ankan có công thức tổng quát là

Ankan là 1 trong những group hóa học cơ học rộng lớn. Để mò mẫm làm rõ rộng lớn về Ankan, hãy nằm trong VUIHOC mò mẫm hiểu về công thức; đồng phân; đặc điểm cơ vật lý, hóa học; điều chế; phần mềm của ankan và đối chiếu ankan, anken, ankin. Từ ê vận dụng với một trong những thắc mắc trắc nghiệm qua quýt nội dung bài viết sau.

1. Ankan là gì? Công thức cấu trúc của ankan

1.1. Ankan là gì?

Ankan là những hidrocacbon no, dạng mạch hở, vô phân tử chỉ mất links đơn C - C, C - H và sở hữu công thức công cộng là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: ankan có công thức tổng quát là

1.2. Đồng đẳng, công thức cấu trúc của ankan

a. Đồng đẳng

- Tên gọi công cộng là của những hidrocabon no mạch hở là ankan hoặc paraffin.

- Công thức giản dị nhất của ankan là metan (CH4).

- Mạch cacbon ở dạng mạch hở, rất có thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh.

- Trong phân tử chỉ mất links đơn tạo nên trở thành kể từ 4 obitan lai hóa sp3 của nguyên vẹn tử cacbon, triết lý loại tứ diện đều. Vậy nên mạch cacbon sở hữu dạng cấp khúc. Các nguyên vẹn tử cacbon rất có thể xoay kha khá tự tại xung xung quanh những links đơn.

b. Công thức cấu trúc của ankan

Ankan sở hữu công thức tổng quát lác công cộng là CnH2n+2 (n ≥ 1).

1.3. Tên gọi của ankan 

a. Danh pháp ankan mạch thẳng:

Tên mạch cacbon + an

Ví dụ:

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

b. Danh pháp ankan mạch nhánh:

Số chỉ địa điểm xuất hiện tại nhánh - thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an

Chọn mạch cacbon chính: là mạch lâu năm nhất và có tương đối nhiều group thế nhất.

Đánh số địa điểm cacbon vô mạch chủ yếu chính thức từ trên đầu sát nhánh rộng lớn.

Nếu có tương đối nhiều nhánh tương đương nhau thì dùng chi phí tố theo đòi số đếm: chuồn, tri, tera,… Khi có tương đối nhiều nhánh trật tự gọi thương hiệu nhánh theo đòi bảng vần âm.

Gốc hidrocacbon là phần còn sót lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian tiếp tục ngắn hơn một trong những nguyên vẹn tử hidro tuy nhiên vẫn còn đấy tồn bên trên vô phân tử ở tình trạng links và ko đem electron tự tại tương tự gốc tự tại.

Công thức tổng quát lác group ankyl: CnH2n+1

Ví dụ:

tên gọi một trong những ankan - ankan hóa 11 

Tên gọi thường:

 • Trong tình huống chỉ tồn tại một nhánh CH3 ở nguyên vẹn tử C số 2 thì thêm thắt chi phí tố iso.

    tên gọi thông thường “iso” - ankan hóa 11

 • Trong tình huống sở hữu 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì thêm thắt chi phí tố neo.

tên gọi thông thường “neo” - ankan hóa 11

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài bác tập dượt vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

2. Đồng phân ankan

2.1. Đồng phân mạch cacbon

 Ankan chỉ xuất hiện tại đồng phân khi mạch sở hữu kể từ 4C trở lên trên.

    Ví dụ:Đồng phân của C5H12.

đồng phân C5H12 - ankan

2.2. Bậc của Cacbon vô ankan

Bậc của ankan đó là bậc của một nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử ankan ngay số nguyên vẹn tử cacbon links thẳng với nó.

bậc của ankan - ankan

 • Ankan ko phân nhánh là ankan chỉ chứa chấp nguyên vẹn tử C bậc I hoặc bậc II vô mạch.

 • - Ankan phân nhánh là ankan sở hữu chứa chấp cả C bậc III hoặc C bậc IV.

3. Tính hóa học cơ vật lý của ankan

Trong ĐK thông thường, những ankan tồn bên trên ở tình trạng không giống nhau tùy nằm trong vô phỏng lâu năm mạch C:

 • Từ C1 cho tới C4 tồn bên trên ở tình trạng khí,

 • Từ C5 cho tới khoảng tầm C18 tồn bên trên ở tình trạng lỏng

 • Từ khoảng tầm C18 trở chuồn tồn bên trên ở tình trạng rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy tương tự sức nóng phỏng sôi tăng dần dần khi tăng số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử: 4 ankan đầu là hóa học khí, những ankan sở hữu n kể từ 5 cho tới 19 là hóa học lỏng và khi n ≥ trăng tròn là hóa học rắn.

