bài 114 em ôn lại những gì đã học

Tổng thích hợp đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: bài 114 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Cho một nền ngôi nhà hình chữ nhật với chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều lâu năm. Người tớ người sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền ngôi nhà, giá chỉ chi phí từng viên gạch men là 65 000 đồng. Hỏi lát cả nền ngôi nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn nền ngôi nhà = chiều dài \(\times \;\dfrac{3}{4}.\)

- Tính diện tích S nền ngôi nhà = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch men hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch men nhớ dùng = diện tích S nền ngôi nhà : diện tích S 1 viên gạch men.

- Số chi phí mua sắm gạch men = giá chỉ chi phí 1 viên gạch men × số viên gạch men nhớ dùng.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 8m = 80dm.

Chiều rộng lớn của nền ngôi nhà hình chữ nhật là :

             80 × \(\dfrac{3}{4}\) = 60 (dm)

Diện tích của nền ngôi nhà hình chữ nhật là :

            80 × 60 = 4800 (dm2)

Diện tích viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm là :

            4 × 4 = 16 (dm2)

Để lát cả nền ngôi nhà thì nên cần số viên gạch men là :

            4800 : 16 = 300 (viên)

Để lát cả nền ngôi nhà thì nên cần số chi phí mua sắm gạch men là :

            65 000 × 300 = 19 500 000 (đồng)

                         Đáp số: 19 500 000 đồng.

Quảng cáo

Câu 2

Một thửa ruộng hình thang với tầm nằm trong nhì lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng cơ vày diện tích S một mảnh đất nền hình vuông vắn với chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b) lõi hiệu nhì lòng là 10m, tính chừng lâu năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

  Từ cơ tớ với diện tích S thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng chừng lâu năm 2 lòng = tầm nằm trong 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng chừng lâu năm 2 lòng.

- Tìm chừng lâu năm nhì lòng theo dõi câu hỏi dò la nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Độ lâu năm cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là :

            96 : 4 = 24 (m)

Xem thêm: every nation and every country has its own customs and traditions

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn với này là :

            24 × 24 = 576 (m2)

Do cơ diện tích S thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng chừng lâu năm nhì lòng thửa ruộng hình thang là :

            36 × 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

            (576 × 2) : 72 = 16 (m)

b) Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là :

             (72  – 10) : 2 = 31 (m)

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

            72 - 31 = 41 (m)

    Đáp số: a) 16m ;

              b) Đáy nhỏ : 31m ; lòng rộng lớn 41m.

Câu 3

Hình chữ nhật ABCD bao gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE với độ dài rộng như hình mặt mày :

 

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích S hình tam giác EDM.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm \(+\) chiều rộng) × \( 2\) .

- Diện tích tam giác = chừng lâu năm lòng × độ cao \(: 2\).  

- Diện tích hình thang = (đáy lớn \(+\) lòng bé) × độ cao \(: 2\).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

            (28 + 84) × 2 = 224 (cm)

b)  Do EBCD là hình thang vuông nên đàng cao đó là chiều lâu năm cạnh BC.

Ta với : BC = AD = 28cm.

Diện tích hình thang EBCD là :

            (28 + 84) × 28 : 2 = 1568 (cm2)

c) Vì M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC nên BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích tam giác EMB là : 

            14 × 28 : 2 = 196 (cm2)

Diện tích tam giác MCD là :  

            14 × 84 : 2 = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EMD là :

            1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

                        Đáp số : a) 224cm ;

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

                                      b) 1568cm2 ;

                                      c) 784cm2.

 Loigiaihay.com