hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có dân cư sinh sốngVới thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 đem đáp án sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời phát minh không thiếu thốn những cường độ nhận thấy, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm Địa 10 Bài 33. quý khách vô tên bài xích học hoặc Xem chi tiết nhằm theo gót dõi nội dung bài viết.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 đem đáp án Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

Quảng cáo

Bạn đang xem: hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây không có dân cư sinh sống

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33: Cơ cấu, tầm quan trọng, Điểm sáng, những yếu tố tác động tới việc cách tân và phát triển và phân bổ dịch vụ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33: Cơ cấu, tầm quan trọng, Điểm sáng và những yếu tố tác động đên sự cách tân và phát triển, phân bổ dịch vụ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33: Một số kiểu dáng đa số của tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (sách cũ)

Câu 1: Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp giản dị nhất là

A. Vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Điểm công nghiệp.

D. Trung tâm công nghiệp.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 2: Ý nào là tại đây ko nên là Điểm sáng chủ yếu của quần thể công nghiệp triệu tập ?

A. Có rảnh giới rõ nét , địa điểm tiện lợi.

B. Đồng nhất với 1 điểm dân ở.

C. Tập trung kha khá nhiều xí nghiệp sản xuất.

D. Sản xuất những thành phầm dể chi sử dụng , xuất khẩu.

Đáp án: B

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 3: Một trong mỗi Điểm sáng chinh của quần thể công nghiệp triệu tập là

A. Có những xí nghiệp sản xuất phân tử nhân.

B. Bao bao gồm một cho tới 2 xí nghiệp sản xuất đơn lẻ.

C. Không đem ông tơ tương tác trong số những xí nghiệp sản xuất.

D. Có những xí nghiệp sản xuất tương hỗ tạo ra công nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 4: Bao bao gồm quần thể công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt về tạo ra , kinh nghiệm , technology là Điểm sáng của.

A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp triệu tập.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 5: Ý nào là sau đó là một trong mỗi Điểm sáng của vùng công nghiệp ?

A. Đồng nhất với 1 điểm dân ở.

B. Có ranh giới rõ nét, địa điểm tiện lợi .

C. Có những ngành đáp ứng và hỗ trợ.

D. Khu công nghiệp triệu tập.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 6: Hình thức tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây đem quy tế bào lớn số 1 ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 7: Có ranh giới địa lí xác lập là một trong trong mỗi Điểm sáng của kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 8: Sự tụ tập của rất nhiều điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp, trung tâm công nghiệp đem ông tơ tương tác về tạo ra và đem những đường nét tương đương vô quy trình hình thành công xuất sắc nghiệp là Điểm sáng của

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 9: Tại những nước đang được cách tân và phát triển châu Á, vô cơ đem VN, thông dụng kiểu dáng quần thể công nghiệp triệu tập vì

A. Đạt được hiệu suất cao tài chính - xã hội cao.

B. Có mối cung cấp làm việc đầy đủ , trình độ chuyên môn cao.

C. Có nhiều ngành nghề ngỗng tay chân truyền thống lịch sử.

D. Có mối cung cấp khoáng sản vùng sản phong phú và đa dạng.

Đáp án: A

Giải thích:

Các nước đang được cách tân và phát triển châu Á, vô cơ đem VN, thông dụng kiểu dáng quần thể công nghiệp triệu tập, vì:

- Các nước này đang được vô quá trình tổ chức công nghiệp hóa văn minh hóa nước nhà.

- Các quần thể công nghiệp triệu tập được tạo hình nhằm mục đích thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư, technology và kinh nghiệm tay nghề quản ngại lí của những nước cách tân và phát triển. Bên cạnh đó còn góp thêm phần tạo nên nhiều việc thực hiện cho những người làm việc và công nghiệp hướng ra phía xuất khẩu.

Quảng cáo

Câu 10: Có một vài ba ngành công nghiệp đa số tạo ra phía trình độ chuyên môn hóa, này đó là Điểm sáng nổi trội của.

A. Vùng công nghiệp.

B. Điểm công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp triệu tập.

Đáp án: A

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 11: Ý nào là tại đây ko nên là Điểm sáng của điểm công nghiệp ?

