hiện tượng khống chế sinh học đã

Câu hỏi:

10/08/2019 13,573

Bạn đang xem: hiện tượng khống chế sinh học đã

A. thực hiện cho 1 loại bị chi diệt

B. đáp ứng cân đối sinh thái xanh vô quần xã

Đáp án chủ yếu xác

C. thực hiện mang đến quần xã lờ đờ vạc triển

D. rơi rụng cân đối vô quần xã

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con ve sầu bét bú mớm ngày tiết trâu, trườn là thể hiện tại quan hệ nào?

A. Kí sinh

B. Vật dữ - con cái mồi

C. Cộng sinh

D. Đối địch

Câu 2:

Quan hệ thân thích vi trùng lam và bèo hoa chạc nằm trong quan hệ nào?

A. hội sinh

B. nằm trong sinh

C. cạnh tranh

D. phù hợp tác

Câu 3:

Đặc trưng nào là tại đây sở hữu ở quần xã nhưng mà không tồn tại ở quần thể?

A. tỉ trọng group tuổi

Xem thêm: 1 tá là bao nhiêu

B. tỉ trọng tử vong

C. tỉ trọng đực - cái

D. phỏng nhiều dạng

Câu 4:

Ý nghĩa của việc phân tầng vô quần xã là

A. thực hiện tăng kỹ năng dùng mối cung cấp sinh sống, vì thế những loại mong muốn khả năng chiếu sáng không giống nhau

B. thực hiện tiết kiệm ngân sách và chi phí diện tích S, vì thế những loại mong muốn sức nóng phỏng không giống nhau

C. thực hiện tách sự đối đầu và cạnh tranh mối cung cấp sinh sống trong những loại, nâng lên hiệu suất cao dùng mối cung cấp sống

D. gom những loại thích ứng với những ĐK sinh sống không giống nhau

Câu 5:

Mối mối quan hệ nào là sau đó là biểu thị của mối quan hệ nằm trong sinh?

A. Dây xích thằng bám bên trên thân thích cây lớn

B. Làm tổ tập đoàn lớn thân thích nhạn và cò biển

C. Sâu bọ sinh sống trong những tổ mối

D. Trùng roi vọt sinh sống vô ống hấp thụ của mối

Câu 6:

Trong và một thủy vực, người tao thông thường nuôi ghép những loại cá mè Trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen sạm, rô phi, chú cá chép để

A. thu được rất nhiều thành phầm có mức giá trị không giống nhu

B. tân dụng tối nhiều mối cung cấp đồ ăn sở hữu vô ao

C. thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, thi đua hiếu không giống nhau của con cái người

Xem thêm: diện tích xung quanh khối trụ

D. tăng tính nhiều chủng loại sinh học tập vô ao