theo yêu cầu của quy luật giá trị

Câu hỏi:

11/02/2020 16,901

Bạn đang xem: theo yêu cầu của quy luật giá trị

Theo đòi hỏi của quy luật độ quý hiếm, lý lẽ ngang giá chỉ tức là sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B ngang nhau về?

B. mức độ tuyên chiến và cạnh tranh bên trên thị ngôi trường. 

D. thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì vô lưu thông, bên trên thị ngôi trường việc trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa cũng cần dựa vào hạ tầng thời hạn làm việc xã hội quan trọng. Nói cách tiếp theo, phải nhờ bám theo lý lẽ ngang giá chỉ. Điều tê liệt tức là thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra đi ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B cân nhau thì bọn chúng được trao thay đổi cùng nhau. Vậy đáp án thực sự thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi mặt mũi tích cực kỳ của quy luật độ quý hiếm là

A. người tạo ra rất có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm & hàng hóa. 

B. người tạo ra càng ngày càng phong phú. 

C. kích ứng lực lượng tạo ra, năng suất làm việc tăng. 

D. người chi tiêu và sử dụng mua sắm được sản phẩm & hàng hóa rẻ mạt.

Câu 2:

Nội dung này sau đây không phải là tác dụng của quy luật giá chỉ trị?

A. Thực hiện nay độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

B. Phân hóa nhiều nghèo nàn Một trong những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

C. Điều tiết tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 

D. Kích quí lực lượng tạo ra cải tiến và phát triển và năng suất làm việc tạo thêm.

Câu 3:

Quy luật kinh tế tài chính cơ bạn dạng của tạo ra và trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật kinh tế tài chính.

B. Quy luật tuyên chiến và cạnh tranh.

C. Quy luật cung và cầu.

Xem thêm: / là phép toán thuộc nhóm

D. Quy luật độ quý hiếm.

Câu 4:

Giá cả sản phẩm & hàng hóa bên trên thị ngôi trường ko thay đổi, năng suất làm việc tăng thực hiện cho tới

A. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa rời và lợi tức đầu tư rời. 

B. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư rời. 

C. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và lợi tức đầu tư tăng. 

D. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa rời và lợi tức đầu tư tăng.

Câu 5:

Giá trị xã hội của sản phẩm hoá được xác lập vô ĐK sản xuất

A. điều đặc biệt.

B. Trung bình.

C. Tốt.

D. Xấu.

Câu 6:

Quy luật độ quý hiếm quy ấn định vô tạo ra từng sản phẩm & hàng hóa bộc lộ như vậy nào?

A. Giá cả < độ quý hiếm. 

B. Thời lừa lọc làm việc lẻ tẻ > Thời lừa lọc làm việc xã hội quan trọng. 

C. Giá cả = độ quý hiếm. 

D. Thời lừa lọc làm việc lẻ tẻ cần tương thích thời hạn làm việc xã hội quan trọng.

Câu 7:

Quy luật độ quý hiếm thay đổi tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa trải qua nhân tố này bên dưới đây?

A. Số lượng sản phẩm bên trên thị ngôi trường.

B. Nhu cầu của những người tạo ra. 

C. Giá cả thị ngôi trường.

Xem thêm: đồ thị hàm bậc 4

D. Nhu cầu của những người chi tiêu và sử dụng.