ôn luyện về luật lệ trừ
 • Ôn luyện luật lệ nằm trong và luật lệ trừ
 • Ôn luyện luật lệ nhân
 • Luyện luyện luật lệ nhân trang 162
 • Ôn luyện luật lệ chia
 • Luyện luyện luật lệ phân tách trang 164, 165
 • Luyện luyện trang 165
 • Ôn luyện về những luật lệ tính với số đo thời gian
 • Ôn luyện về tính chất chu vi diện tích S một số trong những hình
 • Luyện luyện về tính chất chu vi diện tích S một số trong những hình trang 167
 • Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một số trong những hình trang 169
 • Luyện luyện cộng đồng trang 169, 170
 • Ôn luyện về giải Toán
 • Luyện luyện trang 171
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 172
 • Ôn luyện về biểu đồ
 • Luyện luyện cộng đồng trang 175
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 176
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện luyện cộng đồng trang 178, 179
 • Luyện luyện cộng đồng trang 179, 180

7. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán tốt nhất có thể và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 của Shop chúng tôi bên trên chuyên nghiệp mục: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: bài giải toán lớp 5

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Toán lớp 5 là môn học tập rất rất hoặc và thú vị. Việc giải những bài bác luyện toán lớp 5 chung những em mạnh mẽ và tự tin khi tham gia học bài bác tương đương tham gia những kì thi đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để chung chúng ta học viên mạnh mẽ và tự tin khi tham gia học toán, VnDoc vẫn biên soạn thảo những lời nói giải hoặc mang đến bài bác luyện sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, thời gian nhanh gọn gàng, Shop chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập đảm bảo chất lượng môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, chung tôi giải toán lớp 5 với lời nói Giải Toán Lớp 5 với lời nói giải hoặc cho những bài bác luyện SGK Toán 5. Ngoài giải bài bác luyện giờ đồng hồ Việt 5, luyện thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên tìm hiểu thêm những lời nói giải bài bác luyện toán lớp 5, giải vở bài bác luyện Toán 5 tiếp sau đây tuy nhiên ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.