tam giác abc vuông tại a

Chủ đề Giải vấn đề mang đến tam giác abc vuông tại a: Việc giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A là 1 bước cần thiết trong những công việc học tập và hiểu về tam giác. Bài toán này canh ty tất cả chúng ta vận dụng những kiến thức và kỹ năng và công thức đo lường nhằm lần đi ra những độ quý hiếm của tam giác, kể từ cơ nâng lên khả năng toán học tập của tớ. Việc giải thành công xuất sắc vấn đề này tiếp tục thực hiện mang đến tất cả chúng ta thấy hào hứng và thỏa sức tự tin rộng lớn trong những công việc học tập toán.

Cách giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A?

Để giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A, tất cả chúng ta rất có thể dùng những vấn đề đang được mang đến nhập đề bài xích nhằm lần những độ quý hiếm còn sót lại của tam giác.
Bước 1: Xác quyết định những độ quý hiếm đang được cho:
- Đề bài xích cho thấy thêm tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A. Như vậy Tức là góc ABC là góc vuông (90 độ).
- Đường cao AH đang được mang đến và rất có thể dùng nhằm tính diện tích S của tam giác ABC.
Bước 2: Tính toán những độ quý hiếm còn lại:
- Để tính chừng lâu năm những cạnh của tam giác, tất cả chúng ta rất có thể dùng quyết định lý Pythagoras hoặc những tỉ trọng nhập tam giác.
- Nếu biết nhì cạnh còn sót lại của tam giác (ví dụ AB và AC), tất cả chúng ta rất có thể dùng tỷ trọng thân thiết bọn chúng nhằm tính những cạnh còn sót lại (vd: AB : AC = 3 : 4).
- Trong khi, cũng rất có thể dùng những hệ thức trigonometic, như sin, cos, tan nhằm đo lường những độ quý hiếm cần thiết lần.
Thêm nhập cơ, tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng những quy tắc quyết định lượng tam giác nhằm giải vấn đề. Ví dụ: công thức Heron nhằm tính diện tích S của tam giác.
Tuy nhiên, nhằm giải vấn đề ví dụ, nên biết rõ ràng những độ quý hiếm đang được mang đến và đòi hỏi ví dụ của đề bài xích.

Bạn đang xem: tam giác abc vuông tại a

Cách giải vấn đề mang đến tam giác ABC vuông bên trên A?

Tuyển sinh khóa đào tạo Xây dựng RDSIC

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A, với những cạnh AB = 5√3 centimet và AC = 5 centimet. Hãy tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC.

Để tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC, tớ rất có thể dùng quyết định lý Pythagoras, một trong mỗi quyết định lý cần thiết nhập hình học tập.
Theo quyết định lý Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vị tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông.
Áp dụng nhập tam giác ABC, cạnh huyền là cạnh AB và cạnh góc vuông là cạnh AC. Ta có:
AB² = AC² + BC²
Thay những độ quý hiếm nhập phương trình, tớ có:
(5√3)² = 5² + BC²
75 = 25 + BC²
BC² = 75 - 25 = 50
Độ lâu năm cạnh BC của tam giác ABC là căn bậc nhì của 50:
BC = √50 = √(25 x 2) = 5√2 cm
Vậy chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC là 5√2 centimet.

Giải vấn đề tam giác vuông ABC bên trên đỉnh A hiểu được cạnh AB = 6 centimet và BC = 8 centimet. Hỏi chừng lâu năm của cạnh AC là bao nhiêu?

Để giải vấn đề này, tớ rất có thể vận dụng quyết định lí Pytago nhập tam giác vuông. Định lí Pytago với công thức: a^2 + b^2 = c^2, với a, b là chừng lâu năm 2 cạnh góc nhọn của tam giác vuông và c là chừng lâu năm cạnh huyền của tam giác vuông.
Vì tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A, tớ với AB là cạnh huyền (cạnh ngược với góc vuông) và BC là cạnh góc nhọn. Đề bài xích cho thấy thêm AB = 6 centimet và BC = 8 centimet. Ta mong muốn lần chừng lâu năm cạnh AC.
Áp dụng công thức quyết định lí Pytago, tớ có:
AC^2 = AB^2 + BC^2
AC^2 = 6^2 + 8^2
AC^2 = 36 + 64
AC^2 = 100
Để lần chừng lâu năm của cạnh AC, tớ tính căn bậc 2 của tất cả nhì phía của phương trình trên:
AC = √100
AC = 10
Vậy, chừng lâu năm của cạnh AC nhập tam giác ABC là 10 centimet.

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và chừng lâu năm những cạnh AB và AC theo thứ tự là 3 centimet và 4 centimet. Tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác.

Để tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC, tớ rất có thể dùng quyết định lí Pythagoras. Định lí Pythagoras bảo rằng nhập một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền (BC) vị tổng bình phương của 2 cạnh góc vuông (AB và AC). Vì vậy, tớ với công thức sau:
BC^2 = AB^2 + AC^2
Với AB = 3 centimet và AC = 4 centimet, tớ rất có thể tính được BC như sau:
BC^2 = 3^2 + 4^2
BC^2 = 9 + 16
BC^2 = 25
Do cơ, nhằm tính chừng lâu năm BC, tiến hành căn bậc nhì bên trên cả nhì phía công thức:
BC = √25
BC = 5
Vậy chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC là 5 centimet.

Tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH = 2, tính HB HC

Hãy coi đoạn phim về tam giác ABC vuông bên trên A nhằm tìm hiểu những đặc điểm thú vị của tam giác đặc biệt quan trọng này. Đây là 1 trong mỗi chủ thể mê hoặc nhập môn hình học tập và rất có thể khiến cho bạn luyện suy nghĩ logic và kĩ năng giải quyết và xử lý những yếu tố phức tạp.

Cho tam giác vuông ABC bên trên đỉnh A, hiểu được cạnh AB = 10 centimet và góc ABC = 45 chừng. Tính chừng lâu năm cạnh AC của tam giác.

Để tính chừng lâu năm cạnh AC của tam giác ABC, tớ rất có thể dùng quyết định lí hạ tầng của quyết định lí Pythagoras mang đến tam giác vuông :
Theo quyết định lí Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của chừng lâu năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vị tổng bình phương của chừng lâu năm nhì cạnh góc vuông còn sót lại.
Với tam giác ABC, tớ với cạnh AB = 10 centimet và góc ABC = 45 chừng. Vì đó là một tam giác vuông bên trên đỉnh A, nên tớ lần chừng lâu năm cạnh BC.
Vì góc ABC = 45 chừng, tớ có: BC^2 = AB^2 + AC^2.
Thay nhập đó: BC^2 = 10^2 + AC^2.
Vì tam giác vuông bên trên đỉnh A, nên tớ rất có thể dùng quyết định lí Pythagoras nhằm lần chừng lâu năm cạnh BC. Ta có: BC = AB * sqrt(2).
Thay nhập đó: (AB * sqrt(2))^2 = 10^2 + AC^2.
Giải phương trình bên trên nhằm lần AC:
2 * 10^2 = 10^2 + AC^2.
200 = 100 + AC^2.
AC^2 = 200 - 100.
AC^2 = 100.
AC = sqrt(100).
AC = 10 centimet.
Vậy, chừng lâu năm cạnh AC của tam giác ABC là 10 centimet.

_HOOK_

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và chừng lâu năm nhì cạnh AB và AC theo thứ tự là 12 centimet và 16 centimet. Hãy tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác.

Để tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC, tớ rất có thể dùng quyết định lý Pythagoras, tức là: \"Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền vị tổng bình phương của nhì cạnh góc vuông\". sát dụng quyết định lý Pythagoras nhập tam giác ABC, tớ có:
AB^2 + AC^2 = BC^2
Thay độ quý hiếm AB = 12 centimet và AC = 16 centimet nhập công thức bên trên, tớ có:
12^2 + 16^2 = BC^2
144 + 256 = BC^2
400 = BC^2
Để lần cạnh BC, tớ cần thiết lấy căn bậc nhì của nhì vế phương trình trên:
√400 = √(BC^2)
Vì cạnh của tam giác ko thể có mức giá trị âm nên tớ chỉ lấy căn bậc nhì của số dương:
BC = trăng tròn cm
Do cơ, chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC là trăng tròn centimet.

Cho tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet. Tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC.

Để tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC, tớ rất có thể vận dụng quyết định lý Pythagoras.
Theo quyết định lý Pythagoras, nhập một tam giác vuông, bình phương của chừng lâu năm cạnh huyền (BC) vị tổng bình phương của chừng lâu năm nhì cạnh góc vuông (AB và AC).
Với tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet, tớ có:
BC^2 = AB^2 + AC^2
BC^2 = 9^2 + 12^2
BC^2 = 81 + 144
BC^2 = 225
Để lần chừng lâu năm cạnh BC, tớ lấy căn bậc nhì của tất cả nhì phía của phương trình:
BC = √225
BC = 15
Vậy chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC là 15 centimet.

Cho tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A và cạnh AB = 9 centimet, AC = 12 centimet. Tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác ABC.

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn 2022

Hình học tập 9 - Bài 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông (mới nhất 2022)

Video về hình học tập 9 tiếp tục cho mình tầm nhìn tổng quan tiền về những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và cần thiết nhập môn hình học tập. Quý Khách sẽ tiến hành học tập về những mô hình học tập, kiểu vẽ và đo lường những đường thẳng liền mạch, góc, diện tích S và thể tích của những hình.

Toán lớp 9 | Hình 1: Hệ thức lượng nhập tam giác vuông

Học toán lớp 9 kể từ căn phiên bản cho tới nâng lên trải qua đoạn phim mê hoặc. Quý Khách tiếp tục tìm hiểu những định nghĩa mới nhất, cơ hội giải những vấn đề, và tập luyện khả năng đo lường. Đừng bỏ qua thời cơ nhằm nắm rõ kiến thức và kỹ năng toán 9 và kế tiếp thành công xuất sắc nhập học hành.

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và hiểu được AB = 4 centimet và BC = 5 centimet. Tính chừng lâu năm cạnh AC của tam giác.

Để tính chừng lâu năm cạnh AC của tam giác ABC, tớ rất có thể dùng quyết định lý Pythagoras. Định lý Pythagoras cho thấy thêm nhập một tam giác vuông, bình phương của chừng lâu năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vị tổng bình phương của chừng lâu năm nhì cạnh góc vuông.
Áp dụng quyết định lý Pythagoras nhập tam giác ABC, tớ có:
AC^2 = AB^2 + BC^2
Thay những độ quý hiếm đang được mang đến nhập công thức trên:
AC^2 = 4^2 + 5^2
AC^2 = 16 + 25
AC^2 = 41
Để lần chừng lâu năm cạnh AC, tớ cần thiết tính căn bậc nhì của 41:
AC = √41
Vậy, chừng lâu năm cạnh AC của tam giác ABC là căn bậc nhì của 41.

Tìm diện tích S tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A hiểu được cạnh AB = 8 centimet và cạnh AC = 12 centimet.

Để giải vấn đề này, tất cả chúng ta rất có thể dùng công thức tính diện tích S của tam giác vuông. Công thức này là S = một nửa * AB * AC. Ta đang được biết cạnh AB = 8 centimet và cạnh AC = 12 centimet. Thay nhập công thức, tất cả chúng ta có:
S = một nửa * 8 centimet * 12 cm
= 4 centimet * 12 cm
= 48 cm²
Vậy diện tích S tam giác ABC vuông bên trên đỉnh A là 48 cm².

Tam giác ABC là tam giác vuông bên trên đỉnh A và hiểu được chừng lâu năm cạnh AB gấp hai chừng lâu năm cạnh AC. Tính chừng lâu năm cạnh BC của tam giác.

Đầu tiên, tớ dùng quyết định lý Pythagoras nhằm lần chừng lâu năm cạnh BC của tam giác vuông ABC. Định lý Pythagoras bảo rằng nhập một tam giác vuông, bình phương chừng lâu năm cạnh huyền (cạnh đối lập góc vuông) vị tổng bình phương chừng lâu năm nhì cạnh góc vuông (cạnh kề góc vuông).
Giả sử cạnh AB có tính lâu năm x centimet, vậy cạnh AC sẽ sở hữu được chừng lâu năm là x/2 centimet, vì thế theo đuổi đề bài xích, chừng lâu năm cạnh AB gấp hai chừng lâu năm cạnh AC.
Áp dụng quyết định lý Pythagoras, tớ có:
BC^2 = AB^2 - AC^2 = (x)^2 - (x/2)^2

= x^2 - (x^2)/4

= (4x^2 - x^2)/4

= 3x^2/4
Để lần chừng lâu năm cạnh BC, tớ tính căn bậc nhì của thành phẩm trên:
BC = √(3x^2/4)

= √(3/4) * √(x^2)

Xem thêm: chiến lược toàn cầu của mỹ

= (x√3) / 2
Vậy, chừng lâu năm cạnh BC của tam giác là (x√3) / 2 centimet.

_HOOK_

TOÁN 9- GIẢI TAM GIÁC VUÔNG vô cùng hay

Đã khi nào mình muốn nắm rõ rộng lớn về phong thái giải tam giác vuông? Video này tiếp tục khiến cho bạn thực hiện vấn đề đó. Quý Khách tiếp tục học tập về những công thức tính cạnh và diện tích S tam giác vuông, những đặc điểm cần thiết và cơ hội vận dụng bọn chúng nhằm giải những vấn đề tương quan.