A. Đồng nhất với 1 điểm dân ở.

B. Không đem ông tơ tương tác trong số những xí nghiệp sản xuất.

C. Có một vài ba ngành tạo ra phía trình độ chuyên môn hóa.

D. Gồm 1 cho tới 2 xí nghiệp sản xuất ngay gần mối cung cấp vẹn toàn – nhiên liệu.

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 12: Cho sơ trang bị sau :

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Sơ trang bị bên trên mang 1 vài ba xí nghiệp sản xuất, đem ranh giới rõ nét,… Như vậy, sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp quần thể công nghiệp triệu tập.

Câu 13: Cho sơ trang bị sau:

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Sơ trang bị bên trên kha khá giản dị, đem cả quần thể dân ở và chỉ có một xí nghiệp sản xuất công nghiệp → Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp điểm công nghiệp.

Câu 14: Cho sơ trang bị sau :

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây ?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Sơ trang bị bên trên bao hàm nhiều ngành công nghiệp, những ngành công nghiệp tạo ra những phía trình độ chuyên môn hóa,… → Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp vùng công nghiệp.

Câu 15: Cho sơ trang bị sau :

Bài tập luyện trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu chất vấn trắc nghiệm Địa Lí 10

Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là tại đây ?

Xem thêm: tính chất của cuộc khởi nghĩa yên thế

A. Điểm công nghiệp.

B. Vùng công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Khu công nghiệp triệu tập.

Đáp án: C

Giải thích: Sơ trang bị bên trên đem những ngành công nghiệp gắn kèm với những khu đô thị, có không ít điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất đem ông tơ tương tác cùng nhau,… → Sơ trang bị bên trên phù phù hợp với kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp trung tâm công nghiệp.

Câu 16: Điểm không giống nhau thân ái điểm công nghiệp và quần thể công nghiệp là

A. Điểm công nghiệp hệt nhau với 1 điểm dân ở, KCN không tồn tại dân ở sinh sinh sống.

B. Điểm công nghiệp không tồn tại dân ở sinh sinh sống, quần thể công nghiệp gắn kèm với khu đô thị.

C. Điểm công nghiệp có không ít xí nghiệp sản xuất triệu tập, quần thể công nghiệp có một – 2 xí nghiệp sản xuất.

D. Điểm công nghiệp phân bổ ở điểm toạ lạc tiện lợi, quần thể công nghiệp phân bổ ngay gần những vùng nguyên vật liệu.

Đáp án A.

Giải thích: So sánh Điểm sáng của điểm công nghiệp và quần thể công nghiệp:

- Điểm công nghiệp hệt nhau với 1 điểm dân ở. Khu công nghiệp triệu tập không tồn tại dân ở sinh sinh sống => Nhận xét A trúng, phán xét B sai.

- Điểm công nghiệp chỉ bao gồm một cho tới 2 xí nghiệp sản xuất. Khu công nghiệp triệu tập nhiều xí nghiệp sản xuất bên trên một chống => Nhận xét C sai.

- Điểm công nghiệp phân bổ ngay gần vùng vẹn toàn – nhiên liệu; quần thể công nghiệp triệu tập toạ lạc tiện lợi, phân bổ ngay gần trường bay, cảng biển khơi, quốc lộ rộng lớn, Sảnh bay… => Nhận xét D sai.

Câu 17: Điểm không giống nhau thân ái điểm công nghiệp và quần thể công nghiệp là

A. Điểm công nghiệp không tồn tại dân ở sinh sinh sống, quần thể công nghiệp hệt nhau với 1 điểm dân ở.

B. Điểm công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt trong số những xí nghiệp sản xuất, quần thể công nghiệp thì ko.

C. Điểm công nghiệp có một – 2 xí nghiệp sản xuất, quần thể công nghiệp triệu tập kha khá nhiều xí nghiệp sản xuất.

D. Điểm công nghiệp phân bổ ở điểm toạ lạc tiện lợi, quần thể công nghiệp phân bổ ngay gần những vùng nguyên vật liệu.

Đáp án C.

Giải thích: So sánh Điểm sáng của điểm công nghiệp và quần thể công nghiệp:

- Điểm công nghiệp hệt nhau với 1 điểm dân ở. Khu công nghiệp triệu tập không tồn tại dân ở sinh sinh sống =>Nhận xét A sai.

- Điểm công nghiệp chỉ bao gồm một cho tới 2 xí nghiệp sản xuất. Khu công nghiệp triệu tập nhiều xí nghiệp sản xuất bên trên một chống => Nhận xét C trúng.

