nguyên tử khối của cl

hint-header

Cập nhật ngày: 18-04-2022

Bạn đang xem: nguyên tử khối của cl


Chia sẻ bởi: 06.Nguyễn Xuân Bách


Nguyên tử khối của clo là

Chủ đề liên quan

Biết rằng tư nguyên vẹn tử Mg nặng nề bởi vì tía nguyên vẹn tử của yếu tố X. Vậy thương hiệu của yếu tố X là

Khối lượng kha khá của một phân tử H2O là

So sánh nguyên vẹn tử can xi (Ca) và nguyên vẹn tử Fe (Fe) tao thấy:

A

Nguyên tử Ca nặng nề rộng lớn nguyên vẹn tử Fe 1,4 lần

B

Nguyên tử Fe nặng nề rộng lớn nguyên vẹn tử Ca 1,4 lần

C

Nguyên tử Ca nặng nề rộng lớn nguyên vẹn tử Fe 0,7 lần

D

Nguyên tử Ca nhẹ nhõm rộng lớn nguyên vẹn tử Fe 0,7 lần

Khối lượng tính bởi vì đơn vị chức năng cacbon của 3C3H4 bằng

Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo lần lượt là:

A

16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B

74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C

17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D

16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Tính phân tử khối của CH3COOH

Nguyên tử M năng rộng lớn phân tử Hiđro trăng tròn phiên. Nguyên tử khối của M bằng:

Nguyên tố X sở hữu nguyên vẹn tử khối bởi vì 3,5 phiên nguyên vẹn tử khối của oxi. X là yếu tố này sau đây?

Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo lần lượt là:

A

16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

Xem thêm: giá cả hàng hóa là gì

B

74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C

17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D

16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Cặp hóa học này tiếp sau đây sở hữu nằm trong phân tử khối?

Hai nguyên vẹn tử Mg nặng nề cấp bao nhiêu phiên nguyên vẹn tử O?

Trong những công thức chất hóa học sau, công thức chất hóa học nào sai:

Phân tử khối của ăn ý hóa học H2SO4 là:

Dãy này tại đây bao gồm những yếu tố sở hữu hóa trị I nhập ăn ý chất?

Đơn hóa học là hóa học tạo thành từ:

Từ một yếu tố hoá học tập hoàn toàn có thể tạo thành từng nào đơn hóa học ?

C

Một, nhị hoặc nhiều đơn hóa học

Hợp hóa học là những hóa học được tạo thành kể từ từng nào yếu tố hoá học?

Dựa nhập vệt hiêụ này tại đây nhằm phân biệt phân tử của đơn hóa học với phân tử của ăn ý chất?

C

Số lượng nguyên vẹn tử nhập phân tử

D

Nguyên tử nằm trong loại hoặc không giống loại

Cho CTHH của một vài chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH

A

3 đơn hóa học và 3 ăn ý hóa học

B

5 đơn hóa học và 1 ăn ý chất

C

Xem thêm: cấp bậc quân hàm công an

2 đơn hóa học và 4 ăn ý hóa học

D

1 đơn hóa học và 5 ăn ý chất