nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

Câu hỏi:

02/12/2021 23,149

Bạn đang xem: nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

A. Từ thế kỉ VII TCN cho tới năm 179 TCN. 

B. Từ năm 258 TCN cho tới năm 179 TCN. 

C. Từ năm 208 TCN cho tới năm 179 TCN. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Từ năm 208 TCN cho tới năm 43.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: C

Giải thích: Nước Âu Lạc tồn bên trên trong vòng thời hạn Từ năm 208 TCN cho tới năm 179 TCN ( năm 208 TCN, nước Âu Lạc Thành lập sau thắng lợi của cuộc kháng chiến kháng Tần; năm 179 TCN nước Âu Lạc bị ngôi nhà Triệu xâm chiếm)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Người hàng đầu những chiêng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì? 

A. Lạc hầu 

B. Lạc tướng 

C. Bồ chính 

D. Xã trưởng

Câu 2:

Kinh đô ở trong phòng nước Văn Lang là 

A. Phong Châu (Vĩnh Phúc). 

B. Phong Châu (Phú Thọ). 

C. Cấm Khê (Hà Nội). 

D. Cổ Loa (Hà Nội).

Câu 3:

Ý này tiếp sau đây thể hiện tại điểm khác lạ nhập tổ chức triển khai cỗ máy núi sông thời An Dương Vương đối với thời Hùng Vương?

Xem thêm: al(no3)3

A. Vua hàng đầu núi sông, bắt từng quyền bính. 

B. Giúp việc mang lại vua đem những lạc hầu, lạc tướng mạo. 

C. Cả nước tạo thành nhiều cỗ, bởi lạc tướng mạo hàng đầu.

D. Nhà nước được tổ chức triển khai nghiêm ngặt rộng lớn, vua đem quyền rộng lớn trong các công việc trị nước.

Câu 4:

Ý này bên dưới đây không thể hiện tại trúng sự khác lạ đằm thắm Nhà nước Âu Lạc đối với Nhà nước Văn Lang?

A. Có trở thành trì vững chãi. 

B. Quân group mạnh, vũ trang đảm bảo chất lượng. 

C. Thời gian tham tồn bên trên dài thêm hơn. 

D. Kinh đô fake về vùng đồng bởi.

Câu 5:

Ý này bên dưới đây không phản ánh trúng trở thành tựu của nền văn minh thứ nhất của những người Việt cổ?

A. Nghề nông trồng lúa nước là chủ yếu. 

B. Kĩ thuật luyện kim (đặc biệt đúc đồng) trở nên tân tiến. 

C. Đã đem chữ ghi chép của riêng biệt bản thân. 

D. phần lớn sinh hoạt xã hội gắn kèm với nghề nghiệp nông trồng lúa.

Câu 6:

Hiện vật tiêu biểu vượt trội mang lại tài năng và kỹ năng tinh nghịch xảo trong lĩnh vực đúc đồng của những người Việt cổ là

A. những loại vũ trang bằng đồng đúc.

B. những loại khí cụ phát hành bằng đồng đúc. 

C. rỗng đồng, thạp đồng.

Xem thêm: tả một con vật mà em yêu thích lớp 4

D. cả A và B.