- Điểm công nghiệp phân bổ ngay gần vùng vẹn toàn – nhiên liệu; quần thể công nghiệp triệu tập toạ lạc tiện lợi, phân bổ ngay gần trường bay, cảng biển khơi, quốc lộ rộng lớn, trường bay,… => Nhận xét D sai

- Điểm công nghiệp không tồn tại ông tơ tương tác nghiêm ngặt trong số những xí nghiệp sản xuất => Nhận xét B sai

Câu 18: Cho những sơ trang bị sau: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số kiểu dáng đa số của tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (Phần 4)

Các sơ trang bị bên trên thứu tự phù phù hợp với những kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là sau đây?

A. Điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, quần thể công nghiệp, vùng công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập, điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D. Điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

Đáp án D.

Giải thích:

- Hình 1: có một điểm công nghiệp và 1 điều dân ở -> đó là Điểm sáng của điểm công nghiệp: bao gồm một – 2 xí nghiệp sản xuất công nghiệp đơn lẻ và thông thường gắn kèm với một điểm dân ở.

- Hình 2: không tồn tại điểm dân ở sinh sinh sống, đem ranh giới phân quyết định tạo nên trở nên một quần thể riêng không liên quan gì đến nhau, ngay gần sông, cảng biển khơi, Sảnh bay…=> đó là Điểm sáng của quần thể công nghiệp: đem ranh giới rõ nét và địa điểm địa lí tiện lợi, tách biệt với quần thể dân ở.

- Hình 3: bao gồm nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp với phía trình độ chuyên môn hóa không giống nhau; những xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác và hỗ trợ mang đến nhau; gắn kèm với nhiều điểm dân cư; ngay gần sông, khối hệ thống giao thông vận tải tiện lợi (cảng, trường bay, lối tàu, lối xe hơi,…).

=> Đây là Điểm sáng của trung tâm công nghiệp: bao gồm nhiều quần thể công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt về tạo ra, kinh nghiệm, công nghệp; gắn kèm với khu đô thị, địa điểm tiện lợi.

- Hình 4: Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành đem ông tơ tương tác cùng nhau (dựa vô mũi tên) và hỡ trợ nhau phân phát triển; mang 1 vài ba ngành công nghiệp phân tử nhân, nhập vai trò cần thiết => Đặc điểm đó phù phù hợp với vùng công nghiệp: Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành đem ông tơ tương tác cùng nhau, vô cơ mang 1 vài ba ngành công nghiệp đa số tạo ra phía trình độ chuyên môn hóa.

=> Như vậy, sơ trang bị bên trên thứu tự phù phù hợp với những kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp là: điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

Câu 19: Cho những sơ trang bị sau: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 (có đáp án): Một số kiểu dáng đa số của tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (Phần 4)

Các sơ trang bị bên trên thứu tự phù phù hợp với những kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là sau đây?

A. Khu công nghiệp triệu tập, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp triệu tập, điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

C. Điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp.

D. Điểm công nghiệp, quần thể công nghiệp triệu tập, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

Đáp án A.

Giải thích:

- Hình 1: không tồn tại điểm dân ở sinh sinh sống, đem ranh giới phân quyết định tạo nên trở nên một quần thể riêng không liên quan gì đến nhau, ngay gần sông, cảng biển khơi, trường bay,…=> đó là Điểm sáng của quần thể công nghiệp: đem ranh giới rõ nét và địa điểm địa lí tiện lợi, tách biệt với quần thể dân ở.

- Hình 2: bao gồm nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp với phía trình độ chuyên môn hóa không giống nhau; những xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác và hỗ trợ mang đến nhau; gắn kèm với nhiều điểm dân cư; ngay gần sông, khối hệ thống giao thông vận tải tiện lợi (cảng, trường bay, lối tàu, lối xe hơi,…) => Đây là Điểm sáng của trung tâm công nghiệp: bao gồm nhiều quần thể công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt về tạo ra, kinh nghiệm, công nghệp; gắn kèm với khu đô thị, địa điểm tiện lợi.

- Hình 3: Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành đem ông tơ tương tác cùng nhau (dựa vô mũi tên) và hỡ trợ nhau phân phát triển; mang 1 vài ba ngành công nghiệp phân tử nhân, nhập vai trò cần thiết => Đặc điểm đó phù phù hợp với vùng công nghiệp: Có nhiều ngành công nghiệp, những ngành đem ông tơ tương tác cùng nhau, vô cơ mang 1 vài ba ngành công nghiệp đa số tạo ra phía trình độ chuyên môn hóa.

- Hình 4: có một điểm công nghiệp và 1 điều dân ở -> đó là Điểm sáng của điểm công nghiệp: bao gồm một – 2 xí nghiệp sản xuất công nghiệp đơn lẻ và thông thường gắn kèm với một điểm dân ở.

=> Như vậy, sơ trang bị bên trên thứu tự phù phù hợp với những kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp là quần thể công nghiệp triệu tập, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp.

Câu 20: Việc lựa lựa chọn vị trí xây đắp quần thể công nghiệp bên trên trái đất rưa rứa ở VN bị phân phối mạnh mẽ và tự tin vì thế nguyên tố nào là bên dưới đây?

A. Vị trí địa lí.

B. Khoáng sản và mối cung cấp nước.

C. Dân cư và quyết sách non sông.

D. Trung tâm hạ tầng và vốn liếng góp vốn đầu tư.

Đáp án A.

Giải thích: Các quần thể công nghiệp và khu công nghiệp thông thường phân bổ đa số ở những vùng ngay gần trục lối giao thông vận tải, những cảng biển khơi,… nhằm tiện lợi mang đến sinh hoạt vận gửi, trao thay đổi công cụ, vẹn toàn vật tư sản phẩm & hàng hóa. Như vậy, địa điểm địa lí có công dụng lớn số 1 cho tới việc lựa lựa chọn vị trí xây đắp quần thể công nghiệp bên trên trái đất rưa rứa ở VN.

Câu 21: “TP. Xì Gòn là khu đô thị quan trọng đặc biệt của VN, là đầu ông tơ giao thông vận tải vận tải đường bộ của chống phía Nam; bao gồm nhiều quần thể công nghiệp (khu technology cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem mốí tương tác nghiêm ngặt với nhau; những quần thể công nghiệp tiêu biểu vượt trội là quần thể công nghiệp Tân Thuận, Hiệp Phước; quần thể technology cao Linh Trung 1, Linh Trung 2…”. Những Điểm sáng bên trên cho thấy TP. TP HCM nằm trong kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án C.

Giải thích:

Đặc điểm của trung tâm công nghiệp:

- Trung tâm công nghiệp là kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở trình độ chuyên môn cao, gắn kèm với khu đô thị vừa phải và rộng lớn, toạ lạc tiện lợi.

- Gồm nhiều quần thể công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt về tạo ra, kinh nghiệm, technology.

=> TP. Hồ Chí Minh là khu đô thị quan trọng đặc biệt của VN, là đầu ông tơ giao thông vận tải vận tải đường bộ của chống phía Nam; bao gồm nhiều quần thể công nghiệp (khu technology cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem mốí tương tác nghiêm ngặt cùng nhau. Các Điểm sáng của TP. Xì Gòn phù phù hợp với Điểm sáng của một trung tâm công nghiệp. Như vậy, TP. Xì Gòn là trung tâm công nghiệp rộng lớn của VN.

Câu 22. Ý nào là sau đó là một trong mỗi Điểm sáng của vùng công nghiệp?

A. Đồng nhất với 1 điểm dân ở.

B. Có ranh giới rõ nét, địa điểm tiện lợi.

C. Có những ngành đáp ứng và hỗ trợ.

D. Khu công nghiệp triệu tập.

Đáp án C.

Giải thích: Một trong mỗi Điểm sáng của vùng công nghiệp là đem những ngành đáp ứng và hỗ trợ.

Câu 23: Nhân tố nào là đem tác dụng lớn số 1 cho tới việc lựa lựa chọn vị trí xây đắp quần thể công nghiệp bên trên trái đất rưa rứa ở Việt Nam?

A. Vị trí địa lí.

B. Tài vẹn toàn vạn vật thiên nhiên.

C. Dân cư và mối cung cấp làm việc.

D. Trung tâm hạ tầng.

Đáp án A.

Giải thích: Các quần thể công nghiệp và khu công nghiệp thông thường phân bổ đa số ở những vùng ngay gần trục lối giao thông vận tải, những cảng biển khơi,… nhằm tiện lợi mang đến sinh hoạt vận gửi, trao thay đổi công cụ, vẹn toàn vật tư sản phẩm & hàng hóa => Vị trí địa lí có công dụng lớn số 1 cho tới việc lựa lựa chọn vị trí xây đắp quần thể công nghiệp bên trên trái đất rưa rứa ở VN.