Các ankan đều ko tan nội địa tuy nhiên đều tan dễ dàng trong những dung môi cơ học.

Ankan đều là những hóa học ko màu sắc.

Các ankan nhẹ nhàng nhất như metan, etan, propan đều là những khí không tồn tại mùi hương. Các ankan kể từ C5 cho tới C10 sở hữu mùi hương xăng và kể từ C10 cho tới C16 sở hữu mùi hương dầu hỏa. Các ankan rắn cất cánh khá với tỷ lệ đặc biệt không nhiều, vì như thế vậyhầu như ankan ko mùi hương.

4. Tính Hóa chất của ankan

4.1. Phản ứng thế

Phản ứng thế clo và brom: Xảy đi ra bên dưới xúc tác của askt hoặc sức nóng phỏng và tạo nên trở thành một láo thích hợp những thành phầm.

- Phản ứng thế Hidro vì chưng halogen nằm trong phản xạ halogen hóa. Sản phẩm cơ học sở hữu chứa chấp halogen gọi là dẫn xuất của halogen.

- Clo thế được vô H ở những cacbon bậc không giống nhau; Brom thì đa số chỉ thế vô H ở cacbon bậc cao. Flo xẩy ra phản xạ mạnh mẽ nên phân bỏ ankan trở thành C và HF. Iot vượt lên trước yếu hèn nên ko phản xạ được với ankan.

phản ứng thế của ankan - ankan hóa 11

Những ankan sở hữu phân tử rộng lớn nhập cuộc phản xạ thế nhẹ nhàng rộng lớn và ưu tiên dẫn đến thành phầm chủ yếu bằng phương pháp thế vô những nguyên vẹn tử H của nguyên vẹn tử C bậc cao.

4.2. Phản ứng tách

Phản ứng tách hiđro: ở 400 - 900ºC với xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3–CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

Phản ứng phân hạn chế mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

Nhận xét: Dưới tính năng của sức nóng và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,...) những ankan bị tách hidro tạo nên trở thành hidrocacbon ko no và bị đứt gãy những links thân thích C−C tạo nên trở thành những phân tử mới mẻ nhỏ rộng lớn.

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng nhen nhóm cháy ankan tạo nên thành phầm là CO2 và H2O tất nhiên lan nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O

Nhận xét:

 • Đốt ankan thu nCO2 < nH2O

 • Nếu nhen nhóm cháy hidrocacbon nhận được nCO2 < nH2O thì hidrocacbon đem nhen nhóm đó là ankan (CnH2n+2).

Trong ĐK thiếu thốn oxi ngoài CO2 và H2O phản xạ nhen nhóm cháy còn tạo nên CO - muội than thở tổn hại so với môi trường xung quanh.

Nếu sở hữu xúc tác và sức nóng phỏng tương thích, ankan bị lão hóa ko trọn vẹn tạo nên trở thành dẫn xuất chứa chấp oxi.

Phương trình phản ứng: CH4 + O2 -to, xúc tác → HCH = O + H2O

5. So sánh ankan, anken, ankin về Đặc điểm cấu trúc và tính chất

Bảng đối chiếu ankan anken ankin về Đặc điểm cấu trúc và đặc điểm của bọn chúng.

 

Ankan 

Anken 

Ankin 

Thành phần nguyên vẹn tố

Gồm 2 nhân tố C và H

Công thức phân tử

CnH2n+2 (n ≥ 1).

CnH2n (n ≥ 2).

CnH2n-2 (n ≥ 2).

Liên kết hóa học

Gồm toàn những links đơn

Có 1 links song và những links đơn

Có 1 links tía và những links đơn

Tính hóa học hóa học

Phản ứng cháy

 

Phản ứng thế 

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

   

Phản ứng trùng hợp

Dime hóa, trime hóa

Đăng ký tức thì và để được những thầy cô tư vấn và xây cất trong suốt lộ trình học môn Hóa sớm kể từ rơi rụng gốc cho tới 9+ 

6. Điều chế và phần mềm của ankan

6.1. Điều chế ankan

a) Trong công nghiệp

Metan và những đồng đẳng được tách đi ra kể từ dầu lửa và khí bất ngờ.

b) Trong chống thí nghiệm

Khi chỉ việc một lượng nhỏ metan (CH4), người tớ nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc rất có thể mang đến nhôm cacbua tính năng với nước:

Phương trình phản xạ sức nóng phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

 CH3COONa + NaOH CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng so với pha trộn CH4 rất có thể người sử dụng những phản ứng:

  Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 

  Al4C3 + 12HCl → 3CH4+ 4AlCl

Xem thêm: ếch thường đẻ trứng vào mùa nào

  C + 2H2 CH4

6.2. Ứng dụng của ankan

Dùng thực hiện dầu dung dịch trơn, dung môi và thực hiện nhiên liệu. VD: CH4 được sử dụng vô đèn xì nhằm hàn, hạn chế sắt kẽm kim loại.

