tên biến nào sau đây là đúng trong python

Câu hỏi:

10/07/2022 35,960

B. tong@.

C. 1_dem.

D. ab_c1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Tên phát triển thành chỉ bao gồm những vần âm giờ Anh, những chữ số kể từ 0 cho tới 9 và kí tự động gạch men bên dưới “_”, ko chính thức bằng văn bản số

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường ăn ý này tại đây không nên mệnh lệnh gán nhập python?

Câu 2:

Lệnh gán độ quý hiếm mang lại phát triển thành b vẹn toàn này sau đó là đúng?

Câu 3:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu này tại đây bịa đặt sai theo gót quy tắc?

Câu 4:

Kết ngược khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

Xem thêm: there is little of things improving soon

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

Câu 5:

Biểu thức a/(a+1)*(x-1) khi gửi thanh lịch dạng toán học tập đem dạng:

Câu 6:

Chuyển biểu thức sau thanh lịch python  2x+1x+2

Câu 7:

Đâu là quy tắc đúng vào lúc mệnh danh phát triển thành mang lại Python?

Câu 8:

Trong ngôn từ xây dựng Python, kể từ khoá và tên:

Câu 9:

Để tính diện tích S đàng tròn xoe nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức này tại đây nhập Python là đúng?

Câu 10:

Để viết lách 3 nón 4 nhập Python chọn

Câu 11:

Để gán độ quý hiếm cho 1 phát triển thành số tớ triển khai như vậy nào?

Câu 12:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu này sau đó là kể từ khoá?

Xem thêm: phản ứng hóa học là gì

Câu 13:

Tìm lỗi sai nhập khai báo phát triển thành vẹn toàn Max sau đây?

Max = 2021:

Câu 14:

Từ khoá của một ngôn từ lâp trình là: