120 phút bằng bao nhiêu giờ

Câu hỏi

hội quí những người dân TF...

3 giờ =..phút

3 giờ rưỡi =...phút               120 phút =.....giờ

356 phút =...giờ....phút

Xem chi tiết

Vũ Trí Tôn

17 tháng bốn 2023 khi 22:30

10 giờ 5 phút - 120 phút =........phút

Xem chi tiết

Nguyễn Thu Huyền

17 tháng bốn 2018 khi 18:49

120 phút =………………giờ

240 giây =…………………phút

366 phút =………………… giờ …………………phút

Giúp bản thân với

^-^

Xem chi tiết

phạm thùy dương

15 mon 3 2021 khi 17:13

3,4 giờ =...phút,1/4 ngày =...giờ, 3 năm 6 tháng=... mon,3 giờ 12 phút=...phút, 120 giây=... phút,1,25  giờ= ....phút

GIẢI NHANH HỘ MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!

Xem chi tiết

Quoc Tran Anh Le

Xem thêm: nhân tố sinh thái là gì

SGK Chân trời tạo ra trang 21

31 mon 10 2023 khi 23:53

Số?

a) 120 phút = ....... giờ

1 080 phút = ........... giờ

b) 300 giây = ............ phút

3 600 giây = ......... phút = .......... giờ

Xem chi tiết

Rekar Yukimura

120 phút = ...... giờ

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

đôi mươi mon 11 2019 khi 10:13

Viết số tương thích vô khu vực chấm:a) 5 giờ … phút3 giờ 15 phút .. phút420 giây … phút 1 12 giờ … phút b) 4 phút … giây3 phút 25 giây … giây2 giờ … giây 1 10 phút … giâyc) 5 thế kỉ … năm 1 20 thế kỉ … năm12 thế kỉ … năm2000 năm … thế kỉ

Đọc tiếp

Xem chi tiết

ĐỖ GIA LINH

4/5 của 2 tiếng đồng hồ là: a.48 phút, b. 60 phút, c.96 phút, d. 120 phút

Giúp bản thân nhé!

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Xem thêm: trò chơi đoán ý đồng đội

13 tháng bốn 2019 khi 10:32

Điền dấu>,=,< tương thích vô dù trống trải : a) 1 giờ 55 phút ……. 120 phút

Xem chi tiết