hạt tải điện trong chất bán dẫn

Câu hỏi:

01/10/2019 46,971

A. ion dương,ion âm,electron và lỗ trống

Bạn đang xem: hạt tải điện trong chất bán dẫn

C. ion dương, ion âm và electron

D. electron và lỗ trống

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giới hạn quang đãng năng lượng điện của kẽm là 0,36 μm, công bay electron của kẽm to hơn natri 1,4 thứ tự. Giới hạn quang đãng năng lượng điện của natri là:

A. 2,57 μm

B. 5,04 μm

C. 0,257 μm

D. 0,504 μm

Câu 2:

Trong quang đãng phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch loại nhất nhập sản phẩm Laiman ứng với việc gửi của electron (electron) kể từ tiến trình L về tiến trình K là 0,1217 μm, vạch loại nhất của sản phẩm Banme ứng với việc gửi M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang đãng phổ loại nhị nhập sản phẩm Laiman ứng với việc gửi M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm

Câu 3:

Công thoát electron của một kim loại là A = 7,64.10-19J. Giới hạn quang đãng điện của kim loại này có giá trị là

A. 260nm

B. 330nm

Xem thêm: every nation and every country has its own customs and traditions

C. 550nm

D. 420nm

Câu 4:

Đối với vẹn toàn tử hiđro, Khi electron gửi kể từ tiến trình M về tiến trình K thì vẹn toàn tử vạc đi ra photon sở hữu bước sóng 0,1026μm. Lấy h=6,625.10-34 Js, e=1,6.10-19C, c=3.108 m/s. Năng lượng của photon này bằng

A. 11,2 eV.

B. 1,21 eV

C. 121 eV.

D. 12,1 eV

Câu 5:

Nguyên tử hidro ở tình trạng giới hạn nhưng mà rất có thể vạc đi ra được 3 sự phản xạ. Tại tình trạng này electron đang được vận động bên trên tiến trình dừng

A. O

B. N

C. M

D. P

Câu 6:

Các phân tử vận tải năng lượng điện của hóa học khí là

A. những ion âm, electron

B. những ion dương, ion âm và những electron

C. electron

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

D. những ion dương, electron