giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

 • Câu hỏi:

  Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại dựa vào vào

  • A. năng lượng của photon nhập chùm sáng sủa kích thích 
  • B. cường chừng của độ sáng kích thích
  • C. bản hóa học của kim loại 
  • D. bước sóng của độ sáng kích thích

  Đáp án đúng: C

  Bạn đang xem: giới hạn quang điện của kim loại phụ thuộc vào

YOMEDIA

Xem thêm: ảnh 6 múi học sinh lớp 8

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

 • Một kim loại tổng hợp bao gồm 3 sắt kẽm kim loại với số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện là 243 nm, 215 nm và 262 nm. Công bay êlectron của kim loại tổng hợp bằng
 • Pin quang quẻ năng lượng điện với lý lẽ sinh hoạt dựa vào hiện nay tượng
 • Công bay của êlectron ngoài một sắt kẽm kim loại là 6,625.10−19 J. thạo h = 6,625.10−34 J.s, c = 3.108 m/s. Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của sắt kẽm kim loại này là
 • Động năng của electrôn nhập ống cu-lít-giơ lúc đến anốt phần lớn
 • Hiện tượng này bên dưới đấy là hiện tượng kỳ lạ quang quẻ điện?
 • Công bay electron của sắt kẽm kim loại thực hiện catot nhập tế bào quang quẻ năng lượng điện là A=2,4eV.
 • Hiệu năng lượng điện thế hãm của sắt kẽm kim loại thực hiện catot của một tế bào quang quẻ năng lượng điện là 2,5V
 • Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của một kim loại tổng hợp bạc, đồng và kẽm là
 • Cho sắt kẽm kim loại với công bay của êlectron là 3,45 eV. Cách sóng nhiều năm nhất phát sinh hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện ở sắt kẽm kim loại này đó là
 • rong một thử nghiệm, hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra Lúc chiếu chùm sáng sủa đơn sắc cho tới mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại.