sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

Câu hỏi:

05/08/2019 42,405

A. Sự tăng thêm về con số tế bào của quần thể

Bạn đang xem: sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được đánh giá thông qua

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự tăng thêm về độ dài rộng của từng tế bào nhập quần thể

C. Sự tăng thêm về lượng của từng tế bào nhập quần thể

D. Sự tăng thêm về cả độ dài rộng và lượng của từng tế bào nhập quần thể

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vi trùng E. coli nhập ĐK nuôi ghép tương thích cứ đôi mươi phút lại phân song một phiên. Số tế bào của quần thể vi trùng E.coli đạt được sau 10 phiên phân loại từ là 1 tế bào vi trùng thuở đầu là

A. 1024

B. 1240

C. 1420

D. 200

Câu 2:

Phương pháp nuôi ghép liên tiếp với mục tiêu

A. Tránh mang lại quần thể vi loại vật bị suy vong

B. Kìm hãm sự phát triển của vi sinh vật

C. Rút cụt thời hạn mới của quần thể vi sinh vật

D. Làm mang lại hóa học ô nhiễm và độc hại nhập môi trường xung quanh ở trong một số lượng giới hạn quí hợp

Câu 3:

Hình thức nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại điểm sáng nào là sau đây?

A. Đường cong phát triển của quần thể vi trùng bao gồm với 4 pha

Xem thêm: cách mạng công nghiệp lần 3

B. Quần thể vi trùng ko được bổ sung cập nhật thêm thắt dưỡng chất mới

C. Quá trình phát triển của quần thể vi trùng chỉ trải qua chuyện 2 trộn này đó là trộn cân đối và trộn suy vong

D. Trong nuôi ghép ko liên tiếp không tồn tại sự thay đổi môi trường xung quanh nuôi cấy

Câu 4:

Thời gian tham mới là khoảng tầm thời hạn được xem từ

A. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới Khi con số những tế bào nhập quần thể loại vật tăng thêm vội vàng đôi

B. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới Khi tế bào cơ bị tiêu diệt đi

C. Khi một tế bào được sinh đi ra cho tới Khi tế bào cơ tạo nên 2 tế bào

D. Cả A và C

Câu 5:

Môi ngôi trường nuôi ghép ko liên tiếp là

A. Môi ngôi trường nuôi ghép được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, và được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

B. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, tuy nhiên được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

C. Môi ngôi trường nuôi ghép ko được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, cũng ko được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

D. Môi ngôi trường nuôi ghép liên tiếp được bổ sung cập nhật dưỡng chất mới mẻ, và liên tiếp được lấy chuồn những thành phầm gửi hóa vật chất

Câu 6:

Với tình huống nuôi ghép ko liên tiếp, nhằm chiếm được lượng sinh khối vi loại vật tối nhiều nên tổ chức thu hoạch vào thời gian cuối của

A. Pha tiềm phát

B. Pha lũy thừa

C. Pha cân nặng bằng

Xem thêm: asia's economic political and cultural importance is growing

D. Pha suy vong