công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là

Câu hỏi:

14/01/2022 119,701

D. Tạo lập, update, khai quật hồ nước sơ

Bạn đang xem: công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là

Đáp án chủ yếu xác

Các vấn đề quản lí lí đều sở hữu cộng đồng Điểm lưu ý là lượng làm hồ sơ cần thiết xử lí thông thường là rất rộng lớn tuy nhiên thuật toán xử lí thưa cộng đồng là không thật tạp. Do vậy việc làm thông thường bắt gặp Lúc xử lí vấn đề của một đội chức là giống như nhau như: tạo nên lập, update, khai quật làm hồ sơ.

Đáp án: D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét công tác làm việc quản lí lí làm hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc này ko nằm trong group thao tác update hồ nước sơ? 

A. Xóa một hồ nước sơ 

B. Thống kê và lập báo cáo

C. Thêm nhì hồ nước sơ 

D. Sửa thương hiệu nhập một hồ nước sơ

Câu 2:

Việc tàng trữ tài liệu khá đầy đủ và hợp lý sẽ: 

A. Hỗ trợ đo đếm, report, tổ hợp số liệu. 

B. Hỗ trợ đi ra quyết định 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai.

Câu 3:

Hệ quản lí trị CSDL là: 

A. Phần mượt sử dụng tạo nên lập, update, tàng trữ và khai quật vấn đề của CSDL

B. Phần mượt sử dụng tạo nên lập, tàng trữ một CSDL 

Xem thêm: gọi s là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m

C. Phần mượt nhằm thao tác và xử lý những đối tượng người dùng nhập CSDL 

D. Phần mượt sử dụng tạo nên lập CSDL

Câu 4:

Cơ sở tài liệu (CSDL) là:

A. Tập hợp ý tài liệu tiềm ẩn những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình ảnh... của một đơn vị này cơ.

B. Tập hợp ý tài liệu với tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể này này được ghi lên giấy tờ.

C. Tập hợp ý tài liệu với tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể này này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người. 

D. Tập hợp ý tài liệu với tương quan cùng nhau theo đòi một chủ thể này này được lưu trên giấy tờ nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người.

Câu 5:

Việc xác lập cấu hình làm hồ sơ được tổ chức nhập thời gian nào?

A. Trước Lúc triển khai những quy tắc lần lần, tra cứu giúp thông tin

B. Cùng khi với việc nhập và update hồ nước sơ 

C. Sau Lúc vẫn nhập những làm hồ sơ nhập máy tính 

D. Trước Lúc nhập làm hồ sơ nhập máy tính

Câu 6:

Em hiểu ra làm sao về cụm kể từ “Hệ quản lí trị hạ tầng dữ liệu” ?

A. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là 1 trong loại trang bị tương hỗ màn hình hiển thị máy tính

B. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là 1 trong loại trang bị tương hỗ mạng máy tính

C. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là 1 trong loại tài liệu được tàng trữ bên trên máy tính

Xem thêm: tính từ la gì lớp 4

D. Hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu là 1 trong loại ứng dụng máy tính