postpone to v hay ving

IELTS Academic’s Post

IELTS Academic

Educator at IELTS Academic

Bạn đang xem: postpone to v hay ving

Để trì ngừng một sự khiếu nại, vấn đề tao thông thường sử dụng delay. Tuy nhiên, nhằm dùng đúng chuẩn cấu tạo này, bạn phải nắm vững delay lớn V hoặc Ving. Làm thế này nhằm phân biệt delay và postpone? Hãy nằm trong IELTS Academic bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây để sở hữu câu vấn đáp các bạn nhé! Link nội dung bài viết chi tiết:

Delay lớn V hoặc Ving? Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel | IELTS Academic

https://ieltsacademic.vn

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

  • 18 Posts

Explore topics

Tác giả

Bình luận