lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: lĩnh vực nào sau đây của nền văn minh ấn độ thời kì cổ trung đại có ảnh hưởng lớn đến việt nam

Trả điều thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 1. Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng viết

A, “Sông Nin là bầu sữa u của văn minh Ai Cập”.

B, “Ai Cập là tặng vật của sông Nin”,

C, “Không sở hữu sông Nin thì không tồn tại Ai Cập”.

D, “Văn minh Ai Cập là đá quý tặng của sông Nin”.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Về hạ tầng tạo hình của văn minh Ai Cập, Hê-rô-đốt từng ghi chép 'Ai Cập là tặng vật của sông Nin".

Chọn B

Câu 2

Trả điều thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 2. Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông thời gian cổ - trung đại vì

A, Đã tạo thành những đồng bởi vì to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu.

B, Khí hậu bên trên những điểm này tiện lợi đổ canh tác nông nghiệp.

C, Nền kinh tế tài chính tay chân nghiệp, thương nghiệp vào vai trò chủ yếu.

D, Có những hải cảng, nước thâm thúy và kín bão táp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các dòng sông rộng lớn là hạ tầng tạo hình những nền văn minh phương Đông thời gian cổ - trung đại vì như thế đang được tạo thành những đồng vằng to lớn, bồi phủ phù tụt xuống phì nhiêu.

Chọn A

Câu 3

Trả điều thắc mắc câu 1 trang 15 SBT Lịch sử 10

Câu 3. Xã hội phân tạo thành những quý phái là hạ tầng tạo hình của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại vì

A, Sự phân loại quý phái tạo nên ĐK thiết lập cơ chế dân công ty.

B, Các quý phái bên trên vững mạnh kinh tế tài chính, chủ yếu trị bên trên hạ tầng tách lột những quý phái bên dưới.

C, Các quý phái bên dưới không tồn tại ĐK nhập cuộc nhập máy bộ núi sông.

D, Tạo ĐK quý phái bên trên sở hữu cuộc sống thường ngày sang chảnh.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội phân tạo thành những đăng cung cấp là hạ tầng tạo hình của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại vì như thế những quý phái bên trên vững mạnh kinh tế tài chính, chủ yếu trị bên trên sở hữu sở tách lột những quý phái bên dưới.

Chọn B

Câu 4

Trả điều thắc mắc câu 4 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 4. Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cung cấp cơ phiên bản này sau đây?

A, Chủ nô và quân lính.

B, Quý tộc và dân cày.

C, Địa công ty phong con kiến và dân cày.

D, Quý tộc phong con kiến và quân lính.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Xã hội Trung Hoa thời trung đại bao gồm những giai cung cấp cơ bản: Địa công ty phong con kiến và dân cày.

Chọn C

Câu 5

Trả điều thắc mắc câu 5 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 5. Sự khác lạ nhập hạ tầng tạo hình của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại là

A, Mô hình núi sông theo dõi cơ chế quân công ty thường xuyên chế.

B, Xã hội phân tạo thành những quý phái hà khắc.

C, Được tạo hình mặt mày lưu vực những loại sông rộng lớn.

D, Kinh tế nông nghiệp vào vai trò chủ yếu.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Sự khác lạ nhập hạ tầng tạo hình của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại đối với văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại là xã hội phân tạo thành những quý phái hà khắc.

Chọn B

Câu 6

Trả điều thắc mắc câu 6 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 6. Chế phỏng quân công ty thường xuyên chế TW tập luyện quyền là hạ tầng tạo hình và cách tân và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại vì

A, Phù phù hợp với ĐK đương nhiên.

B, Tạo ĐK thiết lập cơ chế phân loại quý phái.

C, Nhà vua sở hữu quyền lực tối cao vô thượng, tạo nên hạ tầng mang đến tạo nên những trở thành tựu văn minh.

D, Tạo ĐK mang đến giai cung cấp dân cày phát triển nông nghiệp.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Chế phỏng quân công ty thường xuyên chế TW tập luyện quyền là hạ tầng tạo hình và cách tân và phát triển của nền văn minh Trung Hoa thời gian cổ - trung đại vì như thế ngôi nhà vua sở hữu quyền lực tối cao vô thượng, tạo nên hạ tầng mang đến tạo nên những trở thành tựu văn minh.

Chọn C

Câu 7

Trả điều thắc mắc câu 7 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 7. Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của chữ ghi chép Ai Cập thời gian cổ truyền là

A, Phản ánh chuyên môn trí tuệ cao của người dân Ai Cập.

B, Thương hiệu của chữ tượng hình trong tương lai.

C, Thương hiệu nhằm người dân Ai Cập xuất sắc về hình học tập.

D, Biểu hiện nay cao của tính thường xuyên chế.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của chữ ghi chép Ai Cập thời gian cổ truyền là phản ánh chuyên môn trí tuệ cao của người dân Ai Cập.

Chọn A

Câu 8

Trả điều thắc mắc câu 8 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 8. Thành tựu về nghành nghề dịch vụ này tại đây của văn minh Ai Cập thời gian cổ truyền đang được phần mềm hiệu suất cao trong các công việc kiến thiết kim tự động tháp?

A,Tôn giáo, tín ngưỡng.

B, Toán học tập.

C, Kĩ thuật ướp xác.

D, Chữ ghi chép.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Xem thêm: cấu tạo máy biến thế

Lời giải chi tiết:

Thành tựu về nghành nghề dịch vụ Toán học tập của văn minh Ai Cập thời gian cổ truyền đang được phần mềm hiệu suất cao trong các công việc kiến thiết kim tự động tháp.