Dùng vô tổ hợp nhiều loại hóa học cơ học khác: CF2Cl2, CCl4, CH2Cl2, CH3Cl,…

Đặc biệt kể từ CH4 pha trộn đi ra được không ít hóa học không giống nhau: amoniac NH3, láo thích hợp CO + H2, axit axetic, anđehit fomic (HCHO)và rượu metylic (C2H5OH).

7. Bài tập dượt vận dụng

Câu 1: Công thức tổng quát lác mang đến Ankan là:

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

→ Đáp án thực sự B CnH2n+2 (n ≥ 1).

Câu 2: Nhiên liệu thông thường thực hiện kể từ những hidrocacbon no vì:

A. Hiđrocacbon no rất có thể xẩy ra phản xạ thế.

B. Hiđrocacbon no có tương đối nhiều ở bất ngờ.

C. Hiđrocacbon no nhẹ nhàng rộng lớn nước.

D. Hiđrocacbon no khi cháy lan sức nóng nhiều và có tương đối nhiều vô bất ngờ.

→ Đáp án thực sự D: Hiđrocacbon no khi cháy lan sức nóng nhiều và có tương đối nhiều vô tự động nhiên

.

Câu 3: Số đồng phân cấu trúc ứng với ankan sở hữu công thức phân tử C5H12 là:

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

→ Đáp án thực sự D: 3

Câu 4: Số đồng phân cấu trúc ứng với ankan sở hữu công thức phân tử C6H14 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

→ Đáp án thực sự C: 3

Câu 5: Công thức phân tử của ankan X là C5H12. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2-metylbutan

C. pentan  

D. 2-đimetylpropan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 2–metylbutan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 6: Công thức phân tử của ankan X là C6H14. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3-metylpentan

C. hexan

D. 2,3-đimetylbutan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 3–metylpentan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 7: Ankan X chứa chấp 82,76% lượng là cacbon. Số nguyên vẹn tử hidro trong những phân tử X là:

A. 6   

B. 8

C. 10   

D. 12.

→ Đáp án thực sự C

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10 ⇒ sở hữu 10 nguyên vẹn tử hiđro trong những phân tử X.

Câu 8: Ankan X sở hữu chứa chấp 20% lượng là hidro. Tổng số nguyên vẹn tử trong những phân tử X là:

A. 8   

B. 11   

C. 6

D. 14

→ Đáp án thực sự A

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = trăng tròn ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, thành phầm nhận được ở đktc 4,48 lít CO2. Vậy công thức phân tử của X cần thiết mò mẫm là:

A. C3H  

B. C4H10   

C. C5H10   

D. C5H12

→ Đáp án thực sự B

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X nhận được thành phầm bao gồm 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tính năng với khí clo (theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1) nhận được một thành phầm thế độc nhất. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. etan

C. 2-metylpropan

D. 2-metylbutan

→ Đáp án thực sự A

 • nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

 • nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. Vậy X là C5H12

 • X tính năng với Cl2 theo đòi tỉ lệ thành phần 1:1 thu được một thành phầm thế độc nhất. 

 • Vậy X là: 2,2-đimetylprotan

Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn vì chưng oxi bầu không khí luôn thể tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan (O2 cướp 20% thể tích vô ko khí), nhận được 7,84l khí Cacbonic (đktc) và 9,9g nước. Thể tích bầu không khí (đktc) tối thiểu cần thiết dùng để làm nhen nhóm cháy trọn vẹn thể tích khí thiên niên bên trên là:

A. 70,0 lít   

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít

→ Đáp án thực sự A

Bảo toàn Oxy: nO2 = nCO2 + một nửa nH2O = 0,35 + một nửa.0,55 = 0,625 (mol)

Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng trong suốt lộ trình học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: she didn't say a word as she left the room

Đăng ký học tập demo không lấy phí ngay!!

Trên đấy là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới ankan của lịch trình chất hóa học cơ học. Đây là 1 trong những phần đặc biệt cần thiết vô lịch trình ôn thi đua ĐH và đòi hỏi những em cần tóm thiệt kiên cố. Chúc những em ôn tập dượt đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, em rất có thể truy vấn vô Vuihoc.vn nhằm tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều bài bác giảng hoặc contact trung tâm tương hỗ và để được chỉ dẫn cụ thể nhé!