hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

hint-header

Cập nhật ngày: 10-09-2022

Bạn đang xem: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua


Chia sẻ bởi: Trần Thế Chung Sơn


Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Chủ đề liên quan

Trong Access, khi tạo ra link trong số những bảng, thì :

A

Cả nhì ngôi trường cần là khóa chính

B

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chính

C

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chính

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan lại hệ?

C

Tất cả những thao tác bên trên tài liệu

D

Các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

Khi update tài liệu nhập bảng, tớ ko thể nhằm trống trải ngôi trường nào là sau đây?

A

Tất cả những ngôi trường của bảng

D

Khóa chủ yếu và ngôi trường nên điền tài liệu.

Việc thay cho thế sản phẩm “AAAAAAFFFFF” vị “6A5F” là cơ hội mã hóa nào là trong số cơ hội sau:

B

Mỗi kí tự động này thay cho vị một ký tự động không giống

C

Cách ký tự động ê một vài địa điểm xác lập nhập bảng vần âm

Giải pháp nào là tiếp sau đây ko cần là biện pháp đa phần cho tới bảo mật thông tin hệ thống?

C

Phân quyền truy vấn và nhận dạng người tiêu dùng.

D

Mã hóa vấn đề và nén tài liệu.

Câu nào là trong số câu tiếp sau đây không cần là bảo mật thông tin vấn đề nhập hệ CSDL?

A

Hạn chế tối nhiều những sơ sót của người tiêu dùng.

B

Khống chế số người tiêu dùng CSDL.

C

Không bật mý nội dung tài liệu tương đương lịch trình xử l.

D

Đảm bảo vấn đề vẫn tồn tại hoặc bị thay cho thay đổi ngoài ý ham muốn.

Phát biểu nào là về hệ quản lí trị CSDL mối liên hệ là đúng?

A

Phần mượt nhằm giải những Việc quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối liên hệ trong số những tài liệu.

B

Phần mượt dùng để làm kiến thiết những CSDL mối liên hệ.

C

Phần mượt dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối liên hệ.

D

Phần mượt Microsoft Access

Thuật ngữ “quan hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

D

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Xem thêm: đại học tài nguyên môi trường điểm chuẩn

Danh sách của từng chống thi đua bao gồm sở hữu những ngôi trường : STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống thi đua. Ta lựa chọn khoá đó là :

Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan lại hệ?

A

Mỗi tính chất sở hữu một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan lại trọng

B

Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan lại trọng

D

Tên của những mối liên hệ hoàn toàn có thể trùng nhau

Khai thác CSDL mối liên hệ hoàn toàn có thể là:

B

Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

C

Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, lăm le đặc điểm trường

D

Tạo bảng, chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu, tạo ra liên kết

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan lại hệ?

B

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối liên hệ là :

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu kiểu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều kiểu căn vặn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

Chỉnh sửa tài liệu là:

A

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

Mô hình thông dụng nhằm kiến thiết CSDL mối liên hệ là:

Giả sử một bảng sở hữu 2 ngôi trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu rộng lớn vì thế :

A

Trường SOBH là ngôi trường ngắn ngủi hơn

B

Trường SOBH đứng trước ngôi trường HOTEN

C

Trường SOBH là loại số, trong những khi ê ngôi trường HOTEN ko cần là loại số

D

Trường SOBH là độc nhất, trong những khi ê ngôi trường HOTEN ko cần là duy nhất

Thao tác nào là tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

A

Sửa những tài liệu ko tương thích

B

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự trữ.

Xem thêm: những câu đố hack não

Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ link cùng nhau trải qua :

B

Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)