x nhân x bằng bao nhiêu

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: x nhân x bằng bao nhiêu

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

`x.x = x²`

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

4 vote

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Xem thêm: tính giá trị của biểu thức lớp 4

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

$\textit{Đáp án + Giải mến công việc giải:}$

$x.x=x^2$

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

Bổ sung kể từ thường xuyên gia

Đáp án: `x²`

Giải mến công việc giải:

`x.x=x²`

Xem thêm: bác hồ nói được bao nhiêu thứ tiếng

Tổng quát: `x^a.x^b=x^{a+b}`

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí