pin quang điện hoạt động dựa vào

Câu hỏi:

25/05/2021 25,527

A. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện ngoài.

Bạn đang xem: pin quang điện hoạt động dựa vào

B. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập.

Đáp án chủ yếu xác

C. Hiện tượng nghiền sắc độ sáng.

D. Sự vạc quang đãng của những hóa học.

Đáp án B

Pin quang đãng năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt phụ thuộc vào hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện trong

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này là sai?

A. Điện trở của quang đãng trở tụt giảm mạnh Lúc đem độ sáng tương thích phản vào.

B. Nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt của toàn bộ những tế bào quang đãng năng lượng điện đều dựa vào hiện tượng lạ quang đãng dẫn.

C. Trong pin quang đãng năng lượng điện, quang đãng năng chuyển đổi thẳng trở thành năng lượng điện năng.

D. Có một vài tế bào quang đãng năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt Lúc được kích ứng bởi vì độ sáng phát hiện ra.

Câu 2:

Chọn câu vạc biểu sai về pin quang đãng năng lượng điện.

A. Hoạt động phụ thuộc vào hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện nhập xẩy ra lân cận một tấm chắn.

B. Là mối cung cấp năng lượng điện biến chuyển đối thẳng quang đãng năng trở thành năng lượng điện năng.

C. Là mối cung cấp năng lượng điện chuyển đổi toàn cỗ tích điện Mặt Trời trở thành năng lượng điện năng.

D. Có suất năng lượng điện động ở trong tầm kể từ 0,5V cho tới 0,8V.

Câu 3:

Phát biểu này sau đấy là đúng vào khi nói tới hiện tượng lạ quang đãng dẫn?

A. Hiện tượng quang đãng dẫn là hiện tượng lạ tụt giảm mạnh năng lượng điện trở suất của hóa học cung cấp dẫn Lúc bị thắp sáng.

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

B. Trong hiện tượng lạ quang đãng dẫn, electron được giải tỏa thoát khỏi khối cung cấp dẫn.

C. Một trong mỗi phần mềm cần thiết của hiện tượng lạ quang đãng dẫn là sự việc sản xuất đèn ống( đèn Nêon).

D. Trong hiện tượng lạ quang đãng dẫn, tích điện quan trọng nhằm giải tỏa electron link trở thành electron dẫn cũng khá được hỗ trợ bởi vì nhiệt độ.

Câu 4:

Chọn câu đúng:

A. Năng lượng kích hoạt nhập hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện nhập nhỏ rộng lớn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại nhập hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện ngoài.

B. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập ko bứt electron ngoài khối hóa học cung cấp dẫn.

C. Giới hạn quang đãng dẫn của hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện nhập rất có thể nằm trong vùng mặt trời.

D. A, B, C đều đích.

Câu 5:

Chọn câu sai. Trong hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện nhập và hiện tượng lạ quang đãng điện:

A. đều bứt được những electron bứt thoát khỏi khối hóa học.

B. đều phải sở hữu bước sóng giới hạn λ0

C. tích điện quan trọng nhằm giải tỏa electron nhập khối cung cấp dẫn nhỏ rộng lớn công bay của electron ngoài sắt kẽm kim loại.

D. bước sóng số lượng giới hạn của hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện phía bên trong rất có thể nằm trong vùng mặt trời.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây là đúng?

A. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập là hiện tượng lạ bứt êlectron thoát khỏi mặt phẳng sắt kẽm kim loại Lúc phản vào sắt kẽm kim loại độ sáng đem bước sóng tương thích.

B. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập là hiện tượng lạ êlectron bị phun thoát khỏi sắt kẽm kim loại Lúc sắt kẽm kim loại bị nhen nhóm rét.

C. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập là hiện tượng lạ êlectron link được giải tỏa trở thành êlectron dẫn Lúc hóa học cung cấp dẫn được chiếu bởi vì sự phản xạ tương thích.

Xem thêm: một trong những ưu điểm của mô hình sản xuất hộ kinh doanh là

D. Hiện tượng quang đãng năng lượng điện nhập là hiện tượng lạ năng lượng điện trở của vật dẫn sắt kẽm kim loại tăng thêm Lúc chiếu độ sáng nhập sắt kẽm kim loại.