Chọn B

Câu 9

Trả điều thắc mắc câu 9 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 9. Nội dung này tại đây phản ánh chính ý nghĩa sâu sắc của Nho giáo?

A, Là một góp sức rộng lớn của dân chúng Trung Hoa so với văn minh phương Tây.

B, Là hạ tầng lí luận và tư tưởng của cơ chế quân công ty ở Trung Hoa.

C, Thể hiện nay chuyên môn trí tuệ cao, lưu lưu giữ vấn đề rộng lớn.

D, Thương hiệu cho việc cách tân và phát triển của khoa học tập kinh nghiệm văn minh.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Nho giáo là hạ tầng lí luận và tư tưởng của cơ chế quân công ty ở Trung Hoa.

Chọn B

Câu 10

Trả điều thắc mắc câu 10 trang 16 SBT Lịch sử 10

Câu 10. Phát minh về kinh nghiệm này tại đây của những người Trung Hoa sở hữu tác động rộng lớn tới việc cách tân và phát triển của ngành sản phẩm hải?

A, La bàn.

B, Thuốc súng.

C, Kĩ thuật in.

D, Làm giấy má.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Phát minh về kinh nghiệm của những người Trung Hoa sở hữu tác động rộng lớn tới việc cách tân và phát triển của ngành sản phẩm hải là La bàn.

Chọn A

Câu 11

Trả điều thắc mắc câu 11 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 11. Lĩnh vực này tại đây của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại sở hữu tác động rộng lớn cho tới Việt Nam?

A, Y học tập.

B, Văn học tập.

C, Kiến trúc, chạm trổ.

D, Sử học tập.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại sở hữu tác động rộng lớn cho tới VN là Kiến trúc, chạm trổ.

Chọn C

Câu 12

Trả điều thắc mắc câu 12 trang 18 SBT Lịch sử 10

Câu 12. Một trong mỗi ý nghĩa sâu sắc của những dự án công trình phong cách xây dựng và chạm trổ của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại là

A, Thể hiện nay tác động của tôn giáo cho tới thẩm mỹ.

B, Có tác động rộng lớn cho tới văn minh thời Phục hưng.

C, Phản ánh Hin-đu giáo là tư tưởng chủ yếu thống của chặn Độ.

D, Phản ánh tư tưởng duy nhất của Phật giáo.

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Các dự án công trình phong cách xây dựng và chạm trổ của nền văn minh chặn Độ thời gian cổ - trung đại là thể hiện nay tác động của tôn giáo cho tới thẩm mỹ.

Chọn A

Câu 13

Trả điều thắc mắc câu 13 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kỹ năng và nắm vững đang được sở hữu, tớ rất có thể ghép những nền văn minh ở cột A với nội dung ở cột B như sau:

1 - C, I; 2 - A, G; 3 - B, D, E, H.

Câu 14

Trả điều thắc mắc câu 14 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ kỹ năng đang được học tập, tớ rất có thể điền nhập vị trí rỗng những kể từ theo thứ tự như sau:

1, Ta-giơ Ma-han

2, Kiến trúc sư

3, I-ta-li-a

4, Đá đá hoa trắng

Câu 15

Trả điều thắc mắc câu 15 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Lời giải chi tiết:

Từ những kỹ năng và nắm vững đang được sở hữu, tớ rất có thể ghép những trở thành tựu của nền văn minh ở cột A với ý nghĩa sâu sắc của những trở thành tựu ở cột B như sau:

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - A; 5 - G; 6 - E.

Câu 16

Trả điều thắc mắc câu 16 trang 18 SBT Lịch sử 10

Phương pháp giải:

Đọc và nghiên cứu và phân tích lại Bài 6 – SGK Lịch Sử 10

Xem những tư liệu, video clip về những dự án công trình phát biểu trên

Những nắm vững và kỹ năng của phiên bản thân

Lời giải chi tiết:

Quần thể Kim tự động tháp Gi-za

Địa điểm: Tọa lạc bên trên cao nguyên trung bộ Giza vùng nước ngoài ô Cairo, Ai Cập. Khu lăng tẩm cổ này ở khoảng tầm 8 km phía bên trong tụt xuống mạc kể từ thị trấn Giza cổ bên trên bờ sông Nin, cơ hội 20 km.

Thời gian tham xây dựng: Khu lăng tẩm Giza, được kiến thiết vào lúc thế kỷ 26 trước Công nguyên

Mục đích xây dựng: Cất lưu giữ thi thể ở trong nhà vua

Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

Kim tự động tháp Gi-za là một nhập 7 kỳ quan tiền của toàn cầu. Cho cho tới lúc này, kim tự động tháp Ai Cập vẫn là 1 hình tượng bạt tử với thời hạn là kỳ quan tiền cổ truyền có một không hai tồn bên trên nguyên lành.

Địa điểm đó đang được Unesco thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống toàn cầu nhập năm 1979. Hàng năm, khu vực lăng tẩm Giza thu bú hàng nghìn ngàn khác nước ngoài cho tới tham lam quan tiền đường nét phong cách xây dựng Ai Cập cổ khác biệt và một loạt phế truất tích có mức giá trị nhập khuôn viên này.

Kim tự động tháp và quy trình triển khai xong nó vẫn chính là niềm kiêu hãnh của những người dân Ai Cập. Sự vĩ đại và kỳ lạ của Kim Tự Tháp thể hiện nay rõ ràng chuyên môn và sự tạo nên của những người dân Ai Cập. Cho đến giờ, những bí hiểm nhập quy trình kiến thiết nó vẫn là 1 thắc mắc rộng lớn của quả đât.