Câu 24: Đối với những nước đang được cách tân và phát triển, việc thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế nhằm giải quyết và xử lý vốn liếng, chuyên môn và technology là nhờ

A. Xây dựng những quần thể công nghiệp triệu tập.

B. Phát triển vùng công nghiệp trung tâm.

C. Đa dạng tổ chức cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp.

D. Phát triển, không ngừng mở rộng quy tế bào điểm công nghiệp.

Đáp án A.

Giải thích: Các quần thể công nghiệp triệu tập là chống khu đất đai đem ranh giới rõ nét, địa điểm tiện lợi (gần cảng, ngay gần trường bay, ngay gần biển khơi, quốc lộ lớn), đem kiến trúc kha khá chất lượng và kỹ năng tuyên chiến và cạnh tranh bên trên thị ngôi trường trái đất cùng theo với chế độ quyết sách thông thông thoáng. Các quần thể công nghiệp triệu tập được xây dựng nhằm mục đích thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế (các nước cách tân và phát triển gửi kí thác technology tạo ra, đặt điều hạ tầng tạo ra bên trên những nước đang được phân phát triển) kể từ cơ tạo nên ĐK gửi kí thác chuyên môn và technology tạo ra văn minh kể từ những nước cách tân và phát triển.

Câu 25: “Hà Nội là khu đô thị quan trọng đặc biệt của VN, là đầu ông tơ giao thông vận tải vận tải đường bộ của chống phía Bắc; bao gồm nhiều quần thể công nghiệp (khu technology cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem mốí tương tác nghiêm ngặt với nhau; những quần thể công nghiệp tiêu biểu vượt trội là quần thể công nghiệp Sài Đồng A, B, Bắc Thăng Long, Nội Bài”. Những Điểm sáng bên trên cho thấy Hà Thành nằm trong kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp nào là sau đây?

A. Điểm công nghiệp.

B. Khu công nghiệp.

C. Trung tâm công nghiệp.

D. Vùng công nghiệp.

Đáp án C.

Giải thích:

Đặc điểm của trung tâm công nghiệp:

- Trung tâm công nghiệp là kiểu dáng tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp ở trình độ chuyên môn cao, gắn kèm với khu đô thị vừa phải và rộng lớn, toạ lạc tiện lợi.

- Gồm nhiều quần thể công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem ông tơ tương tác nghiêm ngặt về tạo ra, kinh nghiệm, technology.

=> Hà Thành là khu đô thị quan trọng đặc biệt của VN, là đầu ông tơ giao thông vận tải vận tải đường bộ của chống phía Nam; bao gồm nhiều quần thể công nghiệp (khu technology cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp sản xuất công nghiệp đem mốí tương tác nghiêm ngặt cùng nhau. Các Điểm sáng của Hà Thành phù phù hợp với Điểm sáng của một trung tâm công nghiệp. Như vậy, Hà Thành là trung tâm công nghiệp rộng lớn của VN.

Câu 26: Đối với những nước đang được cách tân và phát triển, những quần thể công nghiệp triệu tập thông thường được xây đắp nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Đẩy mạnh quy trình công nghiệp hóa.

B. Thu bú mớm vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế nhằm giải quyết và xử lý vốn liếng, chuyên môn và technology.

C. Sản xuất đáp ứng xuất khẩu.

D. Tạo sự liên minh tạo ra trong số những xí nghiệp sản xuất công nghiệp cùng nhau.

Đáp án B.

Giải thích: Các quần thể công nghiệp triệu tập là chống khu đất đai đem ranh giới rõ nét, địa điểm tiện lợi (gần cảng, ngay gần trường bay, ngay gần biển khơi, quốc lộ lớn), đem kiến trúc kha khá chất lượng và kỹ năng tuyên chiến và cạnh tranh bên trên thị ngôi trường trái đất cùng theo với chế độ quyết sách thông thông thoáng. Việc xây dựng những quần thể công nghiệp triệu tập nhằm mục đích thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế (các nước cách tân và phát triển gửi kí thác technology tạo ra, đặt điều hạ tầng tạo ra bên trên những nước đang được phân phát triển) kể từ cơ tạo nên ĐK gửi kí thác chuyên môn và technology tạo ra văn minh kể từ những nước cách tân và phát triển.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Bài 33: Một số kiểu dáng đa số của tổ chức triển khai bờ cõi công nghiệp (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 33 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu trang bị tình hình tạo ra một số trong những thành phầm công nghiệp bên trên thế giới
 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Chương 8 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 35: Vai trò, những yếu tố tác động và Điểm sáng phân bổ những ngành công ty (Phần 1)

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học